matematika

Logická olympiáda 2014

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Krajských kol se účastní vždy padesát nejúspěšnějších řešitelů každé kategorie v daném kraji. Naši studenti gymnázia se rozhodně v konkurenci studentů převážně brněnských gymnázií neztratí - v kategorii B budeme mít v krajském kole dva soutěžící a v kategorii C dokonce sedm!

Přírodovědný klokan 2013

Ve středu 16. října 2013 soutěžili žáci nižšího i vyššího gymnázia ve dvou kategoriích soutěže Přírodovědný klokan. Úkolem bylo řešit 24 testových otázek z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a chemie v časovém limitu 40 minut. A že to nebyl úkol lehký, potvrdí určitě všech 81 soutěžících z naší školy.

Aktivity a úspěchy MA GYM + SOŠ

  • Matematicko Fyzikální Expedice

v září a v dubnu vám naplní týden netradičními přírodovědnými úlohami, nezapomenutelnými zážitky s prváky jiných středních škol  

  • Korespondenční semináře

vám nabízí k řešení zajímavé úlohy 

         BRKOS (brněnský matematický seminář)

         Prase (pražský matematický seminář)

Stránky