matematika

PYTHAGORIÁDA 2016

Matematické soutěže  Pythagoriáda se každoročně účastní vybraní žáci prim až tercií. Tito nejlepší matematikové se sešli 1. dubna v počtu třicet a řešili v každé kategorii patnáct příkladů.

Úspěšní řešitelé si zajistili postup do okresního kola:

O. J. Chromý, M. Kužílek, J. Kohout, M. Marek z PA

A. Jelínková, R. Mátlová, M. Kuncová, K. Legnerová z TA.

Finanční gramotnost na škole

Finanční gramotnost je souhrn dovedností a znalostí, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Studenti Gymnázia a SOŠZE Vyškov se zúčastnili 7. ročníku soutěže Finanční gramotnost.

Soutěž vyhlašuje MŠMT ČR a je určena všem žákům základních a středních škol. Účelem je propojit matematickou, čtenářskou a finanční gramotnost a vzbudit u studentů zájem o to, aby sami cítili potřebu předkládané problémy řešit.

Exkurze - použití CAD technologií ve výzkumu i v praxi

V pátek 27. března 2015 jsme se zúčastnili exkurze na VUT FIT s paní učitelkou Wetterovou. V úvodu jsme si vyzkoušeli práci s několika programy na modelování 3D objektů i s pomocí 3D myši, jejíž ovládání se ukázalo jako velmi složité. Poté jsme se odebrali do laboratoře s 3D tiskárnou pro tisk kovových objektů. Tiskne se pomocí vrstev kovového prášku na rozdíl od tisku z plastu, který probíhá pomocí tavení. Následně jsme navštívili místnost s 3D scanerem a pozorovali skenování želvy. Nakonec jsme se podívali do dílny pro práci s laserem, kde nám absolventi představili hlavní myšlenky této technologie.

Matematický klokan 2015

klokan

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži.

Logická olympiáda 2014

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Krajských kol se účastní vždy padesát nejúspěšnějších řešitelů každé kategorie v daném kraji. Naši studenti gymnázia se rozhodně v konkurenci studentů převážně brněnských gymnázií neztratí - v kategorii B budeme mít v krajském kole dva soutěžící a v kategorii C dokonce sedm!

Stránky