Den prevence a osvěty v dopravě 2016

Ve čtvrtek 23. června 2016 se na Masarykově náměstí ve Vyškově uskutečnila akce na podporu bezpečnosti silniční provozu. Mezi trenažéry řízení, simulátory nehod, auty policie a vojska nechyběl ani stánek naší školy, kde jsme společně s ČČK prezentovali před velkým počtem návštěvníků zdravotnickou odbornost.

Exkurze RZP, HZS

Dne 25. 5. 2016 se naše třída 1. ZA a ZL v rámci výuky první pomoci zúčastnila exkurze na stanici Rychlé zdravotnické pomoci a Hasičského záchranného sboru ve Vyškově. Na RZP nám záchranář Petr Doubrava ukázal, jak to u nich funguje. Seznámil nás s pracovní náplní, provedl nás zázemím, ve kterém záchranáři tráví i volný čas. Mohli jsme si prohlédnout sanitní vůz zevnitř, někteří spolužáci měli příležitost nechat si změřit i EKG. Na závěr exkurze jsme viděli opravdový výjezd záchranné služby.

Primáni zvítězili vždycky, myslí jim to matematicky!

V letošním školním roce všechny matematické soutěže opravdu ovládli studenti z PA, jmenovitě Ondřej Jakub Chromý a Martin Kužílek.

Nesmíme zapomenout také na úspěšného řešitele matematické olympiády z QB. Byl jím Luboš Bártík, který obsadil krásné 8. místo z počtu 78 účastníků z celého kraje.

Exkurze do Památníku moravského písemnictví

Dne 17. 6. 2016 jsme se my, studenti obchodní akademie třídy 1. AK , zúčastnili exkurze do Rajhradu u Brna. Tato exkurze doplnila učivo o středověku a rozšířila naše vědomostí z tohoto období v literatuře.

Exkurze do světa rostlin a barev

Dne 5. května 2016 se třídy celého prvního ročníku společně zúčastnily exkurze do Botanické zahrady Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Měli jsme tak jedinečnou možnost nahlédnout do tajemného světa rostlin a trochu odkrýt roušku naší fantazie či domněnek a nahradit ji fakty a čichovými či zrakovými vjemy.

Exkurze „Vodní hospodářství“

9. 6. 2015 jsme tradičně (jako každý rok) s žáky druhých ročníků 2. ZL a 2.ZA zdravotnické školy podnikli exkurzi týkající se úpravy vody z Opatovické přehrady a čištění vody z domácností a podniků v čistírně vody v Marchanicích. Žáci měli možnost vidět celý proces úpravy.

Výuka v praxi pokračuje…

V úterý 31. 5. 2016 jsme v hodině financí navštívili významné instituce ve Vyškově: Finanční úřad – územní pracoviště, Okresní správu sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Czech POINT na Turistickém informačním centru a Československou obchodní banku, a.s.

Pracovnice Czech POINTU nám vysvětlily, za jakým účelem byla tato místa zřízena. Informovaly nás o službách, které Czech POINT poskytuje, a o podmínkách jejich využití.

Na závěr výuky jsme navštívili Československou obchodní banku, a.s. V bance nás přivítal ředitel pobočky ČSOB Vyškov a velmi ochotně nám vysvětlil problematiku vkladů se státním příspěvkem.  Měli jsme možnost v rámci diskuze pokládat panu řediteli otázky týkající se vkladové problematiky.

Obchodní akademie na Labutím jezeru

Studenti obchodní akademie Gymnázia a SOŠZE Vyškov se vzdělávají nejen ekonomicky, ale také kulturně. V průběhu letošního školního roku měli možnost navštívit několik divadelních představení.

Velmi zajímavé a pro nás mnohé zároveň velmi neobvyklé se uskutečnilo dne 9. 6. 2016 v rámci rozšíření znalostí českého jazyka, zejména literatury a hudby. Zhlédli jsme světově proslulý a známý klasický balet ruského hudebního skladatele Petra Iljiče Čajkovského – Labutí jezero.

Jarní basketbal

V úterý 7. června 2016 odpoledne se sešli v sokolovně ve Vyškově studenti obchodní akademie na jarním přeboru v basketbalu. Každá třída seskládala družstvo, které bojovalo o vítězství. To se nakonec podařilo utrhnout těm nejstarším, a to 3. AK!

Úspěch v lahvi

Chtěli byste někdy vydat vlastní knihu? My jsme si díky soutěži Veličenstvo kniha mohly svou vlastní knížku napsat a  vyrobit. Nebylo to ale úplně jednoduché. Kromě vlastního příběhu se v soutěži  hodnotila především originalita, kreativní zpracování a využití recyklovaných a přírodních materiálů.

Naše knížka se vlastně knize, jakou všichni známe, vůbec nepodobala. Byla to jen obyčejná láhev, ale skrývala v sobě příběh dívky a chlapce, kteří si spolu dopisovali po vodě. Náš výtvor nakonec zaujal členy  poroty natolik, že nás pozvali na vyhlašování a předávání cen. V pondělí 9. května 2016 jsme vyrazily společně s paní učitelkou Plevovou do brněnského Ekocentra, kde jsme převzaly ocenění za krásné 2. místo. Domů jsme kromě diplomu přivezly i dvě zajímavé knížky a spoustu zážitků.

Stránky