Global Money Week

GMW

Naše škola se letos připojí k akci Global Money Week. V rámci tohoto týdne jsou pro žáky školy i pro širokou veřejnost připraveny dvě akce: 29. března 2017 přednáška Uč se, šetři, vydělávej Ing. K. Vysloužila a Ing. K. Žilkové a 30. března přednáška Z historie podnikání na Vyškovsku PhDr. R. Mikulky.

Osvětim – Březinka: továrna na smrt

Dne 21. 3. 2017 - v první jarní den - jsme měli my, studenti SOŠZE, zcela jiný zážitek. Navštívili jsme vyhlazovací, koncentrační tábor Osvětim – Březinku. Prohlídku jsme zahájili průchodem hlavní bránou s nápisem „Arbeit macht frei“, což znamená „Práce osvobozuje“. I když svítilo první jarní sluníčko, bylo nám docela úzko z toho, co jsme viděli a slyšeli.

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Veronika

Ve středu 1. 3. 2017 se studentka Veronika Trávníčková (7.MA) v Brně zúčastnila krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce. Umístila se na pěkném čtvrtém místě. Děkujeme za reprezentaci školy, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu ruského jazyka.

Úspěch našich studentů

Na začátku února proběhlo okresní kolo soutěže Finanční gramotnost, ve které naši školu reprezentovali výherci školního kola. Soutěž vychází ze standardů finanční gramotnosti a podporuje výuku tohoto předmětu na školách. Porovnání vědomostí současně motivuje žáky k získávání podrobnějších znalostí z oblasti ekonomiky, finančnictví i nad rámec školních vzdělávacích plánů. Ve 2. kategorii trojčlenný tým ve složení Ivo Čechmánek, 4. KA, Gabriela Veselá, 4. KA, a Renata Mátlová,  4. KA skončil v okresním kole na prvním místě a postupuje do krajského kola. Ve 3. kategorii družstvo ve složení Jana Škatulárová 4. AK, Eliška Suchá, 4. AK, Filip Kučera, 2. AK, obsadilo 3. místo.

V únoru zároveň proběhlo okresní kolo soutěže Tuta Via Vitae aneb Bezpečná cesta životem pro občana EU. Soutěž se zaměřuje na požární ochranu, civilní obranu, ochranu obyvatel, bezpečnostní problematiku státní i soukromou a bankovní, krizové situace, zdravotní problematiku, systém zdravotnictví, zdravotní pojištění, pojištění osob a majetku a první pomoc. Tým ve složení Gabriela Veselá, 4. KA, Ivo Čechmánek, 4. KA, Pavlína Ďurišová, 4. KA obsadil ve 2. kategorii 2. místo. Družstvo tvořené Kristýnou Olejníkovou, 3. B, Natálií Adamčíkovou, 1. ZL, Filipem Kučerou 2. AK obsadilo ve 3. kategorii 2. místo.

Matematická soutěž žáků SOŠ 2017

Ve středu 1. 3. 2017 se studenti obchodní akademie a zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov již tradičně zúčastnili školního kola Matematické soutěže žáků SOŠ. V průběhu 60 minut řešili nelehké a netradiční úlohy. Cílem bylo, aby žáci byli schopni pochopit a analyzovat problém, uplatnit logické myšlení, utřídit informace a hledat optimální řešení.

Nejlépe si s danými úkoly poradila za 1. ročník Simona Preisová, 1. AK, ve 2. ročníku se stal úspěšným řešitelem Jaroslav Fiala, 2. AK, a 3. ročník úspěšně reprezentovala Lucia Tutková, 3. AK.

Exkurze do Mendelova muzea

V pátek 3. 3. 2017 se studenti 2. ročníku zdravotnického lycea Gymnázia a SOŠZE Vyškov v rámci biologie a ekologie vypravili na exkurzi do Brna. Cílem cesty bylo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity.

Do Německa na zkušenou

Chcete se zdokonalit v němčině? Máte chuť vycestovat do některé z německy mluvících zemí? Uvažujete o studijním pobytu v zahraničí? Chtěli byste strávit prázdniny na mezinárodních setkáních mládeže? Zajímá vás práce v rámci dobrovolnických programů v evropských zemích?

Nejen na tyto otázky odpověděly lektorky Česko-německého fóra mládeže na besedách se studenty 3.AK, 3.ZL a 3. a 4. ročníků gymnázia. Na základě vlastních zkušeností poskytly důležité informace a praktické rady, jak využít možností, které dnes mají mladí lidé v oblasti cestování a vzdělávání.

Výtvarná soutěž "Člověk"

Po roce jsme mohli v aule gymnázia opět obdivovat výtvarné práce našich žáků. Děkujeme Vám všem, kdo jste se přišli podívat a pomohli vybrat vítěze jednotlivých kategorií. Celkové výsledky soutěže a fotografie oceněných prací najdete zde:

 

„Dělejte věci zadarmo!“ radí Softwarový inženýr

Ve čtvrtek 16. února naši školu navštívil její bývalý student Václav Pavlín, který si pro seminář informatiky připravil prezentaci na téma Software Engineer (česky Softwarový inženýr). Přednáška vypovídala nejen o cestě od počátečních hrátek s programováním, přes studium na Fakultě informačních technologii Vysokého učení technického v Brně, až po nástup do mezinárodní firmy zabývající se linuxovou distribucí, Red Hatu, jehož jedno z největších sídel na světě se nachází v Brně.

ON FÊTE – SLAVÍM, SLAVÍŠ, SLAVÍME

Konec i začátek roku se nese ve Francii v duchu oslav. Ani my francouzštináři na to nezapomínáme a slavíme, co se dá.

Stránky