Získali jsme 23 Bobříků informatiky

9. ročník soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 7.– 15. 11. 2016. Úspěšným řešitelem je a titul Mistr kódu získává ten, kdo v on-line testu získá alespoň 150 bodů z 240 možných. To se u nás povedlo šesti benjamínům, pěti kadetům, devíti juniorům a třem seniorům. Pro nejstarší kategorii senior proběhne 1. února 2017 ústřední kolo, kde budou naši školu reprezentovat Martin Orság a Vojtěch Šišma.

Náš úspěch v národním kole soutěže Quarry Life Award 2016

Quarry Life Award je mezinárodní soutěž pořádaná společností HeidelbergCement s cílem podpořit biodiverzitu a zvýšit ekologické a vzdělávací hodnoty v lomech, pískovnách a štěrkovnách po celém světě.

Hlavním cílem našeho projektu „Cesta za poznámím lomu“, který vyhrál národní kolo soutěže, bylo zvýšit povědomí o biodiverzitě lomu v Opatovicích. K tomuto cíli vedlo několik konkrétních kroků, a jedním z nich bylo i vybudování Vyhlídky nad lomem, s jejíž realizací nám pomohlo samotné vedení lomu.

Experimentální botanika

Dne 10. listopadu 2016 se studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků zdravotnického lycea zúčastnili odborné prohlídky Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Olomouci. Prohlídku obohatila přednáška vědeckých zaměstnanců ústavu. Hlavní náplní pracoviště je pátrat po genech, které pomáhají při šlechtění. Pracovníci se dále zaobírají problematikou dědičné informace a v neposlední řadě se snaží vyvinout nové technologie. Mezi nejčastěji zkoumané rostliny patří banánovníky, traviny a pšenice. Při průběhu prohlídky jsme měli jedinečnou možnost vidět různé laboratoře, ale také roboty, kteří jsou nedílnou součástí samotného výzkumu.

Návštěva v partnerské škole v Döbelnu

V příštím roce oslaví města Vyškov a Döbeln 25. výročí partnerství. Během této doby navázaly spolupráci také střední školy obou měst – Lessing-Gymnasium Döbeln a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Poslední setkání proběhlo letos v září. V rámci mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů ZpívejFest přijel také školní sbor z Döbelnu. Následně navštívila skupina vyškovských studentů spolkovou zemi Sasko.

Návštěva Hospice sv. Alžběty v Brně

Dne 1. 11. 2016 žáci 4. ZA a 4. ZL navštívili Hospic svaté Alžběty v Brně na Kamenné. Hospicem nás provázela vrchní sestra paní Mgr. Květoslava Zapletalová. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho individuálních potřeb. Zajišťuje nevyléčitelně nemocnému člověku tlumení nesnesitelné bolesti, jistotu, že v posledních chvílích života nezůstane sám a bude respektovaná jeho lidská důstojnost.

Logická olympiáda 2016

LO

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé České republiky.

V pátek 4. listopadu v krajském kole vybojoval Luboš Bartík svým sedmým místem postup do celostátního finále, které se bude konat 28. listopadu 2016 v Míčovně Pražského hradu.

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2016

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojeny dvě partnerské střední školy, a to Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Vzájemná setkávání studentů a pedagogů probíhají formou výměnných pobytů. V letošním roce to bylo ve Vyškově.

Přírodovědný klokan 2016

Ve středu 12. října 2016 soutěžili žáci nižšího i vyššího gymnázia ve dvou kategoriích soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Úkolem bylo řešit 24 testových otázek z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a chemie v časovém limitu 40 minut. 

Praktikum primánů v Krásensku

Od 5. do 9. září se primáni seznamovali na praktiku na středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko nejen mezi sebou, ale také se svými budoucími učiteli a novými předměty.

Sportovní den na SOŠ

V úterý 4. října 2016 jsme se chystali na tradiční atletický sportovní den SOŠ. Bohužel nás deštivé počasí zahnalo do tělocvičny a nastala „mokrá“ varianta – mezitřídní turnaj ve volejbalu.

Všech osm tříd bojovalo o vítězný titul. Toho dosáhli naši nejstarší – maturanti ze 4. AK, hned za nimi 4. ZA,  ZL a třetí příčku si vybojovala třída 3. AK.

Stránky