Pedagog naší školy se podílel na vzniku rozsáhlé publikace

Těsně před koncem roku 2016 spatřila konečně světlo světa obsáhlá publikace „Vyškov. Dějiny města“, kterou připravil autorský kolektiv pod vedením ředitele Státního okresního archivu Vyškov Karla Mlatečka. Jedná se o první moderní odborné zpracování dějin Vyškova v takovémto velkém rozsahu. Na téměř 1000 stranách s použitím bohatých obrazových příloh seznamuje zájemce s historií Vyškova od pravěku po současnost. Členy autorského kolektivu jsou historikové z univerzitních i akademických pracovišť, archiváři i pracovníci dalších institucí. Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov je zastoupena PhDr. Radkem Mikulkou, jenž je autorem dvou kapitol – „Vyškov v době meziválečné (1918-1919)“ a „Vyškov v protinacistickém odboji“. Práce na této rozsáhlé a z hlediska Vyškova a přilehlého regionu významem zásadní publikaci trvaly plných 5 let.

Výběrové řízení nanečisto aneb škola končí, začíná praxe

Studenti 4. ročníku obchodní akademie již možná netrpělivě očekávají poslední zvonění a příslib nového zítřka. Po úspěšném absolvování střední školy jsou připraveni na různé ekonomické funkce, bez nutnosti dalšího pokračování ve studiu. Konkurence na zajímavá pracovní místa je velká a první dojem je velmi důležitý. Jak se na případné výběrové řízení připravit, aby úspěšnost přijetí byla co nejvyšší?

Fyzika všemi smysly

V pondělí 19. prosince jsme se my, studenti druhých ročníků, sext a semináře fyziky, zúčastnili přednášky Fyzika všemi smysly.

Mile nás přivítali studenti Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Na jejich stránkách se můžete dočíst o této přednášce jako o "show". A je tomu skutečně tak. Více než mluvili, nám ukazovali spoustu zajímavých experimentů doprovázených inteligentním fyzikálním humorem. Mohli jsme tedy skutečně vidět, slyšet, cítit, dokonce ochutnat a vdechnout fyziku.

V hlavě nám nejvíce utkvělo hraní na trubky, levitace nebo měření síly stisku. Při všech pokusech jsme mohli asistovat a všechny nám byly vysvětleny.

Vzpomínka na adventní odpoledne se seniory

Studenti 3. ZL  navštívili  20. prosince 2016   pacienty na Oddělení dlouhodobě nemocných s připraveným předvánočním programem. Společně s klienty zpívali koledy a vyráběli vánoční svícny, které pak rozdali i na pokoje ležících pacientů. Jedna z děvčat přinesla ochutnat cukroví, takže si všichni akci užili se vším všudy. Na nemocné dýchla vánoční atmosféra a pro naše žáky to byl silný altruistický zážitek.

Finanční gramotnost 2016

Pro koho je výhodná inflace v případě pevných úrokových sazeb? Co umožňuje služba Cashback? Co představuje pojem kupní síla peněz? Na tyto a další otázky odpovídali studenti Gymnázia a SOŠZE ve Vyškově ve školním kole 8. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Tato soutěž je již od roku 2009 zaštiťována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž testovala nejen odborné znalosti a vědomosti z předmětu ekonomika, ale také povědomí středoškoláků o finanční gramotnosti jako takové.

Němčina v evropských institucích

Studovala na Gymnáziu Vyškov, poté na Slezské univerzitě v Opavě. Dnes pracuje jako překladatelka z německého jazyka v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu. Naše pozvání na besedu s žáky přijala paní Daniela Drnovská.

Tuta Via Vitae

Hned v prvním lednovém týdnu byly zveřejněny výsledky školního kola soutěže Tuta Via Vitae aneb Bezpečná cesta životem pro občana EU. Hlavním cílem této celostátní soutěže je motivovat a vzdělávat děti a mládež v účinné prevenci a správném právním jednání v krizových situacích i v každodenním životě. Soutěž navazuje na výuku souvisejících předmětů, které jsou zařazeny v rámcových vzdělávacích programech a školních vzdělávacích programech a na odborné metodické materiály.

Vánoční koncert 2016

K dobrým tradicím naší školy patří Vánoční koncert žáků. Letošní již dvaadvacátý se konal ve středu 14. prosince v aule gymnázia. Diváci z řad rodičů, spolužáků a profesorů ve sváteční předvánoční atmosféře očekávali vystoupení účinkujících. A měli se na co těšit, program byl nabitý. Ředitel školy V. Klement přivítal přítomné a popřál úspěch vystupujícím studentům. Koncert uváděla již tradičně Mgr. Vlasta Šefčíková. Na úvod potěšil posluchače dvěma písněmi Pěvecký sbor ZUŠ. A pak už se nesly sálem melodie klavíru, flétny, kytar, mile překvapil saxofonový kvartet a bicí. Potlesk publika provázel i sólové zpěváky. Po zaznění poslední oficiální písně koncertu hosté ani účinkující neodcházeli, ale pokračovali v příjemně započatém podvečeru společným zpěvem známých koled.

Rozjezdy pro hvězdy!!!

Jen pět dnů do Štědrého dne a žáci společně s učiteli se rozhodli hvězdně si zpestřit svůj předvánoční čas. V rámci projektu Škola podporující zdraví aneb studenti a učitelé jinak než v lavicích jsme si krátili čekání na Ježíška ve Skiparku Červená voda. Měli jsme možnost se pořádně rozjezdit na zimní sezónu.

Vánoce, Vánoce přicházejí…

A s nimi přichází také hezká tradice studentů maturitního ročníku gymnázia oslavit Vánoce v mezinárodním duchu. Ve středu 21. 12. představili ve slavnostně vyzdobené aule zvyky, koledy a především vánoční speciality zemí, jejichž jazyky vedle povinné angličtiny studují.

Stránky