Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

Během hlavních prázdnin je škola otevřená pouze v úřední dny - konkrétní termíny jsou uvedeny v příloze.

Veřejná sbírka na zrestaurování torza sochy J. A. Komenského

Komunitní nadace Ti brány pořádá veřejnou sbírku na obnovu sochy Jana Ámose Komenského, která byla umístněna  na vnitřním schodišti budovy gymnázia.

Přispět můžete na sbírkový účet nadace: 205064075/0600.

Prázdniny jsou tady!

Studenti Gymnázia a SOŠZE Vyškov se dočkali dlouho očekávaných letních prázdnin. Po uzavření známek už trávili poslední týden školy poklidněji - užívali si exkurzí, výletů a kratších pěších túr.

Gymnazisté ve Vídni

Studenti naší školy se 21. 6. 2016 vydali společně se svými pedagogy do rakouské metropole za krásami výtvarného umění a architektury. Navštívili Belvedere - letohrádek prince Evžena Savojského, kde obdivovali secesní díla Egona Schieleho, Gustava Klimta a Oskara Kokoschky.

Jazyková rallye 2016

Kdo procházel v úterý 28. června dopoledne vyškovským parkem, určitě potkal čtyřčlenné skupinky studentů gymnázia. Na sobě měli barvy státních vlajek Francie, Německa, Ruska či Španělska a v rukou startovní lístky s body získanými za splnění nejrůznějších jazykových úkolů – tak probíhal další ročník již tradiční soutěže, kterou na závěr školního roku připravují vyučující druhých cizích jazyků.

Pétanque

Ráno 10. 6. 2016 jsme se sešli v Zámecké zahradě ve Vyškově s cílem poměřit své schopnosti a dovednosti v této tradiční francouzské hře.

Poslední číslo Šachu ve školním roce 2015/16 právě vychází!

Uplynulý školní rok očima sextánky, pocity primánků po roce studia, rozhovory se zajímavými lidmi kolem nás a další články si můžete přečíst v časopise ŠACH 4, který právě vychází.
 
Redakce

Zdravotníci na mezinárodní soutěži PP

Ve dnech 22. – 23. 6. 2016 jsme se zúčastnili 22. ročníku Mezinárodní soutěže první pomoci v Jihlavě. Naši školu reprezentovali studenti 2. ročníku zdravotnického lycea Vojtěch Bartošek, Jakub Byrtus, Jana Moučková a Dominika Flonerová v doprovodu paní učitelky Veroniky Veselé, která nám byla po celou dobu soutěže velkou oporou.

Exkurze do Olomouce

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky.

A proto dne 23. 6. 2016 studenti druhého ročníku obchodní akademie navštívili toto nádherné historické a univerzitní město.

Den prevence a osvěty v dopravě 2016

Ve čtvrtek 23. června 2016 se na Masarykově náměstí ve Vyškově uskutečnila akce na podporu bezpečnosti silniční provozu. Mezi trenažéry řízení, simulátory nehod, auty policie a vojska nechyběl ani stánek naší školy, kde jsme společně s ČČK prezentovali před velkým počtem návštěvníků zdravotnickou odbornost.

Stránky