Informace pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem

Centrum JMk pro podporu integrace cizinců - www.cizincijmk.cz

Informace k nostrifikaci vysvědčení - portal.gov.cz

E-learning Čeština jako 2. jazyk od Meta o. p. s. - www.cestina2.cz

Učebnice Český jazyk pro cizince, úroveň A1 - www.msmt.cz/file/6786_1_1/

Učebnice Český jazyk pro cizince, úroveň A2 - www.msmt.cz/file/6787_1_1/

Učebnice Český jazyk pro cizince, úroveň B2 - www.msmt.cz/file/6788_1_1/

Cvičebnice češtiny pro cizince (různé úrovně) - www.equalcr.cz

Seznam doporučené literatury podle úrovní jazyka - http://mluvtecesky.net/cs/introduction/country_language/literature

Štítky: