Projects

English

Partner school

Štítky: 
English

Hiroshima University High School

V roce 2013 bylo uzavřeno partnerství mezi Gymnáziem a SOŠZE Vyškov a  HUHS – Hiroshima University High School.

Hirošimská střední škola byla založena v březnu 1905. V roce 1945 byla zcela zničena při atomovém bombardování Hirošimy. Od roku 1978 je škola součástí hirošimské státní univerzity a je školou univerzitní. Studium je zaměřeno na přírodní vědy a na umění, zejména na tradiční japonské umění. Škola je dlouhodobě zapojena v mnoha mezinárodních projektech, z nichž nejvýznamnější je projekt SSH (Super Science High School), který od roku 2003 podporuje japonské ministerstvo školství. V roce 2013 se i naše škola zapojila v oblasti přírodních věd do projektu SSH.

Mezi zajímavé a pro nás exotické mimoškolní aktivity pořádané školou patří kroužky, semináře a praktická cvičení zaměřená na kaligrafii, sado (čajové obřady), shogi (japonské šachy), kendo (japonský šerm), lukostřelbu,…

Adresa školy: www.hiroshima-u.ac.jp/fsc

 

V listopadu 2013 vyjel na první výměnný pobyt Dalimil Ševčík, žák septimy B spolu s ředitelem školy RNDr. Václavem Klementem, o jejich pobytu v Hirošimě se dočtete na stránce Super Science High School Program 2013 a v článku ve Vyškovském zpravodaji, fotografie jsou v albu V japonsku.

Jak můžete vidět v albu SSH Projekt 2014, japonští přátelé, ktří nás v listopadu 2014 navštívili, byli z průběhu celého týdne nadšeni, poznali mnoho zajímavého, navázali nová přátelství a odjížděli plni pozitivních dojmů a radosti z poznání. O pobytu japonských učitelů a žáků se dočtete na stránce Spolupráce s Hirošimou se dále prohlubuje a také na:

Spolupráce s Hirošimou se dále prohlubuje

Minulý týden, tedy 17. - 21. listopadu 2014, znamenal pro naši školu další pokrok ve spolupráci se střední školou v japonské Hirošimě. Zatímco loni v listopadu byli v roli hostitelů Japonci a připravili pestrý a mimořádně nabitý program, nyní to byla naše škola, která vítala hosty ze vzdálené země, poskytla jim veškeré zázemí a snažila se připravit obdobně naplněný a pestrý týden plný poznání.

Program pro delegaci 15 studentů a 4 učitelů zahrnoval několik laboratorních prací nejen na půdě naší školy, ale i ve specializovaných laboratořích českých univerzit (MENDELU Brno, UK Praha), návštěvu vyškovského pivovaru, přijetí na vyškovské radnici, u hejtmana našeho kraje, a dokonce i v Senátu Parlamentu České republiky, dále také poznávání české historie, kultury a tradic (prohlídka pražských památek, prezentace našich studentů o Vánocích v Česku a ve světě, ochutnávka tradičních pokrmů a konečně i dva večery strávené v rodinách našich studentů, kteří byli celý týden do projektu zapojeni).

Jak můžete vidět v albu SSH Projekt 2014, japonští přátelé a stejně tak naši učitelé i studenti byli z průběhu celého týdne nadšeni - poznali mnoho zajímavého, navázali nová přátelství a odjížděli plni pozitivních dojmů a radosti z poznání.

Informace o akci najdete také na

Štítky: 
English

Students of Gymnázium Vyškov in Japan or fortune favours the brave!

In mid-October, we had the opportunity, together with other students of Gymnázium and SOŠZE Vyškov, to experience an unusual school week. From 12th to 17th October 2015, we participated in an exchange study stay in Hiroshima, Japan, at our partner Hiroshima University Highschool. Under the supervision of our headmaster Mr Václav Klement, and teachers Ms Jitka Hrežová and Ms Petra Nedomová, we worked on the project of Biomass as a renewable source of energy within the SSH (Super Science High School) programme.

The flight itself was a premiere for some of us.  We flew from Prague to Moscow and then through the night sky to Tokio. In Tokio we got on the Shinkansen high speed train, where we had our first encounter with the chopsticks and Japanese lunchboxes. Our struggle eating must have looked funny.

Japanese tourists are famous for their always charged and ready-to-use cameras. However, when we were in Japan in the role of Czech tourists, we realized that we were taking pictures of virtually everything and the worst threat was a flat battery. The whole stay was about one surprise after another and we were perceiving details that we take for granted and as a common part of life here, in the Czech Republic. As an illustrating example, let us mention a cleaner, who was polishing a single small tile for more than half an hour while we were administrating our travel passes at the train station. We were equally fascinated by the Japanese discipline – manifested for example in the way the Hiroshima locals queue for the tram. There is nothing like the chaotic pushing around the door, so typical in Czech.  We realized that the local people were very friendly, helpful and modest. These were typical qualities for our partner students of the Hiroshima University Highschool who warmly welcomed us in their homes, as their homes became ours for a week.   

Even though we were always expected to perform well and do our best, the professional side of the project did not lack its magic. Thanks to our programme, we could attend an excellent and instructive professional lecture at Hiroshima University given by an unforgettable professor, visit Maniwa city, which is powered mostly by biomass and also visit the local biomass power plant. Within the project, we did a chemical experiment to compare the heat values of various materials and we also saw a number of experiments performed by Japanese professionals. Another intensive experience was, apart from others, a visit to the Hiroshima Peace Park and Peace Memorial, which reminded us of the importance of the world peace and made understand the tragedy and painful history that the Hiroshima city went through

We are all very grateful for having had the chance to be a part of the SSH project this year, which would not exist without a long-term communication and cooperation though. We sincerely hope that our work will motivate other students and will be beneficial to them. Above all, we hope that one day we will return to the beautiful country of Japan.

Tereza Nedomová, Jakub Nedoma a Eva Šenková, students of 4. A

Štítky: 

Super Science High School Program 2013

V květnu jste si na těchto stránkách mohli přečíst o rodící se spolupráci naší školy s Hirošimskou univerzitní střední školou. Nyní bych vás rád informoval o listopadovém týdnu 18. - 24. 11. 2013, který významně upevnil toto partnerství. V těchto dnech jsem měl možnost – jakožto student vyškovského gymnázia – reprezentovat naši školu po boku pana ředitele RNDr. Václava Klementa právě v Hirošimě před tamějšími učiteli a studenty.

Tento studijně-pracovní výjezd se uskutečnil pod hlavičkou japonského projektu Super Science High School Program (Vědecký středoškolský program). Projekt se týká spolupráce japonské střední školy se střední školou z jiné země, kdy jádrem společné práce je určité předem dohodnuté téma z oblasti přírodních věd. Na tomto místě je dobré podotknout, že z jedné země si japonská škola vybere pro kooperaci maximálně jednu školu, přičemž celkový počet vybraných škol není vysoký – například náš partner, Hirošimská univerzitní střední škola, rozvíjí takovouto spolupráci celkem se čtyřmi školami v rámci celého světa – vyškovské gymnázium je jednou z nich…

Jako téma našeho projektu byly vybrány biochemické poznatky z oboru kvašení (fermentace). Proč zrovna tato oblast? Japonce velmi zaujal vyškovský pivovar s více než třísetletou tradicí a uvědomili si také podobnost výroby piva s výrobou saké – typicky japonského nápoje. V okolí Hirošimy se navíc kromě výroben saké nachází i vědecký výzkumný ústav zkoumající procesy kvašení, čehož bylo využito v rámci našeho nabitého programu.

V čem tedy spočívala naše práce v Japonsku? Významnou složkou byl právě zmíněný projekt: Společně s hirošimskými studenty jsme vyhotovili několik laboratorních prací spojených s fermentací, navštívili zmíněný vědecký ústav i tradiční výrobnu saké, poté jsme porovnávali výrobu piva s výrobou saké, sami jsme také navrhovali, jak dále využít nové poznatky ze zajímavého oboru fermentace. (Abych jen naznačil, nakolik je tato oblast zajímavá, mohu zmínit, že bylo již objeveno přes tisíc druhů kvasinek. A jejich využití může být velmi široké a přínosné – například při řešení otázky nedostatku potravin v určitých částech světa.) Na konci týdne jsme pak představitelům školy prezentovali výsledky naší společné práce.

Projekt o fermentaci však nebyl jedinou částí programu. Další velmi významnou složku tvořily diskuse o spolupráci se zástupci školy a dalších institucí. Jednalo se nejen o mnoho debat s organizátory projektu, ale také o přijetí u hirošimského starosty a prefekta („hejtmana“) hirošimské prefektury. Panu řediteli Klementovi se podařilo upevnit a rozvinout spolupráci mezi školami, a navíc značnou měrou podpořit partnerství mezi městy Vyškovem a Hirošimou, případně též mezi příslušnými krajskými samosprávami.

Třetí část pobytu pak zahrnovala vzájemné poznávání tradic, kultury a památek – i to je podmínkou kvalitní a oboustranně přínosné spolupráce. Poutavou formou (prezentace, postery) jsme mohli představit naši zemi, město Vyškov a naši školu více než dvěma stovkám hirošimských studentů a také mnoha učitelům. Došlo i na návštěvu několika japonských památek. (Tím však nemíním jakousi zážitkovou turistiku – na to opravdu čas nebyl.) Prvním důležitým místem byl ostrov Miyajima nedaleko Hirošimy, kde je výjimečným způsobem spojena krása přírody s lidským odkazem. Mohli jsme jednak absolvovat procházku s výkladem o fauně a flóře ostrova, kde se kromě typicky japonských organismů vyskytuje několik živočichů a rostlin zcela netypických, a jednak poznat jedno z nejposvátnějších míst šintoistického náboženství, svatyni, jejíž součástí je i slavná brána „torii“. Dalším místem, které jsme navštívili, místem ještě významnějším, byl Hirošimský park míru - rozsáhlé memento atomové bomby, místo velkého zmaru a zároveň i naděje v člověka a lidstvo. Toto místo nás obohatilo o myšlenku vědy jdoucí (nyní a vždy v budoucnosti) ruku v ruce s etickými zásadami, stejně tak i o myšlenku míru, jehož symbolem se Hirošima stala.

Tento týden byl velkou zkouškou - úkol zněl: ukázat Japoncům, že pro ně můžeme být rovnocennými a zajímavými partnery. Troufám si říci, že jsme touto zkouškou prošli velmi dobře, a proto věřím, že další roky přinesou gymnáziu i Vyškovu radost ze spolupráce s takto významným a zajímavým partnerem.

Nejbližší významnou událostí týkající se naší kooperace bude návštěva hirošimských studentů a učitelů ve Vyškově. Ta se uskuteční v příštím školním roce, konkrétně v listopadu 2014. Věřím, že Japonci budou s pobytem zde spokojeni přinejmenším tak, jako my jsme byli spokojeni s pobytem v jejich zemi, a věřím, že i oni si odnesou spoustu nových poznatků a zajímavých zážitků.

Dalimil Ševčík, 7. MB

 

Fotografie: http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/v-japonsku

Štítky: 
English

Super Science High School Program

Ve dnech 20. a 21. května navštívil vyškovské gymnázium a střední odbornou školu pan Hirofumi Egusa z Hirošimy. Cílem jeho návštěvy bylo definitivní dojednání spolupráce a partnerství mezi Gymnáziem a SOŠZZE Vyškov a Hirošimskou univerzitní střední školou.

Obě školy zpracovaly a úspěšně obhájily mezinárodní projekt zaměřený na výuku přírodních věd. V rámci dvouletého projektu s názvem "Super Science High School Program" budou studenti obou škol realizovat workshopy z oblasti biologie, chemie a fyziky. Součástí projektu je také výměnný pracovní pobyt studentů a pedagogů obou partnerských škol. Fotografie z návštěvy najdete zde.

Spolupráci vyškovského gymnázia s Hirošimou podporuje náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast školství Stanislav Juránek a také náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vnějších vztahů Roman Celý - http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=228455&TypeID=2.

Döbeln

Štítky: 
English

Gymnázium Karlsbad

Karlsbad

Naše partnerská škola Gymnasium Karlsbad se nachází v Německu u Karlsruhe - hlavního města spolkové země Bádensko-Württembersko. Spolupráce mezi oběma gymnázii začala v roce 1994. Od té doby se setkávají žáci a vyučující německého jazyka každý druhý rok při výměnných pobytech. Jeden týden stráví společně ve Vyškově a následující týden v Karlsbadu.

Gymnasium Karlsbad nabízí všeobecné osmileté vzdělání, během studia si žáci volí humanitní nebo přírodovědné zaměření. Škola má v současné době 700 žáků. Zapojuje se do mezinárodních projektů a kromě naší spolupráce udržuje partnerství se školami v Anglii a Francii.

Stránky o partnerství:

 

Web školy: www.gymnasium-karlsbad.de

Gymnázium Pavla Horova Michalovce

Logo Michalovce

Gymnázium Pavla Horova Michalovce patří k nejstarším a v současnosti i největším gymnáziím na Slovensku. Vzniklo v roce 1922. Jde o nejstarší gymnázium na východ od Slánských vrchů.  Historii školy zdobí mnoho slavných jmen vynikajících pedagogických osobností, ale i vynikajících absolventů, kteří se díky talentu i houževnatosti dokázali prosadit v nejrozmanitějších oblastech života společnosti na Slovensku i v zahraničí. Uchazeči o studium si mohou vybrat ze čtyř učebních plánů: 1) Všeobecné zaměření, 2) Informatika, 3) Tělesná výchova, 4) Cizí jazyky. 

Web školy: http://www.gphmi.sk/

Stránky společného projektu Poznejme se navzájem:

Štítky: 
English

IES Broch i Llop

BL

Střední škola IES Broch i Llop se nachází ve městě Vila – Real asi 60 km od Valencie. Tato střední škola patří k nejprestižnějším v této oblasti  a nabízí svým studentům všechny španělské maturitní obory – humanitní, přírodovědecký a umělecký. Zapojuje se do řady mezinárodních projektů (Comenius i MAC) a pořádala výměnné projekty s mnoha školami  např. v USA, Švýcarsku, Polsku nebo Itálii. Zvláštní důraz je kladen na jazyky, kdy výuka některých předmětů probíhá v angličtině, francouzštině nebo italštině.

Web školy: http://iesbrochillop.edu.gva.es/

Stránky společného projektu Poznejme se navzájem:

Štítky: 
English

Linz

Štítky: 
English

Moskva - projekt "Dialog kultur"

Štítky: 
English

Zvolen

Štítky: 
English