Nabídka pracovního místa na pozici účetní

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici účetní od 1. 10. 2018. Životopisy zasílejte do 31. 8. 2018 na e-mail: info@gykovy.cz

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

Během hlavních prázdnin je škola otevřená pouze v úřední dny - konkrétní termíny jsou uvedeny v příloze.

Sladké plody jedovatých rostlin

Jubilejní 40. ročník přehlídky prací SOČ byl pro naši školu velmi úspěšný. Naše studentka ze septimy A Veronika Babyrádová zvítězila ve velké konkurenci prací v oboru Tvorby didaktických pomůcek a technologií nejen v kole okresním a krajském, ale i celostátním.

Botanické poznání

Dne 26. 6. 2018 jsme se my, žáci prvních ročníků a kvinty, zúčastnili exkurze do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Zde jsme se rozdělili do skupinek dle tříd. Každý obdržel dva pracovní listy, které nám pomohly uspořádat si všechny získané informace. Jednotlivé skupinky se vystřídaly ve venkovní části areálu a ve sklenících, kde jsme objevovali krásy přírody. Ve sklenících jsme viděli rostliny od kaktusů přes masožravé rostliny až po živoucí fosilii Wollemii nobilis. Nejvíce se nám líbil venkovní areál, kde krásná příroda v kombinaci s přívětivým počasím vytvořila nezapomenutelný zážitek. Díky tomu, že byla každá rostlina označena štítkem se svým jménem, nám některé zajímavé utkvěly v paměti.

Velký úspěch – 2. místo v celostátním kole!

Vynikajícím způsobem zakončily školní rok studentky MB, které v konkurenci 14 finalistů (za každý kraj nejlepší tým) v soutěži EuropaSecura získaly 2. místo. Za výbornou reprezentaci školy v náročné soutěži můžeme poděkovat Tereze Jedličkové, Sarah Barákové, Anně Zadražilové a Tereze Holzerové.

Účast na MČR dorostu v atletice

O víkendu se konalo v Praze Na Julisce Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v atletice. Barvy oddílu Orel Vyškov hájila v chůzi na 5 000m Leona Hanulíková, která je studentkou vyškovského gymnázia. V krásném novém osobním rekordu 31:18.88 si došla pro parádní 9. místo.

Send a postcard

Studenti sekundy se zúčastnili celostátní soutěže Send a postcard. Soutěž podporuje rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce. Studenti představili město Vyškov, kde žijí. Připravili si scénář a v rámci videa natáčeli v zoologické zahradě, Smetanových sadech, Zámecké zahradě, na náměstí a našem gymnáziu.

Exkurze do čistírny vod ve Lhotě

Dne 23. 5. 2018 jsme se my, žáci 2. ZL a 2. ZA, zúčastnili exkurze do čistírny vod ve Lhotě. Celým procesem nás provázel milý pán, který všechny seznámil s postupem čištění vody a s chemikáliemi, kterými se voda čistí. Nejprve jsme viděli znečištěnou vodu před úpravou. Tahle voda se odebírá přímo z přehrady v Opatovicích, je přiváděna do Lhoty a poté upravována. Po úpravě je rozváděna do domácností.

Vyškovský jazykový ostrůvek

Na závěr školního roku jsme navštívili významnou památku našeho regionu – hospodářskou usedlost v Kučerově. Doplnili jsme si tak učivo nejen německého jazyka a dějepisu, ale hlavně jsme měli možnost lépe poznat historii regionu, ve kterém žijeme.

Auf Wiedersehen, liebe Freunde!

Studenti němčiny Gymnázia a SOŠZE Vyškov pokračovali letos v červnu v tradici výměnných pobytů s družební školou v německém Karlsbadu ve spolkové zemi Bádensko–Württembersko. Naše spolupráce s partnerským gymnáziem začala už v roce 1994.

Stránky