spol. vědy

Akademie Mladých občanů

Zajímat se o dění kolem sebe, vnímat, že svět není černobílý, ptát se, učit se – to je několik předpokladů, které stojí za zodpovědnou společností, kterou se ve své sérii workshopů a přednášek snaží vychovat Akademie Mladých občanů, zkráceně AMOB. Spolek Mladí občané stojí za řadou akcí a projektů, avšak právě jejich Akademie, v níž se středoškoláci snaží porozumět fungování politiky a věcem s ní spojeným, je projektem doposud největším.

SV - Učebnice

Doporučená literatura pro všechny ročníky

  • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015

SV - Vyučující

Jméno Telefon
PhDr. Vlasta Breburdová 517 326 782
Mgr. Iveta Höferová 517 326 786
Mgr. Eva Tichopádová 517 326 787

Stránky