spol. vědy

Velký úspěch – 2. místo v celostátním kole!

Vynikajícím způsobem zakončily školní rok studentky MB, které v konkurenci 14 finalistů (za každý kraj nejlepší tým) v soutěži EuropaSecura získaly 2. místo. Za výbornou reprezentaci školy v náročné soutěži můžeme poděkovat Tereze Jedličkové, Sarah Barákové, Anně Zadražilové a Tereze Holzerové.

Můžeš to změnit

Ve středu 21. 2. 2018 se přihlášení žáci sexty a septimy zúčastnili workshopu Můžeš to změnit. Workshop byl zaměřen na dění v obci a měl nám ukázat, že i my se na onom dění můžeme podílet a změnit  v obci různé věci, které nás “štvou”. Připravený program začal v 9:00 v Besedním domě, a to vzájemným seznámením a prezentací celého projektu. V této části workshopu jsme se dozvěděli o možnostech zapojení mladých lidí do dění v obci.

Akademie Mladých občanů

Zajímat se o dění kolem sebe, vnímat, že svět není černobílý, ptát se, učit se – to je několik předpokladů, které stojí za zodpovědnou společností, kterou se ve své sérii workshopů a přednášek snaží vychovat Akademie Mladých občanů, zkráceně AMOB. Spolek Mladí občané stojí za řadou akcí a projektů, avšak právě jejich Akademie, v níž se středoškoláci snaží porozumět fungování politiky a věcem s ní spojeným, je projektem doposud největším.

SV - Učebnice

Doporučená literatura pro všechny ročníky

  • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015

SV - Vyučující

Jméno Telefon
PhDr. Vlasta Breburdová 517 326 782
Mgr. Iveta Höferová 517 326 786
Mgr. Eva Tichopádová 517 326 787

Stránky