přijímačky

<p><br />
&#160;</p>

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - po autoremeduře a náhradním termínu

Podle ustanovení § 183 odst. 3 školského zákona ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhodnutí ve věcech přijímání ke střednímu vzdělávání v případě uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale jejich žádost byla zamítnuta v souladu s § 60 odst. 14 školského zákona, pokud je lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout; při tom se ředitel řídí pořadím uchazečů podle § 60 odst. 14 školského zákona.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 3. května  2017 na webových stránkách školy a na úřední desce. Od tohoto data běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je možné vyzvednout osobně:

  •     ve středu 3. května v 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod. ,
  •     a ve čtvrtek 4. května v 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

Přihlášky ke studiu

  • Přihláška má dvě strany. Může být vytisknuta černobíle.
  • Na přihlášce musí být uveden kód, název oboru a zaměření, pokud je nabízeno.
    • Gymnázium 8leté (79-41-K/81) - nová zaměření GATE a OZON
    • Gymnázium 4leté (79-41-K/41)