chemie

Exkurze do Respona

Na otázku: Má třídění odpadu smysl? chtěla najít odpověď třída KA na exkurzi v Responu ve Vyškově.

Hned u vchodu bylo vidět několik velkých kontejnerů, do kterých se házela suť a větší objemné věci. Poté jsme se vydali do největší budovy, kde pracovníci Respona třídili plasty podle barev. Pak jsme navštívili  budovu, kde se skladovaly nebezpečné látky a také staré hasicí přístroje.Viděli jsme, jak se rozebírají staré televize nebo rádia.

Odcházeli jsme s novými vědomostmi a přesvědčením, že se pokusíme třídit odpad, jak to jen bude možné. Naše životní prostředí to potřebuje!

CH - Učebnice

1. ročník

Povinná literatura

  • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1. díl. Nakladatelství Olomouc
  • Blažek, Melichar: Přehled chemického názvosloví
  • Mareček, Honza: Chemie v příkladech obecná a anorganická

V chemické olympiádě na stupních vítězů

Dne 3. 3. 2017 se uskutečnilo na Základní škole Nádražní 5 ve Vyškově okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Soutěž probíhala ve dvou částech. První byla praktická část, v níž žáci prokazovali svou zručnost v laboratoři, a po ní následoval test k ověření jejich teoretických znalostí.

Jelikož se v tento den na jednom místě sešlo mnoho talentovaných mladých chemiků, konkurence byla velká.

Velmi dobře si vedla naše studentka ze třídy KA Pavlína Ďurišová, která ohromila svými znalostmi. Nakonec se radovala z krásného druhého místa.

Chemická olympiáda

Letošní školní rok, stejně jako každý jiný, probíhalo na našem gymnáziu školní kolo chemické olympiády. Nebylo to ale jen tak. Nejprve jsme měli za úkol vypracovat domácí kolo, které se skládalo z 5 úloh, a obětovat svůj čas i jiným věcem z oblasti chemie. Také jsme se věnovali praktické části. Za naši třídu KA se zúčastnili celkem tři studenti – Jakub Šišma, Lea Koláčková a Lucie Popelová.

Exkurze Respono

Má třídění opadu smysl?

Na tuto otázku chtěla najít odpověď třída TA a KA na exkurzi v Responu. Při příchodu jsme byli seznámení s provozem Respona a pomalu jsme se vydali na prohlídku.

Stránky