aktivity

Učení naruby aneb Den dětí jinak

Jak už se stalo zvykem, i tento rok usedli kvartáni místo do lavic za katedry a vyzkoušeli si role učitelů. „Oběťmi“ byli studenti primy a sekund. Kvartáni se snažili mladší žáky něčemu přiučit, a to v nejrůznějších předmětech, a naopak ti mladší se pokoušeli učivo zvládnout. Na obou stranách byla vidět velká snaha, zaujetí i pozornost. Nemůžeme mluvit za nižší ročníky, ale my kvartáni hodnotíme tento den kladně.

Čínské století

„Až se Čína probudí, země se zachvěje.“ Toto slavné proroctví vyslovil počátkem 19. století Napoleon. Nyní se zdá, že se naplnilo.

Zpráva ze školního kola soutěže „O nejlepšího písaře školy“

Dne 24. ledna 2013 se na na naší škole sešli nejlepší písaři z třídních kol, od druhého až do čtvrtého ročníku, aby změřili svoji zručnost a přesnost psaní. Čtyři účastníci dosáhli rychlosti psaní nad 300 čistých úhozů za 1 minutu. Pomyslnou bramborovou medaili, a tedy čtvrté místo, obsadila s velmi pěkným výkonem Lenka Zbořilová ze 4. ročníku obchodní akademie. 3. místo získala Martina Hrubá ze třídy 3. AK s výkonem 332,9 čistých úhozů za minutu. 2. místo obsadila Diana Burianová ze třídy 3. EL s výkonem 341,8 čistých úhozů za minutu. 1. místo obsadil David Gardáš ze třídy 4. AK s výkonem 367,5 čistých úhozů za minutu.

Charitativní projekt ČTENÍ POMÁHÁ

Již druhým rokem se studenti třídy 4. AK  zúčastnili charitativního projektu s názvem Čtení pomáhá. Projekt je založen na znalostech povinné školní četby. Studenti si nejen procvičují své znalosti k maturitě, ale i pomáhají dobré věci.

Školní kolo soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

V úterý 4. 12. 2012 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže FG. Žáci 2., 3., 4. ročníků oborů obchodní akademie, ekonomického lycea a gymnázia odpovídali na otázky týkající se nejrůznějších problémů oblastí financí.

Den finanční gramotnosti na naší škole

Dne 12. 11. 2012 proběhlo na naší budově školení z cyklu Škola finanční gramotnosti pro SŠ - Finanční trh a jeho produkty. Tohoto školení se zúčastnily studenti 1., 2., 3., 4. ročníků oboru obchodní akademie a ekonomického lycea. Školení vedl finanční poradce pan Petlach z Partners Financial Services, a.

Poznejme se navzájem - trojstranná spolupráce škol

Na podzim 2007 proběhl mezinárodní projekt Poznejme se navzájem, kterého se zúčastnili studenti Gymnázia Vyškov, španělského gymnázia IES Broch i Llop ve Villarrealu a gymnázia ze slovenských Michalovců.

Vyškov 2009

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem, jehož první kroky se datují do června 2006, je založen na spolupráci studentů a profesorů Gymnázia Vyškov, slovenského Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích  a IES Profesor Broch I LlopVillareal ve Španělsku.

Aktivity a úspěchy ZE GYM + SOŠ

V rámci zeměpisu podnikáme různé akce, od výletů, exkurzí, soutěží až po různé pobyty. Seznam se každoročně mění podle nabídky, ale některé akce se staly na Gymnáziu již tradicí. Patří sem:

ŠJ - Výměnné pobyty

Vyškov - Villarreal 2012

Studenti španělského jazyka se mohou účastnit výměnných pobytů s partnerskou školou IES Broch i Llop ve Villarrealu. Přátelství s touto školou bylo navázáno v roce 2006. První setkání s tamními studenty proběhlo v rámci zájezdu Francie-Španělsko 2006 v Tarragoně, poté následovaly výměnné pobyty v roce 2007 a 2009. Výměnné pobyty probíhají díky výrazné finanční podpoře JmK z dotačního programu Do světa.

Další výměnný pobyt se uskuteční na podzim roku 2012.

 

Stránky