Veřejná sbírka na zrestaurování torza sochy J. A. Komenského