Školní rok 2017/18

Školní rok začíná 4. září 2017 v 8:00 hod třídnickými hodinami v kmenových třídách. Podrobné informace k organizaci školního roku včetně rozvrhu a suplování jsou dostupné v LMS Moodle kurz Info. Obědy se vydávají od 5. září.

Výuka podle rozvrhu začíná 5. září.