Interaktivní výuka

Interaktivní výuka napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově

Dne 1. 4. 2010 byl na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově zahájen projekt „ Interaktivní výuka napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově“.

Projekt je zaměřen na vzdělávání, zdokonalování a rozvíjení klíčových a odborných kompetencí žáků a pedagogů školy, implementaci a inovaci školních vzdělávacích programů prostřednictvím zavedení interaktivní výuky napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty oboru Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově.

Cílem je zvýšení efektivnosti výuky prostřednictvím zavedení nových interaktivních forem výuky včetně propojení interaktivní výuky s praxí. Metodici (pedagogičtí pracovníci) budou proškoleni pro práci s interaktivními médii a budou tvořit učební metodiky pro zavedení moderních postupů výuky v 26 předmětech ve 2 studijních oborech Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Výsledky interaktivní výuky budou postupně pilotně ověřovány a propojeny s praxí v nemocnici.

Tím dojde k získání zpětné vazby a posílení vazeb k trhu práce. Realizaci zajišťuje žadatel ve spolupráci se spolupracujícím subjektem, nemocnicí.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt je plně hrazen ze struktuálních fondů a státního rozpočtu ČR.

 

Identifikace projektu:

Číslo a název prioritní osy: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání – 7.1.1

Název GG : Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji – CZ.1.07/1.1.02

Název projektu: Interaktivní výuka napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0021

Celkové náklady projektu: 3.750.471,- Kč

 

Samostatné stránky projektu jsou zde.