Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ 2015

V úterý 17. 2. 2015 proběhlo školní kolo Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ vyhlašované MŠMT a organizované Jednotou českých matematiků a fyziků. Úkolem studentů bylo samostatně řešit zajímavé zadané úlohy z různých oblastí matematiky, jejich obtížnost byla odstupňována dle věkových kategorií. Soutěžící tak mohli vyzkoušet své matematické dovednosti a schopnosti.Výsledky školního kola:

1. ročník

1. místo: Hana Svobodová, 1. AK

2. místo: Radek Plhal, 1. AK

3. místo: Marie Koudelková, 1. AK

2. ročník

1. místo: Kateřina Machová, 2. AK

2. místo: Josef Charvát, 2. AK

3. místo: Tomáš Hlobil, 2. AK

3. ročník

1. místo: Jiří Formánek, 3. AK

2. místo: Kristýna Maulová, 3. AKMgr. Kaňová