Krajská soutěž v grafických disciplínách 2017

Stalo se již tradicí, že studenti obchodní akademie Gymnázia a SOŠZE Vyškov se účastní soutěží v kancelářském psaní. Letošní ročník se konal na SPŠ Edvarda Beneše a Obchodní akademii v Břeclavi.

Písařského klání si poprvé zúčastnila studentka 3. ročníku Radka Jachimiaková, 3. AK, a student 2. ročníku Vladimír Žižka, 2. AK. I když nedosáhli na oceňovaná místa, byla pro ně soutěž neocenitelnou zkušeností.

Matematický klokan 2017

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži.  Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen do programu Excelence středních škol. Letošní ročník se konal 20. března a na naší škole se soutěže zúčastnilo 136 studentů gymnaziálních a ekonomických oborů.

Konverzační soutěž ŠJ 2017

Letošní krajské kole soutěže ve španělském jazyce opět skončilo pěkným úspěchem našich studentů. V kategorii SŠ I se umístil na úžasném druhém místě Jakub Vaneček z QA a na třetím místě Adriana Štofková z 3. B.

V kategorii SŠ II pěkně reprezentovaly naši školu Michaela Novotná a Barbora Dvořáková z OA.

Global Money Week

GMW

Naše škola se letos připojí k akci Global Money Week. V rámci tohoto týdne jsou pro žáky školy i pro širokou veřejnost připraveny dvě akce: 29. března 2017 přednáška Uč se, šetři, vydělávej Ing. K. Vysloužila a Ing. K. Žilkové a 30. března přednáška Z historie podnikání na Vyškovsku PhDr. R. Mikulky.

Osvětim – Březinka: továrna na smrt

Dne 21. 3. 2017 - v první jarní den - jsme měli my, studenti SOŠZE, zcela jiný zážitek. Navštívili jsme vyhlazovací, koncentrační tábor Osvětim – Březinku. Prohlídku jsme zahájili průchodem hlavní bránou s nápisem „Arbeit macht frei“, což znamená „Práce osvobozuje“. I když svítilo první jarní sluníčko, bylo nám docela úzko z toho, co jsme viděli a slyšeli.

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Veronika

Ve středu 1. 3. 2017 se studentka Veronika Trávníčková (7.MA) v Brně zúčastnila krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce. Umístila se na pěkném čtvrtém místě. Děkujeme za reprezentaci školy, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu ruského jazyka.

Úspěch našich studentů

Na začátku února proběhlo okresní kolo soutěže Finanční gramotnost, ve které naši školu reprezentovali výherci školního kola. Soutěž vychází ze standardů finanční gramotnosti a podporuje výuku tohoto předmětu na školách. Porovnání vědomostí současně motivuje žáky k získávání podrobnějších znalostí z oblasti ekonomiky, finančnictví i nad rámec školních vzdělávacích plánů. Ve 2. kategorii trojčlenný tým ve složení Ivo Čechmánek, 4. KA, Gabriela Veselá, 4. KA, a Renata Mátlová,  4. KA skončil v okresním kole na prvním místě a postupuje do krajského kola. Ve 3. kategorii družstvo ve složení Jana Škatulárová 4. AK, Eliška Suchá, 4. AK, Filip Kučera, 2. AK, obsadilo 3. místo.

V únoru zároveň proběhlo okresní kolo soutěže Tuta Via Vitae aneb Bezpečná cesta životem pro občana EU. Soutěž se zaměřuje na požární ochranu, civilní obranu, ochranu obyvatel, bezpečnostní problematiku státní i soukromou a bankovní, krizové situace, zdravotní problematiku, systém zdravotnictví, zdravotní pojištění, pojištění osob a majetku a první pomoc. Tým ve složení Gabriela Veselá, 4. KA, Ivo Čechmánek, 4. KA, Pavlína Ďurišová, 4. KA obsadil ve 2. kategorii 2. místo. Družstvo tvořené Kristýnou Olejníkovou, 3. B, Natálií Adamčíkovou, 1. ZL, Filipem Kučerou 2. AK obsadilo ve 3. kategorii 2. místo.

Matematická soutěž žáků SOŠ 2017

Ve středu 1. 3. 2017 se studenti obchodní akademie a zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov již tradičně zúčastnili školního kola Matematické soutěže žáků SOŠ. V průběhu 60 minut řešili nelehké a netradiční úlohy. Cílem bylo, aby žáci byli schopni pochopit a analyzovat problém, uplatnit logické myšlení, utřídit informace a hledat optimální řešení.

Nejlépe si s danými úkoly poradila za 1. ročník Simona Preisová, 1. AK, ve 2. ročníku se stal úspěšným řešitelem Jaroslav Fiala, 2. AK, a 3. ročník úspěšně reprezentovala Lucia Tutková, 3. AK.

Exkurze do Mendelova muzea

V pátek 3. 3. 2017 se studenti 2. ročníku zdravotnického lycea Gymnázia a SOŠZE Vyškov v rámci biologie a ekologie vypravili na exkurzi do Brna. Cílem cesty bylo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity.

Do Německa na zkušenou

Chcete se zdokonalit v němčině? Máte chuť vycestovat do některé z německy mluvících zemí? Uvažujete o studijním pobytu v zahraničí? Chtěli byste strávit prázdniny na mezinárodních setkáních mládeže? Zajímá vás práce v rámci dobrovolnických programů v evropských zemích?

Nejen na tyto otázky odpověděly lektorky Česko-německého fóra mládeže na besedách se studenty 3.AK, 3.ZL a 3. a 4. ročníků gymnázia. Na základě vlastních zkušeností poskytly důležité informace a praktické rady, jak využít možností, které dnes mají mladí lidé v oblasti cestování a vzdělávání.

Stránky