Exkurze do dialyzačního střediska

Dialyzační středisko ve Slavkově u Brna, které žáci III . ročníku oboru „Zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum“  dne 6.2.2013 navštívili, je umístěno v komplexu „Lázeňský dům“, spolu s rehabilitačním střediskem a nově vznikajícím „Centrem celostní péče nejen pro dialyzované – Dům pro seniory s úsměvem s úsměvem“.

Výuka ruštiny v 21. století – moderně a zajímavě

Vyučující ruského jazyka i v letošním roce navštěvují semináře, organizované Ústavem slavistiky Filozofické fakulty MU. Studium zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti rusistiky a lingvodidaktiky ruštiny a je zaměřeno na obsahovou i technickou modernizaci jazykové výuky, využívání současných ICT, zkvalitňování výukových metod a konkrétních metodických postupů v jednotlivých tematických oblastech výuky ruštiny. Důležitým cílem je i prohloubení řečových dovedností v různých sférách komunikace v současných podmínkách.

A-SCHOOL ENGLISH CUP

Sedmého a osmého února 2013 se konalo v Brně finálové kolo soutěže v anglickém jazyce A- SCHOOL ENGLISH CUP, kterého se zúčastnili vítězové školních kol této soutěže z celého Jihomoravského kraje. Studenti naší školy soutěžili ve všech čtyřech kategoriích a rozhodně se mezi ostatními soutěžícími neztratili.

V nejvyšší kategorii čtvrtých ročníků a oktáv SŠ - úroveň mezinárodní zkoušky FCE získal výborné třetí místo student  Robert Mondřík (OA). V kategorii osmých tříd a tercií víceletých gymnázií  se umístila na 7. místě Veronika Lusková (TB). V kategorii devátých tříd a kvart vybojovala 6. místo Gabriela Kašová (KA). V kategorii třetích ročníků SŠ obsadila 6. místo Veronika Kapounková  (MA).

Dvě vítězství v regionálním kole Mladého Demosthena

V úterý 19. února se v Brně konalo regionální kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola – Ivona Fúzikova ze 3.B (IV. kategorie) a Dalimil Ševčík z XB (III. kategorie). Vlastní monology přednesli bez jediného zaváhání a z Brna si odvezli nejen prvenství ve své kategorii, ale především postup do krajského kola. Ivoně i Dalimilovi děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho štěstí v krajském kole! 

Mistrovské klání v účetnictví

 Studenti 4. ročníku mají za sebou pasování do řad maturantů, mají plnou hlavu maturitních témat ale též mají ještě dostatek sil, aby reprezentovali svoji školu v celorepublikové soutěži. Ve dnech 29. – 30.1. tohoto roku se konala největší studentská ekonomická soutěž v účetnictví jednotlivců na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě nazvaná jak jinak než „MÁ DÁTI - DAL“.

Jako na zámku…

V pátek 1. února 2013 jste si mohli kulturní dům v Drnovicích klidně splést s tanečním sálem nějakého krásného zámku. Konal se zde totiž ples Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické Vyškov.

 Ples byl jako obvykle zahájen krásnou polonézou v podání studentů i absolventů Gymnázia a SOŠZZE Vyškov a studentskou hymnou Gaudeamus igitur.

Výstava Rozvzpomenutí v TIC

Ve dnech 14. – 25. 1. 2013 jsme měli možnost zhlédnout v TIC ve Vyškově výstavu našeho mladého výtvarníka – regionálního umělce Vyškovska, jak bývá často nazýván, Marka Sklenky. Nazval ji symbolicky - Rozvzpomenutí.

Na naší střední odborné škole vystudoval Marek obor agropodnikání – rostlinolékařství a už během studia se mohl pochlubit vynikajícími výsledky své výtvarné práce, a to výborným umístěním v soutěžích  Slavskovské memento, Války neválky aj.

Den otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠZZE Vyškov

Úterý 5. února 2013 na naší škole patřilo od 10.00 hod. do 17.00 hod. všem návštěvníkům – zájemcům o studium i jejich rodičům, známým a kamarádům současných studentů i absolventům. Ti všichni se mohli osobně přesvědčit, jak a v jakých prostorách probíhá současná výuka na gymnáziu i na SOŠ, mohli nahlédnout do tříd, kde se vyučovalo, i do odborných laboratoří, v nichž probíhaly nejrůznější pokusy a ukázky.

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Ve školním kole Konverzační soutěže v RJ, které se konalo 28. ledna 2013, zvítězila v kategorii II.B (studium jazyka více než dva roky) Lucie Greplová ze 4. A, která zároveň postupuje do krajského kola. Na druhém místě skončila Karin Psohlavcová ze 3.A. O třetí a čtvrté místo se podělily Eva Adamcová a Barbora Procházková ze 3. A. Blahopřejeme a držíme palce do krajského kola!

Stránky