Vyhlášení literárních cen v pražské Lucerně

Studentky naší SOŠ Kateřina Brandejská ze 3. ZE a Sára Šrubařová ze 4. EL se se svými literárními pracemi na téma „Jak budu žít za 20 let“ zúčastnily 13. ročníku celostátního kola Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, kterou pořádá Hotelová škola Radlická v Praze spolu s Nadačním fondem Filipa Venclíka. V pondělí 25. 2. 2013 se konalo v Praze v historickém sále kina Lucerna slavnostní vyhlášení výsledků.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

 Dne 7. února se v DDM ve Vyškově konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši studenti se umístili na předních příčkách:

            2. místo – Dalimil Ševčík, XB
            3. místo – Hana Zabloudilová, OA.

Oběma postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se bude konat 11. dubna 2013 v Brně – Lužánkách.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2013

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo 17.12. 2012. Zvítězila Veronika Kapounková z MA, druhé místo získal Šimon Pavlas z QA, jako třetí se umístila Kateřina Jersáková z MA a čtvrtá Vendula Pospíšilová z 2.B.

Okresní kolo této soutěže se konalo v Blansku. V konkurenci studentů středních škol dvou okresů bojovaly za naše gymnázium Kateřina Jersáková a Vendula Pospíšilová. Katka zvítězila a bude naši školu reprezentovat v krajském kole.

Studenti oboru obchodní akademie se přizpůsobují požadavkům Evropské unie

Dne 8. února 2013 uspořádala třída 4. AK „15. Veletrh fiktivních firem“. Fiktivní firma se od skutečného podnikání liší tím, že se nesměňují peníze ani zboží nebo služby. Jinak pracuje jako skutečná firma, která se řídí platnými právními předpisy a studenti uskutečňují všechny činnosti firmy.

Exkurze do dialyzačního střediska

Dialyzační středisko ve Slavkově u Brna, které žáci III . ročníku oboru „Zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum“  dne 6.2.2013 navštívili, je umístěno v komplexu „Lázeňský dům“, spolu s rehabilitačním střediskem a nově vznikajícím „Centrem celostní péče nejen pro dialyzované – Dům pro seniory s úsměvem s úsměvem“.

Výuka ruštiny v 21. století – moderně a zajímavě

Vyučující ruského jazyka i v letošním roce navštěvují semináře, organizované Ústavem slavistiky Filozofické fakulty MU. Studium zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti rusistiky a lingvodidaktiky ruštiny a je zaměřeno na obsahovou i technickou modernizaci jazykové výuky, využívání současných ICT, zkvalitňování výukových metod a konkrétních metodických postupů v jednotlivých tematických oblastech výuky ruštiny. Důležitým cílem je i prohloubení řečových dovedností v různých sférách komunikace v současných podmínkách.

Stránky