Imaginární kouzlo obrazů Josefa Achrera očima žáků tercie

Netradiční výuka výtvarné výchovy ve vyškovské Galerie TIC umožnila mladým gymnazistům rozvíjet fantazii. Výstava obrazů Josefa Achrera poskytla možnost přemýšlet o životě a světě, prostřednictvím výtvarného umění.

Návštěva Biovety v Ivanovicích na Hané

Dne 19. 9. 2012 naše třída 4. ZE s vyučující předmětu zoohygiena a prevence Ing. Drahomírou Hýžovou navštívila podnik a. s. Bioveta, Ivanovice na Hané. Tato výhradně česká firma se zabývá výzkumem, výrobou a distribucí léčiv pro veterinární účely. Veterinární přípravky jsou určeny pro diagnostiku, prevenci a léčbu. 

Prázdniny jsou za námi aneb Žákovské variace na lidovou píseň

Přechod z prázdninové pohody ke školním povinnostem je vždy výrazná změna pro všechny zúčastněné. S humorem a nadsázkou se s ní pokusili vyrovnat žáci tercií a kvart v prvních hodinách hudební výchovy a českého jazyka.
 

Adaptační den prvních ročníků zdravotnických oborů

V rámci prevence se 4. 9. pro studenty prvních ročníků zdravotnických oborů uskutečnil „Adaptační den“, na kterém spolupracovala také partnerská MU Brno. Pod odborným vedením Ph.D. Trávníkové se žáci věnovali pohybovým aktivitám, sebepoznávání a tak se lépe seznámili s novými spolužáky a svými třídními učitelkami RNDr. Kraváčkovou a Mgr. Trávníčkovou.

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2011

V říjnu letošního roku se uskutečnilo další pokračování mezinárodního projektu Poznejme se navzájem, jehož účastníky jsou Gymnázium Vyškov a Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích.

Stránky