Studenti oboru obchodní akademie se přizpůsobují požadavkům Evropské unie

Dne 8. února 2013 uspořádala třída 4. AK „15. Veletrh fiktivních firem“. Fiktivní firma se od skutečného podnikání liší tím, že se nesměňují peníze ani zboží nebo služby. Jinak pracuje jako skutečná firma, která se řídí platnými právními předpisy a studenti uskutečňují všechny činnosti firmy.

Exkurze do dialyzačního střediska

Dialyzační středisko ve Slavkově u Brna, které žáci III . ročníku oboru „Zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum“  dne 6.2.2013 navštívili, je umístěno v komplexu „Lázeňský dům“, spolu s rehabilitačním střediskem a nově vznikajícím „Centrem celostní péče nejen pro dialyzované – Dům pro seniory s úsměvem s úsměvem“.

Výuka ruštiny v 21. století – moderně a zajímavě

Vyučující ruského jazyka i v letošním roce navštěvují semináře, organizované Ústavem slavistiky Filozofické fakulty MU. Studium zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti rusistiky a lingvodidaktiky ruštiny a je zaměřeno na obsahovou i technickou modernizaci jazykové výuky, využívání současných ICT, zkvalitňování výukových metod a konkrétních metodických postupů v jednotlivých tematických oblastech výuky ruštiny. Důležitým cílem je i prohloubení řečových dovedností v různých sférách komunikace v současných podmínkách.

A-SCHOOL ENGLISH CUP

Sedmého a osmého února 2013 se konalo v Brně finálové kolo soutěže v anglickém jazyce A- SCHOOL ENGLISH CUP, kterého se zúčastnili vítězové školních kol této soutěže z celého Jihomoravského kraje. Studenti naší školy soutěžili ve všech čtyřech kategoriích a rozhodně se mezi ostatními soutěžícími neztratili.

V nejvyšší kategorii čtvrtých ročníků a oktáv SŠ - úroveň mezinárodní zkoušky FCE získal výborné třetí místo student  Robert Mondřík (OA). V kategorii osmých tříd a tercií víceletých gymnázií  se umístila na 7. místě Veronika Lusková (TB). V kategorii devátých tříd a kvart vybojovala 6. místo Gabriela Kašová (KA). V kategorii třetích ročníků SŠ obsadila 6. místo Veronika Kapounková  (MA).

Dvě vítězství v regionálním kole Mladého Demosthena

V úterý 19. února se v Brně konalo regionální kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola – Ivona Fúzikova ze 3.B (IV. kategorie) a Dalimil Ševčík z XB (III. kategorie). Vlastní monology přednesli bez jediného zaváhání a z Brna si odvezli nejen prvenství ve své kategorii, ale především postup do krajského kola. Ivoně i Dalimilovi děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho štěstí v krajském kole! 

Mistrovské klání v účetnictví

 Studenti 4. ročníku mají za sebou pasování do řad maturantů, mají plnou hlavu maturitních témat ale též mají ještě dostatek sil, aby reprezentovali svoji školu v celorepublikové soutěži. Ve dnech 29. – 30.1. tohoto roku se konala největší studentská ekonomická soutěž v účetnictví jednotlivců na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě nazvaná jak jinak než „MÁ DÁTI - DAL“.

Jako na zámku…

V pátek 1. února 2013 jste si mohli kulturní dům v Drnovicích klidně splést s tanečním sálem nějakého krásného zámku. Konal se zde totiž ples Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické Vyškov.

 Ples byl jako obvykle zahájen krásnou polonézou v podání studentů i absolventů Gymnázia a SOŠZZE Vyškov a studentskou hymnou Gaudeamus igitur.

Výstava Rozvzpomenutí v TIC

Ve dnech 14. – 25. 1. 2013 jsme měli možnost zhlédnout v TIC ve Vyškově výstavu našeho mladého výtvarníka – regionálního umělce Vyškovska, jak bývá často nazýván, Marka Sklenky. Nazval ji symbolicky - Rozvzpomenutí.

Na naší střední odborné škole vystudoval Marek obor agropodnikání – rostlinolékařství a už během studia se mohl pochlubit vynikajícími výsledky své výtvarné práce, a to výborným umístěním v soutěžích  Slavskovské memento, Války neválky aj.

Stránky