Přespolní běh byl opět úspěšný

Družstvo děvčat

Jako každoročně proběhlo 26. 9. 2013 v areálu atletického stadionu a přilehlém parku okresní kolo v přespolním běhu. Nejmladší děvčata prim a sekund vybojovala první místo a i starší chlapci dosáhli na bednu vítězů a skončili druzí. V souboji středoškoláků jsme byli úspěšní jak v dívčí, tak chlapecké kategorii a dosáhli jsme dvou prvních míst.

Naše další cesta vedla z Vyškovského parku do Hodonína, kde se 4. 10. konalo krajské kolo.

Studenti na exkurzi nejen v koncentračních táborech Auschwitz a Birkenau

Na konci října 2013 vyjeli studenti Gymnázia Vyškov na vzdělávací exkurzi do polské Osvětimi, Krakova a Wieliczky. Akce, zařazená do projektu nadace Tři brány Vyškov „S láskou . . .“, je rozšířením výuky dějepisu, biologie a zeměpisu. Návštěva koncentračních a vyhlazovacích táborů v Osvětimi a Březince bývá silným zážitkem, a proto informace, které tam studenti získají, jen tak nezapomenou. Bývalé královské město Krakov a solné doly ve Wieliczce pak nabízejí další silné dojmy, tentokrát ovšem zcela pozitivního rázu.

Přírodovědný klokan 2013

Ve středu 16. října 2013 soutěžili žáci nižšího i vyššího gymnázia ve dvou kategoriích soutěže Přírodovědný klokan. Úkolem bylo řešit 24 testových otázek z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a chemie v časovém limitu 40 minut. A že to nebyl úkol lehký, potvrdí určitě všech 81 soutěžících z naší školy.

Máme rádi knihy!

kostel

V úterý 18. června se studenti kvint a prvních ročníků gymnázia vydali na literární exkurzi do Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou. Zatímco venku panovalo úmorné vedro, historická budova bývalého cisterciáckého kláštera, kde je muzejní expozice umístěna, nabízela příjemný chládek. Muzeum představuje návštěvníkům dějiny písma, knihy a knihtisku od počátku až po současnost. Kromě cenných literárních děl, originálů i kopií, nás zaujala rekonstrukce pracovny středověkého písaře a rekonstrukce nejstarších tiskařských dílen. V areálu kláštera jsme navštívili také výstavu dokumentující tvorbu významného architekta J. B. Santiniho.

Vodní hospodářství v okolí Vyškova

Na přehradě

25. 6. 2013 jsme tradičně, jako každý rok s žáky druhých ročníků 2. ZL a 2 ZA zdravotnické školy podnikli exkurzi, týkající se vodního hospodářství.

Exkurze začíná na Opatovické přehradě, kam se s žáky dopravíme autobusem. Žáci mají možnost vidět, na jakém principu funguje přehradní nádrž, poslechnou si historii tohoto vodního díla a podívají se do chodeb pod přehradní nádrží.

Stránky