Celostátní soutěž v agropodnikání

Ve dnech 11.-12. 4. 2013 se konala v Táboře soutěž v zemědělských dovednostech. I naše škola zde měla svého zástupce. Pavel Šalomon ze 4. ZE si jel poměřit své znalosti a dovednosti se studenty ostatních zemědělských škol z celé ČR. A nevedl si špatně. Obsadil 8-9.místo. Studenti museli prokázat jak praktické, tak i teoretické znalosti z předmětů pěstování rostlin, chovu zvířat, mechanizace, ekonomiky a podnikání. A také ukázat, že ovládají jízdu traktorem s vlečkou.

Ošetřování ran za napoleonských válek

Zajímavý výlet do historie lékařství  a ošetřovatelství  umožnila žákům 1. a 2. ročníku oboru zdravotnický asistent přednáška pana Borise Nezbedy – Officiera de santé major chirurga z oddílu BATAILLON DE MARINS DE LA GARDE IMPERIALE 2. EQUIPACE.

Celostátní kolo Olympiády ruského jazyka

Ve středu 10. 4. 2013 se v Praze konalo celostátní kolo Olympiády ruského jazyka. Naše gymnázium reprezentovala Lucie Greplová ze 4. A, vítězka kola krajského. Umístila se na krásném 5. místě.

Krajská soutěž v grafických disciplínách

Dne 19. března 2013 se konala na OA, SOŠK a VOŠKIS v Brně Krajská soutěž písařů, ve které jsme měli také své tři zástupce. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, a to wordprocessing, záznam mluveného slova, korektury a v královské disciplíně psaní na klávesnici. V konkurenci téměř 40 účastníků se v rychlosti psaní na 10 minut nejlépe umístila Martina Hrubá z 3. AK, která obsadila 8. místo s výkonem 3 078 čistých úhozů za minutu, třináctá skončila Lenka Zbořilová ze 4. AK a na dvacátém místě se umístil David Gardáš rovněž ze 4. AK.

Přebor v ledním hokeji

V úterý 26. března proběhl na zimním stadionu „Přebor v ledním hokeji“ mezi ročníky ekonomických, zemědělských a zdravotnických oborů. Po náročných bojích zvítězili studenti prvních ročníků.

Vyškovský cedník

V úterý 26. března 2013 se v Knihovně K. Dvořáčka konalo slavnostní vyhodnocení literární soutěže Vyškovský cedník 2012 a čtenářské soutěže Myslím, tedy čtu. I v letošním ročníku byly odbornou porotou oceněny literární práce některých našich studentů:

1. kategorie (11 – 14 let): 2. místo – Eva Sabová, TA
3. místo – Izabela Adamcová, TB
2. kategorie (15 – 19 let): 2. místo – Kateřina Orságová, QA
3. místo – Tereza Čejková, 4. B

Ve čtenářské soutěži Myslím, tedy čtu byly ve 2. kategorii ohodnoceny příspěvky Tomáše Floruse (SA), Vojtěcha Drábka (SA) a Stanislavy Žemličkové a práce Kateřiny Orságové (QA) ve 3. kategorii.

OKRESNÍ KOLO SOČ

Ve středu 3. dubna se v učebně biologie našeho gymnázia konalo okresní kolo SOČ. Tohoto kola se zúčastnilo celkem 12 soutěžících s 11 pracemi. Vyslechli jsme si obhajoby prací studentů vyškovského Gymnázia a Gymnázia v Bučovicích, své zastoupení tu měly také zdravotnické a ekonomické obory naší školy. Práce spadaly do oborů biologie, fyzika, zdravotnictví, ekonomika, sociologie, historie a filozofie.

Krajské kolo 4. ročníku Soutěže Finanční gramotnost

Po velkém úspěchu našich studentů v okresním kole soutěže Finanční gramotnost se 5. 3. 2013 zúčastnilo družstvo ve složení Ondřej Minář (4.B), Veronika Bušinová (4. EL), Lukáš Chalabala (4. AK) krajského kola této soutěže.

V silné konkurenci škol z Jihomoravského kraje obsadilo družstvo našich studentů pěkné 5. místo.

14. březen 2013 – XVII. AKADEMIE GYMNÁZIA

Tak, zase jsme to přežili.

Stejně jako každý druhý rok i letos se setkala akademie, tentokrát pod názvem „Přežili jsme konec světa“, s velkým úspěchem.

Měli jsme možnost se pobavit rozmanitými scénkami i tanečními čísly, společně popřemýšlet nad teoriemi o konci světa a obdivovat pozoruhodný výkon studentů i učitelů.

Světový den ledvin

14. březen je Světovým dnem ledvin a letos se hlavní pozornost zaměřila na jejich akutní selhání. Akci nazvanou „Stop poškození ledvin“ podpořili také žáci třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.

Stránky