Vodní hospodářství v okolí Vyškova

Na přehradě

25. 6. 2013 jsme tradičně, jako každý rok s žáky druhých ročníků 2. ZL a 2 ZA zdravotnické školy podnikli exkurzi, týkající se vodního hospodářství.

Exkurze začíná na Opatovické přehradě, kam se s žáky dopravíme autobusem. Žáci mají možnost vidět, na jakém principu funguje přehradní nádrž, poslechnou si historii tohoto vodního díla a podívají se do chodeb pod přehradní nádrží.

Sportovní kurz MALÁ SKÁLA

V neděli 9.6.2013 v 8.01 hodin jsme my, žáci třetího ročníku zemědělských a ekonomických oborů, vyrazili z vlakového nádraží směr Malá Skála. Naštěstí nás čekal pouze jeden přestup, a to v Pardubicích. Sice to byl cvrkot za 6 min přeběhnout s krosnami na zádech na nástupiště číslo 3, ale my šikovní a zdatní žáci jsme to zvládli.

První pomoc na ZŠ Purkyňova

Dne 6. června 2013 zavítali žáci 2.ZL se svým programem na ZŠ Purkyňova. Žáky osmých tříd zde seznámili s postupy kardiopulmonální resuscitace, ošetření ran a zlomenin. Vše jim vysvětlili, názorně předvedli a asistovali také při praktickém nácviku.

Dole v dole aneb Náš výlet do Ostravy

Jako každý rok jsme se i letos vypravili na výlet. Tentokrát jsme zvolili Ostravu, která je známá hlavně jako město hornictví. Právě proto naše první cesta vedla do Landekparku. Zde jsme prozkoumali, jak temná zákoutí dolu, tak menu místní restaurace. :D Dále jsme navštívili Lasergame. Světelné paprsky létaly všude a bylo vidět, že si všichni tuto vojenskou adrenalinovou hru naplno užili. První den skončil večeří, kterou jsme si sami uvařili, záhy však následoval další den.

Arte povera

Poslední hodiny výtvarné výchovy byly ve znamení slunného počasí, přírody a radostné atmosféry. Žáci tercie A kreslili v plenéru detaily přírodnin. Žáci kvarty A tvořili ve znamení arte povera.

Vítězství v celostátním kole SOČ

V loňském roce vyhrál krajské kolo fyzikální olympiády. Letos vyzkoušel další soutěž. Zapojil se do Studentské odborné činnosti. O kom je řeč? Mám na mysli Luboše Vozdeckého ze sexty A vyškovského gymnázia. Ptáte se, jak dopadl v této soutěži? Znovu vyhrál! Nejprve krajské kolo a 16. června 2013 i celostátní kolo, které se konalo v Brně.

Surrealismus v sukni

Ve čtvrtek 13. 6. 2013 jsme poslední hodinu semináře Dějiny kultury strávili v Brně v Pražákově paláci. Vzhledem k tomu, že všichni obdivujeme surrealistické mistry, vybrali jsme si program surrealismus v sukni, zaměřený na tvorbu české surrealistické malířky Toyen. Program nezklamal!

Student vyškovského gymnázia pojede na mezinárodní astronomickou olympiádu do Litvy!

Ke hvězdám nevzhlížejí jen básníci, snílci a zamilovaní, ale také student tercie B vyškovského gymnázia Martin Orság. Ten to ovšem dělá přes svůj hvězdářský dalekohled. Proto se také zapojil do astronomické olympiády. Nejprve bez problémů postoupil do krajského kola, které se konalo v Brně.

Krajské kolo vyhrál a hurá do Prahy, kde ve dnech 24. – 25. května tohoto roku proběhlo celostátní kolo olympiády. Umístil se na krásném šestém místě, ale co bylo důležitější, postoupil na soutěžní soustředění do Valašského Meziříčí. Toto soustředění byla jakási „baráž“ o postup na mezinárodní olympiádu. Od 10. do 12. června 2013  studenti z celé republiky soutěžili o čest reprezentovat svoji vlast. Obrovskou radost udělal nám všem, když vyhrál a stal se jedním z pěti členů reprezentačního týmu České republiky.

Kresba pro design

Ve dnech 20. - 24. května proběhl na VUT v Brně workshop s názvem Kresba pro design. My, žákyně 3.A, Denisa Gottvaldová, Michaela Šebáková a Adéla Dvořáková jsme se ho zúčastnily. Strávily jsme příjemný týden v prostředí ateliéru FSI průmyslového designu.

Exkurze – Bioveta, a. s.

12. 6. 2013 navštívili žáci 2. AK a 2. EL společnost Bioveta a měli možnost vyslechnout si přednášku: Úvod do veterinární a medicínské problematiky. Byli rovněž informováni o nabídce pracovních míst a podmínkách přijímacího řízení.
V podniku Bioveta, a. s. našla uplatnění již řada absolventů naší školy a slova uznání z úst ředitele Ing. Bittnera jistě potěší všechny vyučující…

Stránky