Přebor v ledním hokeji

V úterý 26. března proběhl na zimním stadionu „Přebor v ledním hokeji“ mezi ročníky ekonomických, zemědělských a zdravotnických oborů. Po náročných bojích zvítězili studenti prvních ročníků.

Vyškovský cedník

V úterý 26. března 2013 se v Knihovně K. Dvořáčka konalo slavnostní vyhodnocení literární soutěže Vyškovský cedník 2012 a čtenářské soutěže Myslím, tedy čtu. I v letošním ročníku byly odbornou porotou oceněny literární práce některých našich studentů:

1. kategorie (11 – 14 let): 2. místo – Eva Sabová, TA
3. místo – Izabela Adamcová, TB
2. kategorie (15 – 19 let): 2. místo – Kateřina Orságová, QA
3. místo – Tereza Čejková, 4. B

Ve čtenářské soutěži Myslím, tedy čtu byly ve 2. kategorii ohodnoceny příspěvky Tomáše Floruse (SA), Vojtěcha Drábka (SA) a Stanislavy Žemličkové a práce Kateřiny Orságové (QA) ve 3. kategorii.

OKRESNÍ KOLO SOČ

Ve středu 3. dubna se v učebně biologie našeho gymnázia konalo okresní kolo SOČ. Tohoto kola se zúčastnilo celkem 12 soutěžících s 11 pracemi. Vyslechli jsme si obhajoby prací studentů vyškovského Gymnázia a Gymnázia v Bučovicích, své zastoupení tu měly také zdravotnické a ekonomické obory naší školy. Práce spadaly do oborů biologie, fyzika, zdravotnictví, ekonomika, sociologie, historie a filozofie.

Krajské kolo 4. ročníku Soutěže Finanční gramotnost

Po velkém úspěchu našich studentů v okresním kole soutěže Finanční gramotnost se 5. 3. 2013 zúčastnilo družstvo ve složení Ondřej Minář (4.B), Veronika Bušinová (4. EL), Lukáš Chalabala (4. AK) krajského kola této soutěže.

V silné konkurenci škol z Jihomoravského kraje obsadilo družstvo našich studentů pěkné 5. místo.

14. březen 2013 – XVII. AKADEMIE GYMNÁZIA

Tak, zase jsme to přežili.

Stejně jako každý druhý rok i letos se setkala akademie, tentokrát pod názvem „Přežili jsme konec světa“, s velkým úspěchem.

Měli jsme možnost se pobavit rozmanitými scénkami i tanečními čísly, společně popřemýšlet nad teoriemi o konci světa a obdivovat pozoruhodný výkon studentů i učitelů.

Světový den ledvin

14. březen je Světovým dnem ledvin a letos se hlavní pozornost zaměřila na jejich akutní selhání. Akci nazvanou „Stop poškození ledvin“ podpořili také žáci třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.

Olympiáda ve španělské jazyce 2013

Dne 20. 3. 2013 proběhlo v Brně - Lužánkách krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce.  Naše studentky se umístily na předních příčkách - v I. kategorii Barbora Uhlová z 2B na 4 místě, v II. kategorii Lenka Synková z OA na krásném 3. místě a Aneta Piňosová z OA byla sedmá.

Školní kolo matematické soutěže žáků SOŠ

V pondělí 25. února 2013 se uskutečnilo školní kolo Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ. Tato soutěž je vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF. Na naší škole se jí zúčastnilo 40 žáků z oborů zdravotnických, ekonomických a zemědělského. Nejlepší 2 žáci postupují do celostátního kola.

V kategorii 1. ročník zvítězil Martin Plhal 1. AK, 2. místo Sabina Šubrtová 1. ZA.
V kategorii 2. ročník se umístil na 1. místě Michal Novák 2. ZL a 2. místo Kateřina Bičánová 2. AK. V kategorii 3. ročník byl na 1. místě Ladislav Školař 3. EL, 2. místo Michal Žabka 3. EL. A ve 4. ročníku byla nejlepší Denisa Uhlířová 4. EL a 2. místo Milan Adamec 4. EL.

Exkurze zdravotnických oborů

Dne 14. března 2013 se žáci čtvrtých ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum zúčastnili exkurze v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) v Brně. Význam tohoto centra spočívá v tom, že jsou zde na jednom místě soustředěny všechny medicínské obory potřebné pro zajištění komplexní onkologické léčby nádorů u dospělých pacientů. O kvalitě MOÚ svědčí i spokojenost klientů – ti jej už mnoho let hodnotí jako nejlepší zdravotnické zařízení v ČR.

Postup do celostátního kola

Ve čtvrtek 14. 3. 2013 se konalo v Brně krajské kolo Olympiády ruského jazyka. Naši školu reprezentovala Lucie Greplová, studentka 4A a zvítězila. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v kole celostátním!

Stránky