Studium Univerzity třetího věku na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov

Akademický rok 2017 / 2018 U3V začíná ve středu 27. září 2017 slavnostní imatrikulací na Mendelově univerzitě v Brně.

     Program:

  • 11:00 hod       Prohlídka arboreta
  • 13:00 hod       Slavnostní imatrikulace
  • 14:00 hod       Přednáška ředitelky vysokoškolského ústavu Doc. PhDr. Dany Linhartové, CSc.

Pro účastníky studia je zajištěn autobus.Zimní semestr bude zahájen ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 14:30 – 17:00 hod. na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov přednáškou „Výživa jako významný faktor lidského zdraví“, lektor  prof. Ing. MVDr. Tomáš Komprda, CSc.

Štítky: 
Česky

Přednáška U3V o nemoci zvané diabetes mellitus

Cukrovka patří k nejrychleji se šířícím civilizačním chorobám. Právě o nebezpečí této nemoci si připravila pro naše posluchače přednášku paní doktorka MUDr. Jana Palová. Přednášku na téma “Diabetes – epidemie dnešní doby“ si mohli vyslechnout posluchači U3V ve čtvrtek dne 16. listopadu 2017.

Obsah přednášky byl zaměřen na to, jak lidé tuto nemoc vnímají a jakou hrozbu nemoc představuje. Výskyt tohoto onemocnění neustále roste a rizika spojená s touto chorobou se stále podceňují. Cílem bylo seznámit posluchače s nemocí diabetes mellitus a rozdělením tohoto onemocnění. Posluchačům byl vysvětlen velmi složitý vznik cukrovky a její multifaktoriální vývoj. Hovořilo se o možnostech prevence i léčby tohoto zákeřného onemocnění. Zdůrazněn byl i podíl pacienta na tom, aby léčba byla úspěšná a bylo zabráněno vývoji komplikací tohoto onemocnění. Posluchači si měli možnost prohlédnout některé technické  pomůcky a ukázku jednoduché aplikace inzulinu, která zbytečně způsobuje u pacientů  obavy.

Další přednáška se uskuteční 23. 11. 2017. Přednáší prof. Ing. MVDr. Tomáš Komprda, CSc., akademický pracovník Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a pracovník ústavu technologie potravin. Téma přednášky je „Výživa jako významný faktor lidského zdraví“.

                                                                              

 Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o poskytnutí první pomoci

Další z přednášek, kterou jsme nachystali na 19. 10. 2017, prověřovala i manuální dovednosti našich posluchačů. Přednáška na téma „Umět poskytnout první pomoc“ byla zaměřená nejen na získání teoretických znalostí, ale i na osvojení manuálních dovedností pro záchranu života. S touto problematikou seznámily naše posluchače učitelky odborných předmětů Mgr. Šárka Trávníčková a Mgr. Kateřina Grmelová.

Do přednášky zařadily nepředvídatelné, ale možné krizové situace, mezi které patří zástava dechu a srdeční činnosti, zlomeniny, vyvrtnutí, vykloubení, krvácení či poranění. Probraly i akutní komplikace závažných civilizačních chorob, kam patří astmatický záchvat, hypo- a hyperglykemie nebo epileptický záchvat. Každé téma bylo prezentováno nejdříve teoreticky a poté následovalo praktické řešení modelové situace. Praktický nácvik prováděli naši posluchači v odborných učebnách zdravotnických oborů. Tam na modelech a za pomoci zdravotnických pomůcek nacvičovali oživení člověka, stabilizovanou polohu či obvazovou techniku. Přednáška byla pro naše posluchače zajímavá, protože výuka byla pojata z velké části zážitkovou formou.

Další přednáška se uskuteční tentokrát ve středu 25. 10. 2017. Přednáší vedoucí fyzioterapeut centra léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov paní Stanislava Konečná. Téma přednášky je „Rehabilitace – nástroj boje s neurologickým onemocněním“.

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V 

Štítky: 

Přednáška U3V o potravinách a jejich konzumaci

Další přednáška, kterou absolvovali posluchači Univerzity třetího věku Vyškov, se uskutečnila ve čtvrtek 12.10. Přednášku vedla paní MVDr. Olga Cwiková, Ph. D., která přednáší na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity Brno a současně pracuje v Ústavu technologie potravin. Přednášku zaměřila na často diskutované téma, které pojednává o zdravotní nezávadnosti potravin a možnostech její kontroly. Paní doktorka se také zmínila o možném nebezpečí některých potravin a preventivních opatřeních, která se v těchto záležitostech dělají. Zajímavé bylo její povídání o klamavé reklamě a falšování potravin. V závěru přednášky proběhla diskuse na dané téma.

Další přednáška je plánovaná na čtvrtek 19. 10. Téma přednášky je „Umět poskytnout první pomoc“, přednáší  Mgr. Šárka Trávníčková a Mgr. Kateřina Grmelová, odborné učitelky naší školy.Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o pěstování léčivých a aromatických rostlin

Další přednáška, kterou si přišli naši posluchači vyslechnout, byla o pěstování léčivých a aromatických rostlin, ale i o zdravém životním stylu. Dne 9. 11. 2017 na toto téma přednášela paní Ing. Blanka Kocourková, CSc., akademický pracovník agronomické fakulty, pracovník ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Přednášku zaměřila na skupiny léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, včetně jejich rozdělení.

Pozornost věnovala i jednotlivým etapám jejich zpracování, od sběru až po výsledné produkty (čaje, prášky, šťávy, tinktury, vína, masti, extrakty, aromatické vody a koupele). Rostliny, o kterých mluvila, jsou pro potěchu nejen těla, ale i duše.Dne 16. 11. 2017 se uskuteční další přednáška. Téma přednášky je „Diabetes – epidemie dnešní doby“,  přednáší MUDr. Jana Palová, diabetolog – lékař specialista.

                                                                          

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o rakovině tlustého střeva

Dne 2. 11. 2017 měli posluchači univerzity třetího věku možnost vyslechnout si přednášku o kolorektálním karcinomu neboli o rakovině tlustého střeva. Přednášku na toto téma si připravil MUDr. Jiří Polednik, který je zástupcem primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov a touto problematikou se zabývá.

Rakovina tlustého střeva patří mezi nejčastější nádorové onemocnění české populace. Posluchači měli možnost dozvědět se, co jsou možné příčiny tohoto onemocnění např. ve vazbě na životní styl nebo jaké jsou možnosti prevence tohoto onemocnění. Přednášející se také pokusil vyvrátit mnohé mýty panující kolem léčby této nemoci. 

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se uskuteční přednáška zaměřená na „Pěstování léčivých a aromatických rostlin“. Přednáší Ing. Blanka Kocourková, CSc., akademický pracovník agronomické fakulty, pracovník ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. 

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o rehabilitačním cvičení

Přednáška, kterou absolvovali posluchači univerzity třetího věku, proběhla ve středu 25. 10. 2017. Přednáška byla zaměřená na problémy pohybového aparátu. Lektorkou byla paní Stanislava Konečná, která pracuje jako vedoucí fyzioterapeut centra léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov.

Téma přednášky bylo „Rehabilitace – nástroj boje s neurologickým onemocněním“. Obsahem přednášky byla anatomie páteře, nejčastější onemocnění páteře u dětí a dospělých, projevy onemocnění. Paní Konečná rovněž mluvila o rehabilitaci, co obsahuje a jaké druhy rehabilitace se používají. Posluchači se blíže seznámili s tím, co je fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba), fyzioterapie (měkké techniky, reflexní masáž, mobilizace, baňkování, cvičení, cvičení na labilních plochách) a edukace pacientů (správná ergonomie v zaměstnání, při práci, v domácnosti, správné držení těla – „Škola zad“). Novinkou bylo vysvětlení, co je tejpování. Paní Konečná procvičila s účastníky i cviky, které se používají při bolestech pohybového aparátu. Praktické ukázky zaměřila na cvičení krční páteře, hrudní páteře, cvičení na boso, zatejpování krční a hrudní páteře.

Další přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2017. Přednáší zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov MUDr. Jiří Polednik. Téma přednášky je „Rakovina tlustého střeva - strašák/riziko české populace“.

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: