Centrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání (CDV) poskytuje vzdělávací služby široké veřejnosti. Aktuální nabídku aktivit a podrobné informace najdete na webu CDV.

Tags: 

Akce pro veřejnost

Aktuálně nabízíme:

 

 

 

 

Štítky: 
Česky

2. ročník letní školy angličtiny na vyškovském gymnáziu

Letní škola AJ

Předposlední týden proběhl na vyškovském gymnáziu druhý ročník letního intenzivního kurzu angličtiny. 43 účastníků kurzu všech věkových kategorií strávilo pět dní konverzací, hraním her, zpíváním, diskuzemi na aktuální témata, procvičováním situací běžného života, ale i opakováním základů gramatiky odlehčenou formou. To vše výhradně v anglickém jazyce. Kurz byl zorganizován pod hlavičkou Centra dalšího vzdělávání při vyškovském Gymnáziu a SOŠZE a veden zkušenými lektory z řad rodilých britských a amerických mluvčích momentálně působících v České republice.

Dle ohlasů účastníků tento prázdninový týden přinesl všem zúčastněným nejen zdokonalení v anglickém jazyce, případně prolomení oné pověstné "jazykové bariéry", ale i navázání nových přátelství, spoustu legrace a společných zážitků. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v aule školy.

Dobrou zprávou pro všechny případné zájemce o tento kurz je, že příští rok v srpnu proběhne třetí, doufáme, že stejně úspěšný ročník.

Mgr. Petra Nedomová

 

 

Letní škola AJ
Letní škola AJ
Letní škola AJ
Letní škola AJ
Letní škola AJ
Letní škola AJ

3. ročník letní školy angličtiny na vyškovském gymnáziu

Poslední srpnový týden proběhl na vyškovském gymnáziu již třetí ročník letního intenzivního kurzu angličtiny. 49 účastníků kurzu různých věkových kategorií strávilo pět dní konverzací, hraním her, zpíváním, diskuzemi na aktuální témata, procvičováním situací běžného života, ale i opakováním základů gramatiky odlehčenou formou. To vše výhradně v anglickém jazyce. Kurz byl zorganizován pod hlavičkou Centra dalšího vzdělávání při vyškovském Gymnáziu a SOŠZE a veden zkušenými lektory z řad rodilých britských a amerických mluvčích momentálně působících v České republice.

Dle ohlasů účastníků tento prázdninový týden přinesl všem zúčastněným nejen zdokonalení v anglickém jazyce, případně prolomení oné pověstné "jazykové bariéry", ale i navázání nových přátelství, spoustu legrace a společných zážitků. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v aule školy.

Dobrou zprávou pro všechny případné zájemce o tento kurz je, že příští rok v srpnu proběhne čtvrtý, doufáme, že stejně úspěšný ročník.Mgr. Petra Nedomová

 

Štítky: 

Akce pro odbornou zdravotnickou veřejnost

Odborní vyučující zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádají 14. ledna 2016 od 14 – 19 hodin odbornou konferenci v budově školy, Komenského 7: „Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech“. Témata příspěvků se týkají vybraných aspektů ošetřovatelské péče v chirurgických oborech.

Akce je určena nelékařským profesím pracujících v ošetřovatelské a sociální péči. Je registrovaná u ČAS pod registračním číslem KK/2794/2015 a zařazena do celoživotního vzdělávání. Pasivní účast je ohodnocena 4 kreditními body. Účastnický poplatek je 350 Kč, v ceně je zahrnuto občerstvení. Akce proběhne při počtu minimálně 10 účastníků.

Kontakt na email: marcela.simonikova@gykovy.cz

Štítky: 

Intenzivní letní kurz angličtiny vedený rodilými mluvčími

V předposledním srpnovém týdnu otevíráme intenzivní týdenní kurz angličtiny vedený rodilými mluvčími. Zúčastnit se mohou studenti Gymnázia a SOŠZE i široká veřejnost od 15 let věku. Kurz v rozsahu 30 vyučovacích hodin zajišťuje renomovaná jazyková škola TalkTalk a výuka je vedena konverzační odlehčenou formou tak, aby účastníci překonali onu pověstnou jazykovou bariéru.

Výuka bude probíhat od pondělí do pátku mezi 8.00 – 14.00 hod. Cena kurzu bude cca 1700,- – 1900,- Kč dle režijních nákladů školy a počtu účastníků.

Při zahájení kurzu proběhne rozřazení do skupin dle jazykové úrovně účastníků.

Kontakt: petra.nedomova@gykovy.cz 

Štítky: 
Česky

Kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy

Centrum dalšího vzdělávání při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov nabízí akreditovaný 20hodinový kurz první pomoci Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky aneb „od odřeného kolena až po resuscitaci“, jehož cílem je zvýšit připravenost a odbornost v oblasti poskytování první pomoci u dětí a mládeže.

Kurz se koná od 14:00 hod. do 18:00 hod. ve dnech 13. 10. 2016, 20. 10. 2016, 3. 11. 2016, 10. 11. 2016 v nové odborné moderně vybavené učebně.

Každý účastník obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Cena:           1 400,- Kč

Informace a přihlášky: sarka.travnickova@gykovy.cz a web Centra dalšího vzdělávání.

 

 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Logo GYKOVY

Otevíráme  další ročník “Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností”. Vzdělávací program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali žádný obor vzdělání pro zemědělství. Absolventi kurzu splňují odbornou způsobilost a podmínky k získávání státních příspěvků a dotací z EU.

Kurz je 300-hodinový (teoretická výuka a odborná praxe), bude probíhat v „zimním“období a je ukončen závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška před komisí se skládá ze dvou částí:

  1. teoretická zkouška -  písemný test
  2.  obhajoba zadaného absolventského projektu

Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží absolvent osvědčení o vykonání kurzu.

Cena kurzu bude stanovena podle počtu účastníků a předpokládá se 10000,- až 15000,- Kč.

Kurz bude v případě zájmu zahájen v listopadu 2013 a přednášky budou probíhat v pátek - v odpoledních hodinách a v sobotu. Zájemci se mohou hlásit u vedoucího kurzu Ing. Radovana Ščudly, tel: 605 782 124, e-mail: radovanscudla(@)centrum.cz.

Štítky: 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Ve školním roce 2014/2015 otevíráme další ročník “Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností”. Vzdělávací program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali žádný obor vzdělání pro zemědělství. Absolventi kurzu splňují odbornou způsobilost a podmínky k získávání státních příspěvků a dotací z EU.

Kurz je 300-hodinový /teoretická výuka a odborná praxe/, bude probíhat v „zimním“období a je ukončen závěrečnou zkouškou.

Štítky: 
Česky

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Ve školním roce 2015/2016 otevíráme další ročník “Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností”.

Vzdělávací program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali žádný obor vzdělání pro zemědělství. Absolventi kurzu splňují odbornou způsobilost a podmínky k získávání státních příspěvků a dotací z EU.

Kurz je 300-hodinový /teoretická výuka a odborná praxe/, bude probíhat v „zimním“ období a je ukončen závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška před komisí se skládá ze dvou částí:

  1. teoretická zkouška -  písemný test
  2. obhajoba zadaného absolventského projektu

Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží absolvent osvědčení o vykonání kurzu.

Cena kurzu bude stanovena podle počtu účastníků a předpokládá se 15000,- Kč..

Kurz bude v případě zájmu zahájen v listopadu 2015 a přednášky budou probíhat v pátek - v odpoledních hodinách a v sobotu.

Zájemci se mohou hlásit u vedoucího kurzu Ing. Radovana Ščudly, tel: 605782124, e-mail: radovanscudla(@)centrum.cz

 

Letní kurz francouzštiny

Gymnázium a SOŠZE Vyškov ve spolupráci s Alliance française nabízí v termínu od 24. - 28. 8. 2015 intenzivní kurz francouzštiny. Výuka bude probíhat od 9:00 do 12:30 v budově gymnázia. Hodiny budou zaměřeny zejména na konverzaci, kterou povede rodilý mluvčí (lektor Alliance française) a doplněn bude o procvičování gramatiky. Kurz je určen studentům Gymnázia a SOŠZE Vyškov a široké veřejnosti na jazykové úrovni A2 / B1. Pro otevření tohoto kurzu je minimální počet účastníků 10 (cena při tomto počtu 1490,- Kč ), maximální počet 16 účastníků (cena při tomto počtu je 930,- Kč). V případě zájmu kontaktujte vyučující francouzského jazyka nejpozději do konce ledna 2015.

 

Kontakty: Mgr. Jana Pavlíková (jana.pavlikova@gykovy.cz)

               Mgr. Alena Klimešová (alena.klimesova@gykovy.cz)

Štítky: 
Česky

Letní škola angličtiny na vyškovském gymnáziu

Předposlední týden proběhl na vyškovském gymnáziu první ročník letního intenzivního kurzu angličtiny. 83 účastníků kurzu všech věkových kategorií (nejmladší účastnici bylo 10 let, té nejstarší 67) strávilo pět dní konverzací, hraním her, zpíváním, diskuzemi na aktuální témata, procvičováním situací běžného života a to vše výhradně v anglickém jazyce. Kurz byl zajištěn ve spolupráci s jazykovou školou TalkTalk a veden zkušenými lektory z řad rodilých britských a amerických mluvčích momentálně působících v České republice. Dle ohlasů účastníků tento prázdninový týden přinesl všem zúčastněným nejen zdokonalení v anglickém jazyce, případně prolomení oné pověstné "jazykové bariéry", ale i navázání nových přátelství, spoustu legrace a společných zážitků. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v aule školy.

Dobrou zprávou pro všechny případné zájemce o tento kurz je, že příští rok proběhne druhý, doufáme, že stejně úspěšný ročník.

Mgr. Petra Nedomová

 

 

 

Pracovněprávní minimum pro začínající zaměstnance i zaměstnavatele

Kurz je určen pro uchazeče o zaměstnání, osoby, které nikdy mzdovou problematiku nedělaly a chtějí mít základní přehled jako začínající podnikatelé – zaměstnavatelé, absolventy škol nebo osoby vracející se po delší době na pracovní trh. 

Cílem kurzu je základní orientace v pracovněprávní legislativě. Délka kurzu je 26 vyučovacích hodin. Cena kurzu je 1 300 Kč. Účastníci obdrží pracovní materiály s příklady, doporučenými postupy a závaznými tiskopisy a to podle poslední legislativy. Kurz bude probíhat od 19. 1. do 12. 4. 2016 (vždy v úterý od 16:00 do 17:30 hod.) v budově Komenského 7, v odborné učebně vybavené moderní technikou. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Přihlášky zasílejte do 8. 1. 2016 na e-mail: alena.podolanova@gykovy.cz.

Kontaktní osoba: Ing. Alena Podolanová

Štítky: 
Česky

Psaní všemi deseti prsty

Psaní všemi deseti prsty je dovednost, která usnadní a zefektivní práci na počítači. Zrychlené ovládání klávesnice, získání jistoty v prstokladu pro jednotlivé znaky a pohodu při práci ocení nejen administrativní pracovníci, ale každý, kdo používá počítač třeba i v rámci svého volného času při psaní s přáteli na sociálních sítích. 

Máte-li zájem se naučit této dovednosti nebo jen získat jistotu, využijte nabízené příležitosti a zapište se do kurzu kancelářského psaní, který bude probíhat v době od 19. 1. 2016 – 26. 4. 2016 (každé úterý od 15:00 h – 16:30 h) na Gymnáziu a SOŠZE ve Vyškově.  Cena kurzu je 1 800 Kč / 30 h. V závěru kurzu se seznámíte s nejčastějšími písemnostmi občanů. Absolventi kurzu získají osvědčení a zároveň může být tento kurz prvním stupínkem pro získání státní zkoušky z kancelářského psaní.

Štítky: 

Přednášky

Štítky: 
Česky

Pozvánka na přednášku - Kdy nás bude operovat robot?

 V úterý dne 12. dubna v 16:00 hodin se bude na naší škole pro studenty a veřejnost konat přednáška Kdy nás bude operovat robot? Moderní technika a technologie v medicíně. Přednášející je absolvent vyškovského gymnázia MUDr. Jiří Polednik, zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov.

Pozvánka na přednášku - Exotické rostliny pěti světadílů na půli hektaru

Přednáška Mgr. Davida Cigánka, ředitele Botanické zahrady PřF UP Olomouc se koná ve čtvrtek 17. 3. v 16:00 hod. v učebně 258.

Srdečně zveme!

Štítky: 
Česky

Pozvánka na přednášku - Vypiluj svůj jídelníček

Základy výživy a souvislosti výživy a sportu na přednášce Miroslava Gottvalda ve středu 3. února 2016 v aule gymnázia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky: 

Pozvánka na přednášku - Japonsko - země vycházejícícho Slunce

Zveme všechny zájemce na přednášku Japonsko - země vycházejícího Slunce aneb co má společného Hirošima a Vyškov? Přednáška se uskuteční v úterý 24. 3. 2015 v 16:00 hod v učebně fyziky (uč. 258).

 

Štítky: 

Pozvánka na přednášku - Nenechte se napálit aneb práva spotřebitelů

Pozvánka

Gymnázium a SOŠZE Vyškov připravily další ze série přednášek určené pro veřejnost. Tématem přednášky pořádané dne 28. dubna od 16:00 hod. v učebně 258 jsou práva spotřebitelů. Přednáší Mgr. Marie Turková, vedoucí vyškovské pobočky Sdružení obrany spotřebitelů.

Srdečně zveme!

Štítky: 

Pozvánka na přednášku - Nádory u dospívajících aneb Může se to stát i Tobě.

Pro veřejnost jsme v letošním roce připravili sérii přednášek a besed na různá témata. První přednáška se uskuteční ve středu 18. února od 16:00 hod. v aule budovy Komenského 7 (budova ekonomické školy). Téma přednášky, kterou pořádáme ve spolupráci s nadací Krtek, je Nádory u dospívajících aneb Může se to stát i Tobě. Přednáší MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Štítky: 

Vypiluj svůj jídelníček!

Ve středu 3. 2. 2015 v budově gymnázia proběhla přednáška na téma: Vypiluj svůj jídelníček! Přednášku pořádal absolvent dietologie, trenér vrcholových sportovců a mistrů světa, trenér roku 2008 ‐ pan Miroslav Gottvald. Obsahem přednášky byly základy a souvislosti výživy a sportu.

Na přednášce se mluvilo o tom, jak správně jíst a jak jídlo kombinovat se sportem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o tom, co našemu tělu prospívá a co ho naopak ničí. Mluvili jsme o pravidelném stravování, pitném režimu, detoxikaci těla a dalších zajímavostech, podle toho, koho co zajímalo. Pan Gottwald vkládal do přednášky i osobní zkušenosti, znalosti, které má osvědčené a které fungují. Na všechny dotazy, které mu účastníci přednášky pokládali, měl přímé a trefné odpovědi. V závěru přednášky už jsme hovořili o konkrétních potravinách a jak s nimi správně naložit. Zajímavost z přednášky: kulturista může vypít denně i 12 litrů vody.

Marcela Ďuráčová, Adriana Filipi a Jana Nejedlíková

Štítky: 
Česky

Studium Univerzity třetího věku na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov

Akademický rok 2017 / 2018 U3V začíná ve středu 27. září 2017 slavnostní imatrikulací na Mendelově univerzitě v Brně.

     Program:

  • 11:00 hod       Prohlídka arboreta
  • 13:00 hod       Slavnostní imatrikulace
  • 14:00 hod       Přednáška ředitelky vysokoškolského ústavu Doc. PhDr. Dany Linhartové, CSc.

Pro účastníky studia je zajištěn autobus.Zimní semestr bude zahájen ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 14:30 – 17:00 hod. na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov přednáškou „Výživa jako významný faktor lidského zdraví“, lektor  prof. Ing. MVDr. Tomáš Komprda, CSc.

Štítky: 
Česky

Přednáška U3V o poskytnutí první pomoci

Další z přednášek, kterou jsme nachystali na 19. 10. 2017, prověřovala i manuální dovednosti našich posluchačů. Přednáška na téma „Umět poskytnout první pomoc“ byla zaměřená nejen na získání teoretických znalostí, ale i na osvojení manuálních dovedností pro záchranu života. S touto problematikou seznámily naše posluchače učitelky odborných předmětů Mgr. Šárka Trávníčková a Mgr. Kateřina Grmelová.

Do přednášky zařadily nepředvídatelné, ale možné krizové situace, mezi které patří zástava dechu a srdeční činnosti, zlomeniny, vyvrtnutí, vykloubení, krvácení či poranění. Probraly i akutní komplikace závažných civilizačních chorob, kam patří astmatický záchvat, hypo- a hyperglykemie nebo epileptický záchvat. Každé téma bylo prezentováno nejdříve teoreticky a poté následovalo praktické řešení modelové situace. Praktický nácvik prováděli naši posluchači v odborných učebnách zdravotnických oborů. Tam na modelech a za pomoci zdravotnických pomůcek nacvičovali oživení člověka, stabilizovanou polohu či obvazovou techniku. Přednáška byla pro naše posluchače zajímavá, protože výuka byla pojata z velké části zážitkovou formou.

Další přednáška se uskuteční tentokrát ve středu 25. 10. 2017. Přednáší vedoucí fyzioterapeut centra léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov paní Stanislava Konečná. Téma přednášky je „Rehabilitace – nástroj boje s neurologickým onemocněním“.

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V 

Štítky: 

Přednáška U3V o potravinách a jejich konzumaci

Další přednáška, kterou absolvovali posluchači Univerzity třetího věku Vyškov, se uskutečnila ve čtvrtek 12.10. Přednášku vedla paní MVDr. Olga Cwiková, Ph. D., která přednáší na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity Brno a současně pracuje v Ústavu technologie potravin. Přednášku zaměřila na často diskutované téma, které pojednává o zdravotní nezávadnosti potravin a možnostech její kontroly. Paní doktorka se také zmínila o možném nebezpečí některých potravin a preventivních opatřeních, která se v těchto záležitostech dělají. Zajímavé bylo její povídání o klamavé reklamě a falšování potravin. V závěru přednášky proběhla diskuse na dané téma.

Další přednáška je plánovaná na čtvrtek 19. 10. Téma přednášky je „Umět poskytnout první pomoc“, přednáší  Mgr. Šárka Trávníčková a Mgr. Kateřina Grmelová, odborné učitelky naší školy.Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o pěstování léčivých a aromatických rostlin

Další přednáška, kterou si přišli naši posluchači vyslechnout, byla o pěstování léčivých a aromatických rostlin, ale i o zdravém životním stylu. Dne 9. 11. 2017 na toto téma přednášela paní Ing. Blanka Kocourková, CSc., akademický pracovník agronomické fakulty, pracovník ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Přednášku zaměřila na skupiny léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, včetně jejich rozdělení.

Pozornost věnovala i jednotlivým etapám jejich zpracování, od sběru až po výsledné produkty (čaje, prášky, šťávy, tinktury, vína, masti, extrakty, aromatické vody a koupele). Rostliny, o kterých mluvila, jsou pro potěchu nejen těla, ale i duše.Dne 16. 11. 2017 se uskuteční další přednáška. Téma přednášky je „Diabetes – epidemie dnešní doby“,  přednáší MUDr. Jana Palová, diabetolog – lékař specialista.

                                                                          

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o rakovině tlustého střeva

Dne 2. 11. 2017 měli posluchači univerzity třetího věku možnost vyslechnout si přednášku o kolorektálním karcinomu neboli o rakovině tlustého střeva. Přednášku na toto téma si připravil MUDr. Jiří Polednik, který je zástupcem primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov a touto problematikou se zabývá.

Rakovina tlustého střeva patří mezi nejčastější nádorové onemocnění české populace. Posluchači měli možnost dozvědět se, co jsou možné příčiny tohoto onemocnění např. ve vazbě na životní styl nebo jaké jsou možnosti prevence tohoto onemocnění. Přednášející se také pokusil vyvrátit mnohé mýty panující kolem léčby této nemoci. 

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se uskuteční přednáška zaměřená na „Pěstování léčivých a aromatických rostlin“. Přednáší Ing. Blanka Kocourková, CSc., akademický pracovník agronomické fakulty, pracovník ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. 

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: 

Přednáška U3V o rehabilitačním cvičení

Přednáška, kterou absolvovali posluchači univerzity třetího věku, proběhla ve středu 25. 10. 2017. Přednáška byla zaměřená na problémy pohybového aparátu. Lektorkou byla paní Stanislava Konečná, která pracuje jako vedoucí fyzioterapeut centra léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov.

Téma přednášky bylo „Rehabilitace – nástroj boje s neurologickým onemocněním“. Obsahem přednášky byla anatomie páteře, nejčastější onemocnění páteře u dětí a dospělých, projevy onemocnění. Paní Konečná rovněž mluvila o rehabilitaci, co obsahuje a jaké druhy rehabilitace se používají. Posluchači se blíže seznámili s tím, co je fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba), fyzioterapie (měkké techniky, reflexní masáž, mobilizace, baňkování, cvičení, cvičení na labilních plochách) a edukace pacientů (správná ergonomie v zaměstnání, při práci, v domácnosti, správné držení těla – „Škola zad“). Novinkou bylo vysvětlení, co je tejpování. Paní Konečná procvičila s účastníky i cviky, které se používají při bolestech pohybového aparátu. Praktické ukázky zaměřila na cvičení krční páteře, hrudní páteře, cvičení na boso, zatejpování krční a hrudní páteře.

Další přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2017. Přednáší zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov MUDr. Jiří Polednik. Téma přednášky je „Rakovina tlustého střeva - strašák/riziko české populace“.

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Štítky: