OPVK

Štítky: 
Česky

Eu pro SŠ

Do projektu EU pro SŠ se v roce 2012 zapojily obě (tehdy ještě samostatné) školy - Gymnázium i Střední odborná škola.

Projekty byly ukončeny v roce 2014.

 

OPVK 1.5 - Moderní škola (SOŠ) - CZ.1.07/1.500/34.0174

Dne 2.2.2012 byl na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické, Vyškov, náměstí Svobody 50 zahájen projekt „ Moderní škola“  schválený sekcí řízení Operačních programů EU MŠMT.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím metod a forem práce s využitím digitální technologie, na zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků, zvýšení jazykových kompetencí pedagogů a podporu pedagogů při zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na implementaci Standartu finanční gramotnosti v ŠVP. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky. Škola prostřednictvím projektu získá novou výpočetní techniku.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Identifikace operačního projektu:

 

Číslo operačního programu:

CZ. 1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:

34

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.5 – unit cost
Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.5

Název oblasti podpory:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.500/34.0174

Celkové náklady projektu: 1 254 472,- Kč 

OPVK 1.5 - Podpora výuky cizích jazyků (GYM) - CZ.1.07/1.5.00/34. 0363

Projekt Podpora výuky cizích jazyků

V rámci výzvy OPVK 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách jsme podali projekt zaměřený na zlepšení kvality výuky především cizích jazyků. Celková výše projektu je 1 975 638 Kč, projekt probíhá od 2. 4. 2012 do 1. 4. 2014. V rámci projektu chceme vybavit 9 tříd odpovídající multimediální technikou a  2 třídy také interaktivním systémem e-Beam.  Sedm vyučujících absolvuje zahraniční stáž v délce nejméně 10 dnů. Budou vytvořeny sady vzdělávacích materiálů v rámci šablon II/2 a III/2. Na gymnáziu budou vyučovat lektoři cizích jazyků.

Realizace projektu

1. monitorovací období

V prvním období jsme vypsali výběrové řízení na výpočetní techniku, v první etapě realizace jsme vybavili vyučující cizích jazyků notebooky a do pěti tříd jsme instalovali projektory s ozvučením. Instalovali jsme e-beam a vizualizéry.

Tři vyučující o prázdninách absolvovali vzdělávací pobyt v zahraničí.

2. monitorovací období

Vyučující cizích jazyků začali vytvářet vzdělávací materiály.  Pro žáky nižšího gymnázia byl otevřen předmět Anglická konverzace. Žáci, kteří mají jako druhý cizí jazyk španělštinu, měli navíc hodiny s rodilou mluvčí.

3. monitorovací období

Byly dokončeny první sady vzdělávacích materiálů (šablona III/2), další sady jsou v různém stádiu zpracování. Pokračovala dále výuka Anglické konverzace a hodiny s rodilou mluvčí španělského jazyka. 

4. monitorovací období

Byly dokončeny další sady vzdělávacích materiálů (šablona II/2 a III/2), stále zůstávají další sady v různém stádiu zpracování.  Do výuky anglického, francouzského, německého  a španělského jazyka se nám podařilo najít rodilé mluvčí, kteří pracovali s žáky hodinu týdně.  Čtyři vyučující byli proškoleni na zahraničním kurzu, dva vyučující v krátkodobém tuzemském kurzu.

5. monitorovací období

Byly dokončeny zbývající sady vzdělávacích materiálů. Pokračovala výuka anglického, francouzského, německého  a španělského jazyka s rodilým mluvčím.

1. dubna 2014 byl projekt ukončen.

 

 

Výuka němčiny s rodilou mluvčí

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu EU Peníze středním školám. V rámci programu je možné zajistit finanční prostředky na práci zahraničních lektorů. V říjnu a listopadu jsme využili této jedinečné možnosti pro studenty němčiny. Přizvali jsme ke spolupráci rodilou mluvčí a zároveň zkušenou učitelku paní Heike Knapovou. Její hodiny plné zajímavých, vtipných a zábavných aktivit byly přizpůsobeny všem ročníkům a jazykovým skupinám od úplných začátečníků až po maturanty. Děkujeme paní Knapové za její práci a úsilí a věříme, že hodiny s lektorkou budou pro gymnazisty dobrou motivací k dalšímu studiu německého jazyka.

Foto: http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/vyuka-cizich-jazyku

Česky

Výzva 56 - Čtenářská gramotnost a stínování učitelů

Naší škole byla schválena žádost o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výzvě č.56.

Žádost obsahuje čtenářské dílny pro 4 ročníky gymnaziálních oborů a stínování 4 zaměstnanců školy na školách v zahraničí.

 

 

 

Štítky: 
Česky