Aktivity a úspěchy ŠJ GYM

Aktivity a úspěchy 2018/2019

Štítky: 
Česky

Aktivity a úspěchy 2017/2018

Česky

Jakub obhájil vítězství

Každoročně naši studenti španělštiny dosahují vynikajících úspěchů na olympiádě pro partnerské střední školy Masarykovy Univerzity – Olimpiada Mundo Hispano. V silné konkurenci škol z celé republiky se Jakubu Vaněčkovi z XA podařilo obhájit loňské vítězství v kategorii A1/A2.

Tato soutěž ve španělském jazyce, jejímž garantem je Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně, je zaměřena nejen na ověření znalosti španělského jazyka, ale také na literaturu a reálie hispanofonních zemí. Po skončení soutěže byl studenty hispanistiky připraven zajímavý doprovodný program s prezentacemi o španělské kultuře, o studiu hispanistiky na MU a o programu Erasmus.

 

Česky

ŠJ - Výměnné pobyty

Vyškov - Villarreal 2012

Studenti španělského jazyka se mohou účastnit výměnných pobytů s partnerskou školou IES Broch i Llop ve Villarrealu. Přátelství s touto školou bylo navázáno v roce 2006. První setkání s tamními studenty proběhlo v rámci zájezdu Francie-Španělsko 2006 v Tarragoně, poté následovaly výměnné pobyty v roce 2007 a 2009. Výměnné pobyty probíhají díky výrazné finanční podpoře JmK z dotačního programu Do světa.

Další výměnný pobyt se uskuteční na podzim roku 2012.

 

Vyškov – Villarreal 2007

Na podzim roku 2007 proběhl v rámci projektu Poznejme se navzájem první výměnný pobyt. Na začátku října odletěli naši studenti na týden do Villarrealu. Kromě běžného života v této jihoevropské zemi, s nímž se seznámili ve svých hostitelských rodinách, poznali naši studenti také města Segorbe, Sagunt, Castellón a zejména krásnou a starobylou Valencii. V samotném Villarrealu jsme si prohlédli centrum města, kde nás na radnici ve Villarealu přivítal starosta tohoto města Juan José Rubert Nebot. Dále jsme navštívili stadion Madrigal a tréninkové centrum místního fotbalového klubu, etnografické muzeum, botanickou zahradu a továrnu Pocelanosa.

V prosinci přiletěli španělští studenti do České republiky. Nejprve jsme jim ukázali naše hlavní město a po příjezdu do Vyškova se zúčastnili společně se studenty z Michalovců akcí souvisejících se slavnostním připomenutím bitvy u Slavkova. Mimo jiné se ve Vyškově zúčastnili rekonstrukce bitvy v dobových kostýmech, zhlédli rekonstrukci bitvy u Tvarožné, navštívili slavkovský zámek, Mohylu míru a Žuráň, dalé také Brno a samozřejmě si prohlédli naši školu, Vyškov a byli přijati panem starostou RNDr. Petrem Hájkem na radnici.

 

Vyškov – Villarreal 2009

Ve dnech 7. až 21. října proběhl druhý výměnný pobyt, jehož tématem tentokrát bylo poznávání památek UNESCO, kterému jsme zasvětili jak první týden v České republice, tak následný týden ve Španělsku. V naší zemi jsme navštívili Prahu, Brno, Lednicko-Valtický areál, Olomouc, Kroměříž a samozřejmě i Vyškov, kde jsme byli přivítáni na radnici místostarostou Romanem Celým.

Poté jsme pokračovali v poznávání památek, seznamování se a procvičování našich jazykových znalostí ve Villarrealu. Nechyběla prohlídka partnerské školy IES Profesor Broch I Llop, kde jsme se mohli zúčastnit několika vyučovacích hodin a následně tak porovnat způsob španělského a českého vzdělávání. Během dalších dnů jsme se podívali do Valencie, na středověké památky, trhy i do moderního oceánografického centra, do města Sagunt, Morella, San Mateo, a také se nám dostalo přijetí na radnici města Villarreal.

Při pobytu v rodinách našich výměnných studentů jsme se seznámili se španělskou kulturou a způsobem života, ale hlavně jsme navázali cenná přátelství a zpátky domů jsme si odvezli nezapomenutelné zážitky.

Je tedy na místě poděkovat Jihomoravskému kraji a Městu Vyškov za výraznou finanční podporu při realizování mezinárodního projektu Poznejme se navzájem.

 

Mgr. Klára Skálová

ŠJ - archiv

Česky

Aktivity a úspěchy 2016/2017

Česky

Fantástico Mundo hispano 2016

Každoročně naši studenti španělštiny dosahují vynikajících úspěchů na olympiádě pro partnerské střední školy Masarykovy Univerzity – Olimpiada Mundo Hispano. V silné konkurenci škol z celé republiky dosáhli i letos fantastického výsledku - v kategorii A1/A2 vyhrál Jakub Vaněček z QA a v kategorii B1 jsme získali druhé místo zásluhou Michaely Novotné z OA a třetí místo obsadil Martin Orság z MB.

Tato soutěž ve španělském jazyce, jejímž garantem je Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně, je zaměřena nejen na ověření znalosti španělského jazyka, ale také na literaturu a reálie hispanofonních zemí. Po skončení soutěže byl studenty hispanistiky připraven zajímavý doprovodný program s prezentacemi o španělské kultuře, o studiu hispanistiky na MU a o programu Erasmus. 

Česky

Konverzační soutěž ŠJ 2017

Letošní krajské kole soutěže ve španělském jazyce opět skončilo pěkným úspěchem našich studentů. V kategorii SŠ I se umístil na úžasném druhém místě Jakub Vaneček z QA a na třetím místě Adriana Štofková z 3. B.

V kategorii SŠ II pěkně reprezentovaly naši školu Michaela Novotná a Barbora Dvořáková z OA.

Blahopřejeme a moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

 

Česky

Aktivity a úspěchy 2015/2016

Česky

Úžasné Španělsko a fiestas

Na začátku nového školního roku měly naše studentky jedinečnou možnost poznat pravé španělské fiestas. Tento již v pořadí třetí výměnný pobyt se shodoval s týdnem plných oslav v městečku Vila-Real. Během jednoho týdne jsme stihly navštívit krásné památky a pláže ve Valencii, starověké město Sagunto dobyté slavným Hannibalem, Oceanográfico - jedno z největších akvárií na světě a také Peňíscolu proslavenou natáčením seriálu Game of Thrones. Vřele jsme byly přijaty na radnici ve Vila-Realu. Velkým přínosem pro nás byl pobyt v rodinách, kde jsme si mohly ověřit a zdokonalit španělštinu. Domů jsme se vrátily plné úžasných zážitků. Naši noví přátelé nám moc chybí a těšíme se, až za námi na jaře přijedou.

Mgr. Klára Skálová

 

 

 

Česky

Mundo Hispano 2015

Výborným výsledkem našich studentů opět skončil letošní ročník španělské olympiády pro partnerské střední školy Masarykovy univerzity – Olimpiada Mundo Hispano. Po loňském vítězství v kategorii A1/A2  dosáhla Martina Moresová z OA skvělého 2. místa v kategorii B1. V kategorii A1/A2 se umístila na výtečném 3. místě Zuzana Salcburgerová z MB.

Další naši studenti se též umístili na předních místech: v kategorii A1/A2 byly Veronika Lusková a Monika Poláchová z XB na 9.-10. místě a v kategorii B1 Barbora Sotolářová na pěkném 6. místě.

Tato soutěž ve španělském jazyce, jejímž garantem je Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně, je zaměřena nejen na ověření znalosti španělského jazyka, ale také na literaturu a reálie hispanofonních zemí. Po skončení soutěže byl studenty hispanistiky připraven doprovodný program s prezentacemi o španělské kultuře, o studiu hispanistiky na MU a o programu Erasmus.

Štítky: 
Česky

Velikonoce v Česku

O Velikonocích proběhla druhá část výměnného pobytu studentů Gymnázia a SOŠZE Vyškov s partnerskou školou IES Broch i Llop ve Villarrealu. Po naší podzimní návštěvě Villarrealu tentokrát zavítali naši noví španělští přátelé k nám. Velikonoční svátky strávili v rodinách, kde poznali naše originální tradice a zvyky. Při společném programu si prohlédli školu, výstavu korunovačních klenotů ve vyškovském muzeu, centrum Brna, Lednicko-valtický areál a na závěr Prahu, kde jsme navštívili nejslavnější pražské památky. Společné rozloučení proběhlo ve stylové mexické restauraci v centru Prahy.

Velkým přínosem tohoto výměnného pobytu bylo především zdokonalení komunikace ve španělském a též anglickém jazyce, dále seznámení se s historií a kulturou Španělska a uvědomění si společných kulturně-historických tradic.

Česky

Úspěch v krajském kole ŠJ

V letošním krajském kole soutěže ve španělském jazyce byly naše studentky opět velmi úspěšné. Michaela Bergerová z OA navázala na loňské vítězství v kategorii SŠ I. a ve vyšší kategorii SŠ II obsadila úžasné 2. místo. Na pěkném 6. místě skončila Kateřina Kavková z OB. 

Blahopřejeme a moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

 

 

Česky

Aktivity a úspěchy 2014/2015

Česky

Día de los Muertos 2014

V pátek 31. října již tradičně proběhla netradiční hodina španělského jazyka v duchu jedinečného mexického svátku El día de los Muertos, který byl zapsán na seznam památek nehmotného kulturního dědictví UNESCO.  Studenti QA, B, 1. A, B a také 4. B se během této mimořádné dvouhodinovky dozvěděli vše podstatné o tomto svátku, společně jsme připravili vynikající mexickou specialitu z avokáda - guacamole a navíc si přinesli další speciality mexické kuchyně – chili con carne, fajitas, nachos o torillas a speciální dort.

El Día de los muertos (31. 10. – 2. 11.) – jeden z největších mexických svátků, velká oslava na počest těch, kteří už tu nejsou. V Mexiku v tyto dny přichází duše zemřelých  na zem, aby navštívily svoje příbuzné.  Tato tradice má kořeny v předkolumbovské éře a tyto starobylé tradice se spojily s katolickým svátkem Dušiček a vytvořily jedinečný svátek, který byl právem zapsán na seznam památek nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Symbolem tohoto svátku jsou všudypřítomné lebky a kostry, peče se chleba mrtvých – pan de muertos a po setmění se pozůstalí vypraví na hřbitov, kde hodují, zpívají a vzpomínají na zesnulé.

Štítky: 
Česky

Rodilý mluvčí v hodině ŠJ

V úterý 4. 11. 2014 měli studenti septim, kteří se učí španělsky, možnost vyzkoušet své jazykové dovednosti. Do hodiny španělštiny zavítal rodilý mluvčí José Luis. Viděli jsme se s ním poprvé, takže naše konverzace se týkala seznamování s tímto Španělem.

José Luis je z malého městečka Oliva, které leží 70 kilometrů od Valencie. Pověděl nám o jeho volnočasových aktivitách a samozřejmě o své zemi. Pravděpodobně bude do Česka jezdit častěji, a proto doufáme, že si při jeho další návštěvě udělá čas a přijde za námi do vyučování, abychom si s ním opět mohli popovídat a tím i zlepšit naši španělštinu.

Martina Moresová, MA

Česky

Peru

Nevšední chvíle jsme mohli prožít s naší absolventkou Lucií Gregůrkovou. V současné době studuje na VŠE v Praze a v rámci studijního programu Erasmus vycestovala na rok do Peru. Všichni jsme byli zvědaví na její zážitky a vyprávění o této pro nás exotické zemi. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a byli překvapeni některými sociálními a kulturními rozdíly.  Opravdu nevšední byly její zážitky z cestování po Peru – navštívila mimo jiné světoznámou památku Machu Picchu, Caňón Colca nebo národní park Huascarán. Lucie se v současné době připravuje na cestu do Kolumbie a my se už těšíme na setkání s ní. 

Štítky: 
Česky

Úspěch na Mundo Hispano 2014

Výborným výsledkem skončil letošní ročník španělské olympiády pro partnerské střední školy Masarykovy Univerzity – Olimpiada Mundo Hispano. Finálové kolo v kategorii A1/A2 vyhrála Martina Moresová z MA a v kategorii B1 se umístila na výtečném 3. místě Lenka Křikavová ze 4. B. Další naši studenti se též umístili na předních místech: v kategorii A1/A2 byly Kateřina Kavková a Karolína Zádrapová z MB na 4.-6. místě a v kategorii B1 Barbora Uhlová na pěkném 4. místě, Kateřina Micková  na 7. místě a Jana Sekerková na 8.-9. místě.

 

Tato soutěž ve španělském jazyce, jejímž garantem je Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně, je zaměřena nejen na ověření znalosti španělského jazyka, ale také na literaturu a reálie hispanofonních zemí. Po skončení soutěže byl studenty hispanistiky připraven doprovodný program s prezentacemi o španělské kultuře a také o studiu hispanistiky na MU. 

Štítky: 
Česky

Salamanca

V hodině španělské konverzace nás navštívila naše absolventka Veronika Dvořáková, studentka španělštiny na Karlově univerzitě v Praze. Veronika nyní v rámci studijního programu Erasmus studuje rok v Salamance, čtvrté nejstarší univerzitě na světě. Ve španělštině si pro nás připravila zajímavé vyprávění o svém studiu, o historii, památkách, gastronomii a také o sociálních a kulturních rozdílech. Studenti obdivovali její dokonalou španělštinu. Všichni doufáme, že po návratu si pro nás opět připraví zajímavou prezentaci o svých zážitcích. Verčiny fotky Salamanky můžete zhlédnout zde.

Štítky: 
Česky

Vítězství v krajském kole soutěže ŠJ

V letošním krajském kole soutěže ŠJ byly naše studentky velmi úspěšné. Michaela Bergerová z MA zvítězila v kategorii SŠ I. a postoupila do ústředního kola v Praze. Na pěkném 4. místě skončila Veronika Lusková z QB.  V kategorii SŠ II. se umístila na krásném 3. místě Barbora Uhlová ze 4. B a na 6. místě Kateřina Kavková z MB.

Blahopřejeme!

Česky

Aktivity a úspěchy 2013/2014

Česky

Día de los Muertos

V pátek 1. listopadu 2013 proběhla netradiční hodina španělského jazyka v duchu jedinečného mexického svátku El día de los Muertos, který byl zapsán na seznam památek nehmotného kulturního dědictví UNESCO.  Studenti 5.QA, B a 6.XA, B si během této mimořádné dvouhodinovky ověřili svoje znalosti  jak o tomto svátku, tak o Mexiku pomocí interaktivní soutěže. Jako odměnu pro vítěznou skupinu jsem připravila enchiladas, typické mexické jídlo.  Další mexické speciality přinesli sami studenti: pan de muertos, calaveritas, tarta de muertos, burritos, nachos con salsa de guacamole, postres atd.  

El Día de los muertos (31. 10. – 2. 11.) – jeden z největších mexických svátků, velká oslava na počest těch, kteří už tu nejsou. V Mexiku v tyto dny přichází duše zemřelých  na zem, aby navštívily svoje příbuzné.  Tato tradice má kořeny v předkolumbovské éře a tyto starobylé tradice se spojily s katolickým svátkem Dušiček a vytvořily jedinečný svátek, který byl právem zapsán na seznam památek nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Symbolem tohoto svátku jsou všudypřítomné lebky a kostry, peče se chleba mrtvých – pan de muertos a po setmění se pozůstalí vypraví na hřbitov, kde hodují, zpívají a vzpomínají na zesnulé.

Česky

O Chile s Christianem

Christian

V pátek 24. ledna 2014 proběhla netradiční spojená hodina španělštiny sexty a kvarty. Navštívil ji rodilý mluvčí Christian Gormaz Castillo - výměnný student z Chile, který nyní studuje na naší škole. Připravil si pro studenty prezentaci o svojí zemi a zejména o Chiloe, ostrově, kde žije. Studenti se dozvěděli nejen mnoho zajímavých věcí o památkách, přírodě, kultuře, gastronomii či legendách jeho země, ale ocenili možnost opět slyšet rodilého mluvčího tentokrát s latinskoamerickým přízvukem.

Mgr. Klára Skálová

Štítky: 
Česky

Školní kolo olympiády ve španělském jazyce

Dne 25. a 26. února 2014 proběhlo školní kolo olympiády ve španělském jazyce. Ve druhé kategorii zvítězil Matěj Strnad ze 4. B, druhé místo obsadila Barbora Uhlová ze 3. B a třetí Soňa Kehmová ze 4. B.  V první kategorii pro studenty do dvou let studia španělštiny si nejlépe vedla Veronika Lusková z KB, druhé místo obsadila Monika Poláchová z KB  a na třetím místě skončila Michaela Šmerková z KB.  Postupujícím přeji hodně úspěchů v krajském kole, všem studentům blahopřeji a děkuji za předvedené výkony. Velký dík patří taktéž našim latinskoamerickým studentům za pomoc při nelehkém rozhodování ve II. kategorii.

Výsledková listina

 I. kategorie:

  1. Veronika Lusková, KB
  2. Monika Poláchová, KB
  3. Michaela Šmerková, KB

II. kategorie:

  1. Matěj Strnad, 4. B
  2. Barbora Uhlová, 3. B
  3. Soňa Kehmová, 4. B
  4. Simona Musilová, OB
Štítky: 
Česky

Španělština s Juanou

V průběhu minulého roku proběhly na naší škole hodiny španělského jazyka s rodilou mluvčí hrazené z evropského projektu „šablony“. Pro tyto hodiny se podařilo získat vynikající lektorku Juanu Monreal Férriz.

Nadšení studenti měli jedinečnou příležitost promluvit si s rodilou mluvčí, ověřit si svoje dosavadní znalosti pomocí týmových aktivit, rozhovorů, obrázků atd. Dále se dozvěděli o stylu života a zvycích jak ve Španělsku, tak v Jižní Americe, kde Juana strávila jeden rok. Ze svých cest si připravila velmi zajímavou prezentaci. Hodiny byly studenty velmi kladně hodnoceny a doufáme v podobný projekt i v budoucnosti.

Mgr. Klára Skálová

 

Česky

Aktivity a úspěchy 2012/2013

Česky

Olimpiada Mundo Hispano 2013

V letošním roce se naše škola již potřetí  úspěšně zúčastnila španělské olympiády pro partnerské střední školy Masarykovy Univerzity – Olimpiada Mundo Hispano. Finálové kolo proběhlo v pátek 26. dubna v Brně a naši studenti se umístili na předních místech: v kategorii A1/A2 byla Anežka Hrežová z XA na 6. místě a v kategorii B1 skončila  Aneta Piňosová z OA na 5. místě.

Tato soutěž ve španělském jazyce, jejímž garantem je Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně, je zaměřena nejen na ověření znalosti španělského jazyka, ale také na literaturu a reálie hispanofonních zemí. Po skončení soutěže byl studenty hispanistiky připraven doprovodný program s prezentacemi o španělské kultuře a také o studiu hispanistiky na MU. Navíc každý účastník obdržel pamětní list a DVD z cyklu Divy světa. 

Školní kolo proběhlo dne 11. dubna 2012. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích podle jazykové úrovně: A1/A2 a B1/B2. Do finálového kola postoupilo prvních pět z každé kategorie.

 
Výsledky finále A1/A2:
6. Anežka Hrežová ( 85 b)
8-12. Martina Moresová, QA. (82 b)
13-16. Matěj Strnad, 3B. (80 b)
21. Soňa Kehmová, 3B. (73 b)
27. Eliška Křížová, QA. (66 b)
Výsledky finále B1,
5. Aneta Piňosová, OA. (83 b)
10. Lenka Synková, OA. (78 b)
14. Simona Musilová, MB (69 b)
15. Veronika Zemanová, MB (68 b)
23. Karolína Kleinová, OA (55 b)
 
 
 
Výsledky školní - kategorie A1/A2:
1. Anežka Hrežová, XA. (99 b)
2. Martina Moresová, QA (97 b)
3. Matěj Strnad, 3B (93 b)
4. Eliška Křížová, XA. ( 92 b)
5. Soňa Kehmová, 3B. (91 b)
Výsledkyškolní - kategorie B1/B2:
1. Aneta Piňosová, OA. (89 b)
2. Lenka Synková, OA. (80 b)
3. Simona Musilová, MB. (76 b)
4. Veronika Zemanová, MB. (75 b)
4. Karolína Kleinová, MB. (68 b)
 

 

 

Olympiáda ve španělské jazyce 2013

Dne 20. 3. 2013 proběhlo v Brně - Lužánkách krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce.  Naše studentky se umístily na předních příčkách - v I. kategorii Barbora Uhlová z 2B na 4 místě, v II. kategorii Lenka Synková z OA na krásném 3. místě a Aneta Piňosová z OA byla sedmá.

Výsledky školního kola, které proběhlo 25. února:

I. Kategorie:

1.       Barbora Uhlová, 2B

2.       Karolína Hynštová, KB

3.       Lucie Nohelová, 2B

II. Kategorie:

1.       Aneta Piňosová, OA

2.       Lenka Synková, OA

3.       Soňa Kehmová, 3B

4.       Matěj Strnad, 3B