Poznejme se navzájem

Poznejme se navzájem - trojstranná spolupráce škol

Na podzim 2007 proběhl mezinárodní projekt Poznejme se navzájem, kterého se zúčastnili studenti Gymnázia Vyškov, španělského gymnázia IES Broch i Llop ve Villarrealu a gymnázia ze slovenských Michalovců.

Dne 6. října odletěla skupina 11 studentů za doprovodu Mgr. Kláry Skálové a Mgr. Jany Kolčářové do španělského Villarrealu. Studenti byli ubytováni v rodinách, kde měli jedinečnou možnost poznat Španělsko očima přímého účastníka a seznámit se s běžným životem svých vrstevníků. Při poznávání Vila-realu viděli výchovné středisko fotbalistů - třetí nejvýznamnější ve Španělsku, fotbalový stadion El Madrigal a další zajímavosti města včetně kostela Sv. Pascuala. Na radnici je přivítal starosta Vila-realu – Juan José Rubert Nebot. Samozřejmě si prohlídli i školu, kde pro ně byla též připravena k obědu výborná paella. V průběhu pobytu navštívili Segorbe, Sagunt, Castellón a Valencii - nádherné město známé svou historií, památkami a býčími zápasy.

Dne 17. října následovala cesta 10 studentů v doprovodu Mgr. Jany Kolčářové a PhDr. Radka Mikulky do slovenských Michalovců. I zde studenti bydleli v hostitelských rodinách. Poznali školu slovenských kamarádů, jejich město i přírodní a historické zajímavosti blízkého i vzdálenějšího okolí – například starobylý Bardejov, Muzeum A. Warhola v Medzilaborcích, Morské oko či Zemplínskou šíravu. Také zde byli naši studenti přijati nejvyšším představitelem města, primátorem Viliamem Záhorčákem.

Vyvrcholením tohoto projektu bylo setkání všech studentů ve Vyškově. Španělská skupina strávila dva dny v Praze, kde si prohlídla nejslavnější pražské památky a povečeřela v kavárně Slavia. Všichni účastníci projektu byli uvítáni v aule školy, prohlédli si budovu našeho gymnázia a v učebně dějepisu proběhla prezentace zadaných úkolů. Ve Vyškově též byli přijati panem starostou na radnici, prohlédli si město a navštívili muzeum. Stěžejní částí programu byla účast na rekonstrukci historických událostí roku 1805 ve Vyškově, exkurze po slavkovském bojišti (Slavkovský zámek, Žuráň, Mohyla míru) a účast na rekonstrukci bitvy u Slavkova. Pro španělskou skupinu též bylo připraveno mikulášské rozloučení v budově školy.

Tento projekt splnil očekávání všech zúčastněných stran. Velkým přínosem tohoto projektu bylo především zdokonalení komunikace ve španělském a též anglickém jazyce, dále seznámení se s historií a kulturou Španělska a Slovenska a uvědomění si společných kulturně-historických tradic. Hlavním tématem v tomto ohledu bylo poznání období napoleonských válek. Studenti se dověděli, jak se napoleonské války dotkly našich zemí, jaký dopad měly na život obyvatel, jak se odrážely a odrážejí v umění, v historiografii, folklóru, v literatuře. Jedním z vrcholných momentů bylo přímé zapojení studentů do rekonstrukce historických událostí roku 1805 ve Vyškově a v Tvarožné. Též neocenitelné je navázání nových kontaktů a přátelství, které u mnohých přetrvá i nadále. Navázaná spolupráce mezi školami bude zajisté pokračovat i v budoucnosti.

V rámci těchto výměnných pobytů studenti také pracovali na tématech, vedoucích k poznání zemí jejich přátel a představení nejcharakterističtějších rysů vlastního regionu. Tyto práce každá skupina prezentovala v učebně dějepisu.

Informace o tomto projektu byly zveřejněny na internetových stránkách školy, ve Vyškovském zpravodaji, Vyškovském deníku, reportáž o přijetí na radnici vysílal vyškovský informační kanál a lze jej shlédnout v archivu na internetových stránkách:

http://www.vymik-tv.cz/index.php?mesic=&rok=&akt=1&player=wmp&cesta=http....

Na závěr patří velké poděkování za finanční podporu Jihomoravskému kraji a městu Vyškov, bez jejichž podpory by byl tento projekt nemyslitelným. Dále děkujeme za spolupráci Muzeum Vyškovska, MKS Vyškov, OÚ Tvarožná a projektu Austerlitz 2007.

 

Vila-real - Michalovce 2007

 S potěšením můžeme nejen vyškovské veřejnosti oznámit, že v říjnu letošního roku nadějně odstartoval mezinárodní projekt „Poznejme se navzájem“, jehož se účastní studenti Gymnázia Vyškov, Gymnázia Pavola Horova ze slovenských Michalovců a středoškoláci ze španělského Villarrealu.

Nejprve navštívilo ve dnech 6. až 13. října 10 vyškovských studentů své španělské přátele ve Villarrealu. Kromě běžného života v této jihoevropské zemi, s nímž se seznámili ve svých hostitelských rodinách, poznali naši studenti také města Segorbe, Sagunt, Castellón, ale zejména krásnou a starobylou Valencii. Na radnici ve Villarealu je přivítal i starosta tohoto města Juan José Rubert Nebot.

Nedlouho poté, ve dnech 16. až 21. října, odjela další desetičlenná skupina vyškovských studentů na přátelské setkání se slovenskými hochy a děvčaty do Michalovců, které, jak známo, jsou také partnerským městem Vyškova. I zde byli studenti ubytováni v hostitelských rodinách. Poznali školu slovenských kamarádů, jejich město i přírodní a historické zajímavosti blízkého i vzdálenějšího okolí – například starobylý Bardejov, Muzeum A. Warhola v Medzilaborcích, Morské oko či Zemplínskou šíravu. Také zde byli naši studenti přijati nejvyšším představitelem města, primátorem Viliamem Záhorčákem.

Nutno dodat, že tyto výměnné pobyty nemají pouze rekreační účel – studenti v rámci zmíněných mezinárodních kontaktů pracují na projektech, vedoucích k poznání zemí jejich přátel a představení nejcharakterističtějších rysů vlastního regionu. Dodejme, že koncem listopadu se sejdou slovenští i španělští studenti s vyškovskými právě v našem městě, kde se společně budou podílet na akcích souvisejících se slavnostním připomenutím výročí bitvy u Slavkova.

Závěrem je nutno poděkovat Jihomoravskému kraji i Městu Vyškov, bez jejichž významné podpory by byl tento bezesporu užitečný projekt nemyslitelným. A samozřejmě se těšíme na další setkání…

 

Jana Kolčářová Radek Mikulka

Michalovce 2008

<p>&nbsp; Ve dnech 17. - 21. září 2008 se uskutečnil v rámci mezinárodního projektu Poznejme se navzájem další výmměnný pobyt studentů, tentokrát v Michalovcích na východním Slovensku.</p>
<p>Vyškovští studenti spolu s koordinátory projektu Mgr. Janou Kolčářovou a PhDr. Radkem Mikulkou si prohlédli nejen školu a město, ale poznali i kraj v okolí Zemplínské Šíravy, v Michalovcích se zúčastnili městských slavností Dni mesta, pozdravili se s primátorem a radními, poznali historické pamětihodnosti Košic a také absolvovali turistickou vycházku ve Vysokých Tatrách.</p>
<p>Spolupráce Gymnázia Vyškov a Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích započala v roce 2006. Příští setkání proběhne v říjnu 2008 ve Vyškově.</p>
<p>Fotografie z akce najdete v sekci Fotoalbum <a href="http://www2.gykovy.cz/drupal2014/obsah/michalovce2008">- <span>Projekty.</span></a></p>

Vila-real 2009

Ve dnech 7. až 21. října se několik z nás, studentů Gymnázia Vyškov, zúčastnilo spolu s Mgr. Klárou Skálovou a Mgr. Evou Formánkovou česko-španělského výměnného pobytu. První setkání se uskutečnilo před dvěma lety a díky oboustranné spokojenosti nic nebránilo jeho dalšímu pokračování. Letošním tématem bylo poznávání památek UNESCO, kterému jsme zasvětili jak první týden v České republice, tak následný týden ve Španělsku. V naší zemi jsme navštívili Prahu, Brno, Lednicko-Valtický areál, Olomouc, Kroměříž a samozřejmě i Vyškov, kde jsme byli přivítáni na radnici místostarostou Romanem Celým.

Po týdnu s našimi španělskými přáteli jsme se přesunuli do jejich trochu teplejší země, abychom mohli pokračovat v poznávání památek, seznamování se a procvičování našich jazykových znalostí. Nechyběla prohlídka partnerské školy IES Profesor Broch I Llop ve Villarealu, kde jsme se mohli zúčastnit několika vyučovacích hodin a následně tak porovnat způsob španělského a českého vzdělávání. Během dalších dnů jsme se podívali do Valencie, na středověké památky, trhy i do moderního oceánografického centra, do města Sagunt, Morella, San Mateo, a také se nám dostalo přijetí na radnici města Villarreal.

Při pobytu v rodinách našich výměnných studentů jsme se seznámili se španělskou kulturou a způsobem života, ale hlavně jsme navázali cenná přátelství a zpátky domů jsme si odvezli nezapomenutelné zážitky. Je tedy na místě poděkovat Jihomoravskému kraji a Městu Vyškov za výraznou finanční podporu při realizování mezinárodního projektu Poznejme se navzájem.

Charlota Blunárová, MA

Vyškov 2009

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem, jehož první kroky se datují do června 2006, je založen na spolupráci studentů a profesorů Gymnázia Vyškov, slovenského Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích  a IES Profesor Broch I LlopVillareal ve Španělsku. Projekt je realizován především formou pravidelných výměnných pobytů (česko – slovenských každoročně a česko – španělských jednou za dva roky) spojených s poznáváním zemí a regionů partnerských škol.

V říjnových dnech letošního roku se podařilo na gymnáziu uskutečnit další česko – slovensko – španělské setkání. Španělští studenti a profesoři strávili v naší zemi týden od 7. do 14. října 2009, slovenští od 12. do 16. října 2009. Dominantním tématem setkání roku 2009 jsou památky UNESCO. Španělsko – česká skupina navštívila Prahu, Brno, Lednicko – valtický areál, Slavkov u Brna a Vyškov. Slovensko – česká skupina poznávala Brno, Slavkovské bojiště a Vyškov. Obě dvě skupiny společně si prohlédly města Olomouc a Kroměříž. Ve Vyškově byli účastníci projektu přijati na radnici starostou RNDr. Petrem Hájkem a místostarostou Romanem Celým; setkání se rovněž  zúčastnili Mgr. Petr  Bařinka, vedoucí oddělení kultury a památkové péče, dále Ing. Petra Lakomá, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, a mluvčí vyškovské radnice Ing. Dana Bednářová. Ve středu 14. října odletěli vyškovští studenti s Mgr. Klárou Skálovou a Mgr. Evou Formánkovou společně se svými španělskými přáteli do Villarealu. Druhá skupina vyškovských účastníků projektu  odjede počátkem listopadu s Mgr. Janou Kolčářovou a PhDr. Radkem Mikulkou do Michalovců.

 Výše jmenovaní koordinátoři děkují Jihomoravskému kraji a Městu Vyškov za výraznou finanční podporu při realizování tohoto mezinárodního projektu.

 

Mgr. Jana Kolčářová

Za východoslovenskými památkami UNESCO 2009

    Třetí etapa letošního ročníku mezinárodního projektu Poznejme se navzájem proběhla na východním Slovensku. Jedenáct vyškovských gymnazistů spolu s Mgr. Janou Kolčářovou a PhDr. Radkem Mikulkou navštívilo ve dnech 2. – 6. 11. 2009 partnerské Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích. Skupina českých a slovenských studentů a profesorů byla rovněž přijata na radnici zástupcem primátora Michalovců. Vyškováci si prohlédli partnerské město a v Zemplínském muzeu blíže poznali i jeho historii. Zajímavým zážitkem byla návštěva keramické dílny v Pozdišovcích, kde viděli při práci mistra Parikrupu a pod jeho vedením si dokonce někteří mohli vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu.

     Poznávání východoslovenských památek UNESCO začalo důkladnou prohlídkou  nejrozsáhlejšího hradního areálu ve střední Evropě – Spišského hradu. V Levoči všechny fascinoval asi 15 m vysoký gotický oltář Mistra Pavla. Ani hrozící chřipka neodradila od návštěvy romanticky působících dřevěných kostelíků v Inovcích a v Ruské Bystré v blízkosti ukrajinských hranic. Mimo těchto skvostů účastníci projektu poznali zajímavé památky a pozoruhodnou architekturu  měst Kežmarok a Humenné.

     A co je na celém projektu snad nejcennější? Navázání nových přátelství a prohloubení těch dřívějších. Nejen profesoři, ale i studenti si i nadále navzájem korespondují, někteří se navštěvují se a scházejí se na různých akcích.

     Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem by se však nemohl realizovat bez finanční podpory JmK a města Vyškov, za kterou koordinátoři děkují.

 

                                                                                                       Mgr. Jana Kolčářová

 

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2011

V říjnu letošního roku se uskutečnilo další pokračování mezinárodního projektu Poznejme se navzájem, jehož účastníky jsou Gymnázium Vyškov a Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích.

Ve dnech 10. – 14. října 2011 nejprve proběhlo setkání v Michalovcích. Vyškovští účastníci projektu měli možnost poznat nejen partnerskou školu, ale i některé z kulturních a přírodních atraktivit východního Slovenska. Hned první den se podívali k maďarským hranicím na zámek do obce Borša, rodiště Františka II. Rákocziho, a do vesnice Malá Trňa, která je známá výrobou tokajského vína. Další den navštívili Sabinov, město známé z oskarového filmu Obchod na korze, dále Prešov, centrum šarišské oblasti, a všichni si vyšlápli i na Šarišský hrad, druhý největší hradní komplex na Slovensku. Třetí den pobytu byl věnován prohlídce Michalovců, návštěvě místního regionálního muzea a turistické vycházce kolem Morského oka a Vinného jazera.

Ve dnech 17. – 21. října 2011 projekt pokračoval setkáním ve Vyškově. První den si slovenští studenti a profesoři spolu se svými vyškovskými přáteli prohlédli Vyškov, a to i z věže radnice, poté navštívili zoopark, dinopark a hvězdárnu. Celý další den byl věnován lokalitě Slavkovské bojiště, kterým účastníky provedly rakouská a francouzská markytánka, v civilu profesorky vyškovského gymnázia. Třetí den byl věnován návštěvě krajského města Brna.
V průběhu setkání ve Vyškově i v Michalovcích proběhla jednání koordinátorů s řediteli obou partnerských gymnázií o dosavadním úspěšném průběhu projektu, který byl započat v roce 2006, a rovněž o jeho dalším pokračování.
Všichni letošní účastníci projektu byli přijati starostou Vyškova Ing. Jiřím Piňosem. Setkání s představiteli radnice se ve Vyškově stalo již tradicí, neboť projekt Poznejme se navzájem se opírá o dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce.

Poděkování za podporu realizace projektu patří městu Vyškov a nadaci Tři brány, bez jejichž grantů by se akce jen stěží uskutečnila, dále rodičům zúčastněných studentů, vedení Gymnázia Vyškov, Zooparku a dinoparku Vyškov a partnerům projektu na slovenské straně.

Fotografie z akce najdete na www2.gykovy.cz/drupal2014/album/vymenny-pobyt-michalovce-2011.

Koordinátoři projektu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka

 

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2012

V říjnu 2012 proběhlo další setkání v rámci mezinárodního projektu Poznejme se navzájem, který byl započat v roce 2006. Jeho účastníky jsou Gymnázium a SOŠZZE Vyškov a Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích. Projekt navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce.

Ve dnech 9. – 13. 10. navštívili vyškovští studenti gymnázium v Michalovcích, které si v letošním roce připomíná 90. výročí svého založení. Na programu však bylo nejen seznámení se s partnerskou školou, ale i s některými kulturními a přírodními atraktivitami východoslovenského regionu. Hned první den pobytu si účastníci vyšlápli na hrad Vinné, kde měli možnost vidět jeho netradiční rekonstrukci dobovými řemeslnými postupy a technikami.

Další den se podívali k ukrajinským hranicím. V obci Baškovce měli možnost prohlédnout si znovuobjevený vzácný evangeliář z 15. století, v Ruské Bystré zase dřevěný kostelík, který je zapsán na seznamu památek UNESCO. V obou obcích byla celá skupina přijata starosty. Z přírodních zajímavostí studenty zaujal zatopený kamenolom Beňatina. Velmi netradičním bodem programu byla prohlídka policejní stanice na hraničním přechodu s Ukrajinou.

 Vyvrcholením setkání byl třetí den, který byl věnován oficiálním oslavám 90. výročí založení Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích. Hlavním bodem programu byla výpravná školní akademie. Při této příležitosti se koordinátoři projektu setkali s primátorem města Michalovce a některými členy samosprávy.

 Projekt pokračoval listopadovým setkáním u nás ve Vyškově. Slovenští studenti si s vyškovskými kamarády prohlédli Vyškov, navštívili Brno a Slavkovské bojiště. V prostorách Hanáckého statku vyškovského ZOO PARKU soutěžili ve vaření guláše. Na česko – slovenské soupeření se přišli podívat i vyškovští místostarostové a vedení zooparku.

Gulášová bitva nakonec skončila nerozhodně.

 Nejcennějším přínosem těchto pravidelných setkání je navázání nových a upevnění starých přátelství, poznávání zvyků a tradic partnerských regionů.

  Poděkování za podporu projektu patří městu Vyškov, Gymnáziu a SOŠZZE Vyškov, rodičům zúčastněných studentů a partnerům na slovenské straně.

Fotografie najdete v albu Projekty - Poznejme se navzájem 2012.

 Koordinátoři projektu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka

Poznejme se navzájem - setkání 2014

A s kým se budeme poznávat? No přeci s žáky našeho partnerského gymnázia v Michalovcích!

Projekt Poznejme se navzájem byl započat v roce 2006. Jeho účastníky jsou Gymnázium a SOŠZE Vyškov a Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích. Projekt navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Setkání v rámci projektu probíhají na bázi výměnných pobytů studentů zúčastněných škol nebo jako setkání na zajímavých místech naší společné historie i současnosti

V letošním roce proběhlo setkání ve dnech 29. a 30. září. Pro poznávání  byla vybrána Bratislava a Vídeň, dvě překrásná města na Dunaji, a unikátní archeopark Carnuntum. Provázela nás Mgr. Jana Kolčářová ve spolupráci s Mgr. Zlatkou Zbořilovou za českou stranu a PhDr. Violou Želinskou, Mgr. Helenou Andrejevou, Mgr. Matějem Starjakem a Mgr. Michalem Košičanem za slovenskou stranu.

Se slovenskou skupinou jsme se setkali před Michalskou bránou, v ulicích pod Bratislavským hradem, kam jsme se ve volném čase sami podívali, zatímco se Slováky jsme se vrhli na prohlídku města. Viděli jsme i  korunovační katedrálu a procházeli též přes most Slovenského národního povstání s unikátní vyhlídkovou restaurací ve výšce 80 m.

Odpoledne jsme navštívili světově známou výstavu Tutanchamon, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o dávném Egyptě. Navečer jsme se zastavili v městské části Bratislavy, Děvíně, kde jsme se pokochali zdejší památkou, jíž je majestátně se vypínající hrad  nad soutokem Dunaje a Moravy. Počasí nám přálo a měli jsme odtud opravdu překrásný výhled.

Povečeřeli jsme v menze vysokoškolských kolejí v Mlynské dolině a přejeli do nedalekého místa ubytování, abychom si odpočinuli na další den s programem o nic méně nabitým.

Druhý den jsme směřovali do Vídně. Cestou jsme měli zastávku v zajímavém archeoparku Carnuntum, nám nejbližším zaniklém římském městě. Poté už přímo ve Vídni následovala prohlídka Vojensko-historcikého muzea Arsenal a stejně jako v Bratislavě také prohlídka samotného města a jeho úžasné architektury.

V podvečer jsme se však museli rozloučit se slovenskou skupinou, protože je čekala předlouhá cesta domů. Protože pro nás ještě nebylo tak pozdě, mohli jsme si dovolit poslední plánovanou zastávku, zábavní park Prater.

Celá akce se moc vydařila a těšíme se na další setkání!

Poděkování za realizaci projektu Poznejme se navzájem patří nejen  českým a slovenským organizátorům, ale i Městu Vyškov za finanční podporu.

 

Tereza Fusková (sexta B)

   

   

Štítky: 
Česky

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2015 – setkání v Michalovcích

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojeny dvě partnerské střední školy, a to Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Vzájemná setkávání probíhají formou výměnných pobytů, během nichž gymnazisté mají možnost blíže poznat školu, město, region, zvyky a kulturu svých přátel. Letošní setkání proběhlo ve dnech 5. – 9. října 2015 v Michalovcích.

První den v partnerském městě začal prohlídkou Gymnázia Pavla Horova, kde studenti a pedagogové z Vyškova a Michalovců byli přijati vedením školy. Poté následoval naučný program. Pod vedením odborného průvodce z Klubu vojenské historie Beskydy se účastníci projektu prošli po stopách první světové války na východním Slovensku - v místě karpatské fronty let 1914 – 1915.  

Druhý den čekal na všechny zajímavý interaktivní program na hradě Vinné. Tady byla k vidění probíhající rekonstrukce hradu s využitím starých technik a postupů, ukázky uměleckého kovářství, kamenosochařství a historického šermu. To vše si každý mohl i vyzkoušet. Prohlídka zrekonstruovaného hradního sklepa byla zpříjemněna chutným obědem.

Třetí den byl pobyt na východním Slovensku završen návštěvou tokajské vinařské oblasti a závěrečnou prohlídkou historických pamětihodností Michalovců.

Další setkání, na které se všichni účastníci těší už nyní, proběhne v roce 2016.

Koordinároři projektu za českou stranu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka děkují zúčastněným studentům a jejich rodičům, partnerskému gymnáziu v Michalovcích  a vedení Gymnázia a SOŠZE Vyškov za podíl na realizaci projektu, který se letos uskutečnil navzdory nepříznivým finančním podmínkám, které projekt ohrožují do budoucna.

Koordinátoři projektu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka

 

 

Štítky: 

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2016

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojeny dvě partnerské střední školy, a to Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Vzájemná setkávání studentů a pedagogů probíhají formou výměnných pobytů. V letošním roce to bylo ve Vyškově.

Pětidenní program projektu, který se zaměřuje na poznávání historie a tradic našich zemí a regionů, byl opět bohatý. Po úvodním večeru ve Vyškově následovaly dva dny věnované prohlídce pamětihodností Prahy, hlavního města ČR.  V rámci dalšího dne projektu vyškovští studenti ukázali svým slovenským kamarádům školu a pokračovali na prohlídku Vyškova, a to i z věže radnice. V průběhu dopoledne byla celá skupina oficiálně přijata jak vedením Gymnázia a SOŠZE Vyškov, tak vedením města Vyškova. Odpoledne účastníci projektu navštívili památná místa slavkovského bojiště.

V den odjezdu bylo možno říci, že cíl projektu byl splněn – studenti společně poznali další místa, historii a tradice, ale především upevnili a prohloubili navázaná přátelství.

Koordinátoři letošního ročníku projektu Jana Kolčářová, Radek Mikulka a Zlatka Zbořilová děkují zúčastněným studentům a jejich rodičům, Gymnáziu Pavla Horova v  Michalovcích, Gymnáziu a SOŠZE Vyškov za podíl na realizaci projektu a městu Vyškov za finanční podporu a těší se na spolupráci i v dalších letech.

Jana Kolčářová – koordinátorka projektu

                                                                               

Projekt Poznejme se navzájem - Michalovce 2017

Po stopách Karpatsko-dukelské operace roku 1944

Mezinárodní česko-slovenský projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojena dvě partnerská gymnázia - Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Letošní setkání se slovenskými kolegy, kterého se zúčastnily Mgr. Jana Kolčářová a Mgr. Zlatka Zbořilová spolu s deseti studenty vyškovského gymnázia, proběhlo ve dnech 9. – 13. října 2017 v Michalovcích. Studijním tématem byla druhá světová válka.

První den pobytu v partnerském městě začal na Gymnáziu Pavla Horova, kde byli účastníci projektu přijati vedením školy. Poté následovala prohlídka pamětihodností Michalovců a největšího hřbitova vojáků  2. světové války na Slovensku.

Druhý den se vydala celá skupina pod vedením vojenského odborníka po stopách Karpatsko-dukelské operace roku 1944.  Tady si studenti připomněli hrdinství příslušníků 1. československého armádního sboru v bojích při osvobozování Československa.

Třetí den pobytu na východním Slovensku studenti společně navštívili krajské město Košice. V odpoledních hodinách se potom všichni zúčastnili oficiálního programu k 95. výročí založení Gymnázia Pavla Horova. V průběhu slavnostního večera se Mgr. Jana Kolčářová a  Mgr. Zlatka Zbořilová setkaly s primátorem města Michalovce, který stál u zrodu projektu Poznejme se navzájem.

Další setkání se uskuteční v roce 2018 ve Vyškově. Nejcennější devizou celého projektu byla a jsou navázaná přátelství.

Koordinátoři projektu děkují Městu Vyškov, partnerskému gymnáziu v Michalovcích, vedení Gymnázia a SOŠZE Vyškov, zúčastněným studentům a jejich rodičům za podíl na realizaci projektu.

Mgr. Jana Kolčářová

Více fotografií najdete ve Fotogalerii.

Štítky: 

Slovenští přátelé hosty našich gymnazistů

Ve dnech 1. až 5. října 2018 byli v rámci tradiční „české“ části projektu Poznejme se navzájem našimi hosty kamarádi z Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích – 10 studentů a dva vyučující. Vyškovští gymnazisté oplatili svým vrstevníkům ze Zemplína jejich pohostinnost z loňského roku, kdy se uskutečnila „slovenská“ část projektu.

Kromě své školy jim ukázali vyškovský ZOO park a DinoPark s novými expozicemi i atrakcemi včetně jízdy na kole nad hlavami druhohorních ještěrů. V Brně je vedle prohlídky kapucínské hrobky a špilberských kasemat čekaly tradiční nákupy, na Slavkovském bojišti se přenesli do časů, kdy se vyškovský region stal místem jedné z nejslavnějších bitev novodobé historie lidstva. Týden utekl jako voda, leč navázaná přátelství budou mít dozajista trvání mnohem delší.

Těšíme se za rok třeba zase v Michalovcích!

Štítky: