Projekty

Česky

„Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“

Charitativní akce ve spolupráci s partnerskou školou v Döbelnu a městem Vyškov.

Štítky: 
Česky

První ročník charitativní akce „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“

Díky nadšení pedagogů, žáků, rodičů a přátel Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické ve Vyškově, za finanční podpory nadace Tři brány a města Vyškova se v pátek 16. 5. 2014 od 17:00 do 18:00 hodin na sportovním stadionu města uskutečnil 1. ročník charitativní akce „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“. Akce probíhala časově synchronizovaně ve Vyškově a v Döbelnu. Prostřednictvím internetového videospojení mohli zájemci ve Vyškově on-line sledovat dění v Döbelnu a naopak.

Projekt vznikl ve spolupráci Gymnázia a SOŠZE Vyškov a partnerského Lessing Gymnázia Döbeln, města Vyškov a partnerského města Döbeln. Během výměnného studijního pobytu v Döbelnu bylo naší škole nabídnuto partnerským gymnáziem, abychom se zapojili do charitativního projektu zaměřeného na pomoc onkologicky nemocným dětem, který v Döbelnu pořádají již čtrnáctým rokem. Jedná se o nesoutěžní charitativní akci, během níž se střídají tříčlenná družstva v jednohodinovém běhu. Každý běžec má svého sponzora, jenž věnuje libovolnou finanční částku na Nadační fond dětské onkologie Krtek při Fakultní dětské nemocnici Brno.

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, MěÚ Vyškov, nadace Tři brány, Atletický klub AHA Vyškov, Nadační fond dětské onkologie Krtek chtějí poděkovat všem běžcům a jejich sponzorům. V průběhu akce bylo vybráno celkem 41 520,- Kč. Symbolický šek na výše uvedenou částku byl slavnostně předán ředitelce nadačního fondu Krtek na závěr charitativního běhu.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník.

Iveta Höferová, Gymnázium a SOŠZE Vyškov

Fotografie z aakce najdete v albu www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/behame-srdcem

 

Štítky: 
Anglicky

Pozvánka „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“ 2014

Dne 16. května 2014 pořádá Gymnázium a SOŠZE Vyškov a město Vyškov 1. ročník charitativního běhu pro onkologicky nemocné děti. Jedná se o projekt ve spolupráci Gymnázia a SOŠZE Vyškov s Lessing Gymnáziem Döbeln a města Vyškov s partnerským městem Döbeln. Lessing Gymnázium Döbeln pořádá již 14. ročník této charitativní akce.

Akce „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“ bude probíhat souběžně ve Vyškově a v Döbelnu v pátek dne 16. května 2014 od 17.00 do 18.00 hodin. Slavnostní zahájení akce bude v 16.45 hod.

Štafetový běh pro tříčlenná družstva na oválu stadionu sportovního areálu ve Vyškově potrvá po dobu jedné hodiny. Každého běžce podporuje jeho sponzor, který předem smluvně potvrdí sponzorský dar v libovolné finanční částce. Částka je určena Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek www.krtek-nf.cz při Fakultní dětské nemocnici Brno – Černá Pole.

Společně s dalšími žáky naší školy jsem měla to štěstí a mohla se zúčastnit exkurze v německém městě Döbeln a právě při naší návštěvě v partnerském městě a škole tato obdivuhodná myšlenka vznikla…

Udělej dobrou věc a poběž s námi pomoci.

Adriana Straková 3. EL

Štítky: 
Česky

„Běháme srdcem“ - "Lauf mit Herz" 2015

Nejlepší sportovní akce roku 2014 okresu Vyškov  se uskutečnila i v letošním roce.

24. dubna 2015 Gymnázium a SOŠZE Vyškov a město Vyškov uspořádalo 2. ročník charitativního běhu „Běháme srdcem“ -„Lauf mit Herz“. V Döbelnu se uskuteční jubilejní 15. ročník 8. května 2015.

Česko-německý projekt je souběžně pořádaný partnerskými středními školami Gymnáziem a SOŠZE Vyškov s Lessing Gymnasium Döbeln, partnerskými městy Vyškov a Döbeln.

Ve Vyškově akce probíhala za slunečného počasí a těšila se hojné účasti studentů, pedagogů, rodičů, přátel školy a dalších běžců, kteří přišli podpořit onkologicky nemocné děti při Fakultní nemocnici v Brně – Černých Polích. Běhu srdcem se zúčastnilo 75 štafet. Do akce se zapojili i starosta a místostarostové Vyškova, pedagogové a studenti z partnerských škol v Döbelnu a Karlsbadu. Svojí účastí a štafetou podpořil charitativní běh opět senátor Ivo Bárek. Studenti Lessing Gymnasium z Döbelnu se svým ředitelem přicestovali speciálně na tuto akci, vytvořili dva běžecké týmy, podpořili Nadaci Krtek částkou 5 500,- Kč a zároveň předali od města Döbelnu šek v hodnotě 2800,- Kč. (http://www.lgd.de/news/04/2704-doebelner-idee-in-vyskov-erfolgreich.html).

Celková částka, která byla slavnostně předána ředitelce Nadace Krtek paní Korvasové, činila po ukončení běhu 46 750,-Kč a další příspěvky byly zaslány na účet nadace.

Udělali jste dobrou věc, když jste běželi s námi. Kdo to nestihl, bude mít příležitost v příštím roce. Těšíme se na vás a děkujeme všem za vaši přízeň.                                                                    

Iveta Höferová

   

   

Další fotografie najdete v albu https://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/behame-srdcem-2015.

Video z akce je na adrese https://vimeo.com/127512504.

             

Poděkování patří participujícím subjektům:

 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov
 • město Vyškov
 • Nadace Tři brány Vyškov
 • Jihomoravský kraj
 • Atletický klub AHA Vyškov
 • Nadační fond dětské onkologie Krtek
 • Lessing Gymnasium Döbeln
 • město Döbeln
Štítky: 
Česky

Běháme srdcem - pozvánka 2015

Běháme srcem 2015

Dne 24. dubna 2015 pořádá Gymnázium a SOŠZE Vyškov a město Vyškov 2. ročník charitativního běhu pro onkologicky nemocné děti. Jedná se o projekt ve spolupráci Gymnázia a SOŠZE Vyškov s Lessing-Gymnasium Döbeln a města Vyškov s partnerským městem Döbeln. Lessing Gymnázium Döbeln letos pořádá již jubilejní 15. ročník této charitativní akce.

„Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“ bude probíhat 24. 4. 2015 ve Vyškově a 8. 5. 2015 v Döbelnu. Obě akce se konají v pátek od 17:00 do 18:00 hodin. Slavnostní zahájení bude v 16:40 hodin.

Štafetový běh pro tříčlenná družstva na oválu stadionu sportovního areálu ve Vyškově potrvá po dobu jedné hodiny. Každého běžce podporuje jeho sponzor, který předem smluvně potvrdí sponzorský dar v libovolné finanční částce. Celá částka je určena Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek www.krtek-nf.cz při Fakultní dětské nemocnici Brno - Černá Pole.

Udělej dobrou věc a poběž s námi pomoci.

Kontakt na účet:

Akce "Běháme srdcem"

KB Brno 

číslo účtu 3503770297 / 0100

variabilní symbol 240415 (datum konání běhu) 

 

 

Štítky: 
Česky

„Běháme srdcem“ - "Lauf mit Herz" 2016

Dne 29. dubna 2016 pořádá Gymnázium a SOŠZE Vyškov a město Vyškov 3. ročník charitativního běhu pro onkologicky nemocné děti. Jedná se o projekt ve spolupráci Gymnázia a SOŠZE Vyškov s Lessing-Gymnasium Döbeln a města Vyškov s partnerským městem Döbeln.

Štafetový běh pro tříčlenná družstva na oválu stadionu sportovního areálu ve Vyškově potrvá po dobu jedné hodiny. Každého běžce podporuje jeho sponzor, který předem smluvně potvrdí sponzorský dar v libovolné finanční částce. Celá částka je určena Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek www.krtek-nf.cz při Fakultní dětské nemocnici Brno - Černá Pole.

Udělej dobrou věc a poběž s námi pomoci.

Kontakt na účet:

Akce "Běháme srdcem"

KB Brno 

číslo účtu 3503770297 / 0100

variabilní symbol 240415 (datum konání běhu) 

 

 

Štítky: 
Česky

Pozvánka „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“ 2016

Akce „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“ je charitativní projekt, který pořádají partnerské střední školy Gymnázium a SOŠZE Vyškov a Lessing Gymnázium Döbeln i partnerská města Vyškov a Döbeln.

Cílem je pomoc onkologicky nemocným dětem. Ve Vyškově se letos poběží 4. ročník, v Döbelnu již 17. ročník.

Akce se bude konat souběžně v obou městech v pátek 5. 5. 2017 od 17:00 do 18:00 hodin na městském sportovním stadionu. Prezentace běžců probíhá od 15:00 hod.

Na závěr vytvoří účastníci happening formou symbolického srdce na trávníku stadionu ve Vyškově a při té příležitosti bude předán šek s vybranou částkou Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.

 

Štítky: 

Běhali jsme srdcem, s úctou ke zdraví a s pokorou k nemoci

Tak jako v minulých letech i letošní 6. ročník Běháme srdcem proběhl v radostném duchu a sportovní atmosféře.

Přibližně 500 lidí, běžců, rodičů a přátel školy, se sešlo v pátek 10. května na sportovním stadionu ve Vyškově, aby oslavilo zdraví pohybem a zároveň finančně pomohlo Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při brněnské Dětské nemocnici v Černých Polích v péči o onkologicky nemocné děti. Společným úsilím 120 běžeckých týmů složených z 360 běžců se podařilo přispět 130 203,- Kč, za což velmi děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.

Přáním všech účastníků je, aby onkologická léčba u dětí, která se momentálně pohybuje kolem 87,5% úspěšnosti, v případě onemocnění leukemií 94% úspěšnosti, byla ještě úspěšnější.                                        

Děkujeme běžcům, sponzorům, prostě všem, kteří jakkoliv pomohli dobré věci!

My všichni jsme to spolu opět zvládli!

Fotogalerie: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/behame-srdcem-2019-2019

Vítězné běžecké týmy:

1. místo (40 kol) dva týmy: číslo 106 a číslo 89

2. místo (37 kol) dva týmy: číslo 107 a číslo 13

3. místo (35 kol) opět dva týmy: číslo 67 a číslo 43

 

Sponzoři: 10. 5. 2019

SMC Industrial Automation CZ, s. r. o.   30 000,- Kč

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.   9 000,-Kč

Nadace Tři brány      8 000,- Kč

(Komunitní nadace pro umění, vědění a civilizaci)

Ing. Vlastimil Kratochvíl    5 000,- Kč

(Morava, mlékařské odbytové družstvo)

studentská firma TřiAK    5 000,- Kč

(žáci obchodní akademie 3. AK)

STAEG Facility, spol. s r. o.     5 000,- Kč

Fritzmeier, s r. o.     5 000,- Kč

DINA – HITEX, spol. s r. o.    5 000,- Kč

INFOS ART, s. r. o.     5 000,- Kč

Hanácká osiva, s. r. o.     3 000,- Kč

Obec Nížkovice     2 000,- Kč

ZON, spol. s r. o., Třebíč    sleva na nápoje 

Přehled minulých ročníků v číslech:

1. ročník: 16. 5. 2014, 69 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 41 520 Kč

2. ročník: 24. 4. 2015, 75 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 46 750 Kč

3. ročník: 29. 4. 2016, 84 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 60 300 Kč

4. ročník: 5. 5. 2017, 81 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 92 150 Kč

5. ročník: 4. 5. 2018, 93 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 112 070 Kč

6. ročník: 10. 5. 2019, 120 štafet, vybráno pro Nadační fond Krtek 130 203 Kč

Štítky: 
Česky

Běháme srdcem 2018 - spolu jsme to opět úspěšně zvládli!

Díky úžasné podpoře studentů, pedagogů, rodičů, přátel školy a finančních příspěvků vybraných firem se podařilo v letošním 5. ročníku „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“ získat pro charitativní účely nadace Krtek 112 070,- Kč.

V pátek 4. května se na městském sportovním stadionu ve Vyškově sešlo v 93 běžeckých týmech 273 běžců. Ve stejnou dobu na sportovním stadionu v Döbelnu běželo 945 běžců, tedy 316 týmů. Akci souběžně pořádaly partnerské střední školy Gymnázium a SOŠZE Vyškov a Lessingovo gymnázium v Döbelnu ve spolupráci s partnerskými městy Vyškov a Döbeln. Cílem je pomoc onkologicky nemocným dětem. Ve Vyškově se uskutečnil 5. ročník, v Döbelnu již 18. ročník.

Na závěr vytvořili účastníci symbolické srdce na trávníku stadionu a při té příležitosti byl předán šek s vybranou částkou Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.                                                                   

Iveta Höferová

 

Fotogalerie: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/behame-srdcem-2018-2018-0

http://m.sz-online.de/nachrichten/ueber-350-teams-laufen-mit-herz-393053...

https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/dobrovolnici-vybehali-pres-sto...

http://www.lgd.de/news/mai/index.html

 

Přehled minulých ročníků v číslech:

1. ročník: 16. 5. 2014, 69 běžeckých týmů vyběhalo 41 520 Kč

2. ročník: 24. 4. 2015, 75 štafet vyběhalo pro nadaci Krtek 46 750 Kč

3. ročník: 29. 4. 2016, 84 běžeckých týmů zajistilo 60 300 Kč

4. ročník:   5. 5. 2017, 81 štafet, vybráno 92 150 Kč

5. ročník: 4. 5. 2018, 93 štafet zajistilo 112 070 Kč 

 

Udělali jsme dobrou věc, společně jsme pomohli!  heart

 

Participující organizace:

 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace
 • město Vyškov
 • Jihomoravský kraj
 • Nadační fond dětské onkologie Krtek
 • Nadace Tři brány – každoročně finančně přispívá na organizaci a pitný režim
 • Lessing-Gymnasium Döbeln
 • město Döbeln
 • Správa majetku města Vyškova
 • Vyškovský deník
 • Vyškovská televize

 

Sponzoři:

 • SMC Industrial Automation CZ, s.r.o.   30 000,- Kč
 • Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.   8 000,- Kč
 • Ing. Vlastimil Kratochvíl    5 000,- Kč
 • Trasko, a. s.      5 000,- Kč
 • Staeg, spol. s r. o.      5 000,- Kč
 • JM KLIMA s. r. o.  5 000,- Kč
 • DINA - HITEX, spol. s r.o., Bučovice   2 000,- Kč
 • Obec Nížkovice     2 000,- Kč
 • Obec Luleč      2 000,- Kč
 • Rašnerova pekárna, s.r.o.    1 000,- Kč
 • Ing. Ivo Bárek, senátor PČR    1 500,- Kč
 • JAF HOLZ spol. s r. o.      3 000,- Kč
 • "ZON" spol. s r.o.  zvýhodněná cena minerálních vod
 • Get ID       zvýhodněná cena startovacích náramků
Štítky: 
Česky

Běháme srdcem 2018

Akce „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“ je charitativní projekt, který pořádají partnerské střední školy Gymnázium a SOŠZE Vyškov a Lessing-Gymnasium Döbeln i partnerská města Vyškov a Döbeln. Cílem je pomoc onkologicky nemocným dětem. Ve Vyškově se poběží 5. ročník, v Döbelnu již 18. ročník.

Akce se bude konat souběžně v obou městech v pátek 4. května 2018 od 17:00 do 18:00 hodin na městském sportovním stadionu. Prezentace běžců probíhá od 15:00 hod.

Na závěr vytvoří účastníci happening formou symbolického srdce na trávníku stadionu ve Vyškově a při té příležitosti bude předán šek s vybranou částkou Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.Popis charitativní akce:

Jednohodinový běh, během něhož se střídají běžci z tříčlenného družstva jako při štafetě. Družstvo je složené z žáků a přátel školy. Každý běžec má svého sponzora, kterým může být rodič, prarodič, přítel, známý, zástupce firmy..., jenž daruje libovolnou finanční částku (od 50,- Kč výše). Tímto způsobem může podpořit Nadační fond dětské onkologie Krtek www.krtek-nf.cz při Fakultní dětské nemocnici Brno - Černá Pole. Finanční částku lze věnovat v hotovosti na stadionu v době konání akce nebo podpisem sponzorské smlouvy a následným převodem peněz (nejpozději do 30 dnů) na nadační konto, uvedené na sponzorské smlouvě nebo zde:

Akce "Běháme srdcem 2018"

Kontakt na účet:

KB Brno

číslo účtu 3503770297 / 0100

variabilní symbol 4518 (datum akce)

Participující subjekty:

 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace
 • MÚ Vyškov
 • Jihomoravský kraj
 • Nadační fond dětské onkologie Krtek
 • Nadace Tři brány
 • Lessing-Gymnasium Döbeln
 • město Döbeln
 • Správa majetku města Vyškova
 • Vyškovský deník
 • Vyškovská televize
Štítky: 
Česky

Pozvánka na Běháme srdcem 2019

Plakát

Gymnázium a SOŠZE Vyškov a město Vyškov pořádají dne 10. května 2019 již 6. ročník charitativního běhu pro onkologicky nemocné děti. Jedná se o projekt ve spolupráci Gymnázia a SOŠZE Vyškov s Lessing-Gymnasium Döbeln a města Vyškov s partnerským městem Döbeln. Akce se koná od 17:00 do 18:00 hodin. Prezentace účastníků je od 15:00 hodin.

Štafetový běh pro tříčlenná družstva na oválu stadionu sportovního areálu ve Vyškově potrvá po dobu jedné hodiny. Každého běžce podporuje jeho sponzor, který předem smluvně potvrdí sponzorský dar v libovolné finanční částce. Celá částka je určena Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek www.krtek-nf.cz při Fakultní dětské nemocnici Brno - Černá Pole.

Udělej dobrou věc a poběž s námi pomoci.logog nadace krtek

Kontakt na účet:

Akce "Běháme srdcem"

KB Brno číslo účtu 3503770297 / 0100

variabilní symbol 10519 (datum konání běhu)

 

Štítky: 
Česky

„Běháme srdcem“ - "Lauf mit Herz" 2017

5. května 2017 uspořádalo Gymnázium a SOŠZE Vyškov ve spolupráci s městem Vyškov 4. ročník charitativní akce „Běháme srdcem“ - „Lauf mit Herz“.

Na dráhy atletického stadionu vyběhlo 82 tříčlenných štafet složených ze studentů, rodičů, pedagogů, atletů, přátel školy a dalších sponzorů, kteří přišli podpořit tuto akci. Charitativního běhu se již tradičně účastnil i senátor Ing. Ivo Bárek.

Celý výtěžek z akce ve výši 92 150 Kč byl předán Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní dětské nemocnici Brno-Černá Pole.Běh se konal souběžně také v partnerském městě Döbeln, kde se na charitativní účely vybralo 27 000 eur.

Za zdárný průběh vyškovského běhu patří poděkování pedagogům Gymnázia a SOŠZE Vyškov.

 

http://lgd.de/news/mai/0605-lauf-bringt-fast-27-000-euro-ein.html

http://www.gykovy.cz/cs/obsah/behame-srdcem-2017

http://www.vyskov-mesto.cz/gp/id_galerie=10597&p1=107305

Štítky: 
Česky

Pozvánka „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“ 2017

60 300,- korun pro onkologicky nemocné děti darovalo 84 běžeckých týmů, které přišly podpořit 3. ročník charitativního běhu „Běháme srdcem“. 

Česko-německý projekt pořádaný partnerskými středními školami Gymnáziem a SOŠZE Vyškov s Lessing Gymnáziem Döbeln a partnerskými městy Vyškov a Döbeln s názvem „Běháme srdcem“ -„Lauf mit Herz“ proběhl v pátek 29. dubna 2016 souběžně ve Vyškově a v Döbelnu.

Döbeln je pro Vyškov inspirující, neboť se tam uskutečnil letos již 16. ročník, zúčastnilo se 353 běžeckých týmů s charitativním příspěvkem 25 900,- Eur na nadaci Sonnenstrahl věnující se dětské onkologii v Drážďanech.

Každopádně v obou městech přálo účastníkům počasí. Sluneční paprsky přispěly k příjemné, radostné atmosféře a hojné účasti studentů, pedagogů, rodičů i přátel nejen gymnázia, ale i ostatních vyškovských škol, například SOŠ a SOU Vyškov, ZŠ Purkyňova, ZŠ Pustimeř. Akci podpořili zástupci obce Luleč, Nadace Tři brány, bývalý hejtman Jihomoravského kraje Ing. Juránek, senátor Ing. Bárek se svým týmem. Ke konečné částce výrazně přispěly firmy Fritzmeier, SMC Industrial, Infos, Dina Hitex s.r.o., Vodovody a kanalizace a.s., Wágner s.r.o.

Získané peníze byly stejně jako v minulém roce slavnostně předány ředitelce Nadace Krtek, která se stará o onkologicky nemocné děti a mládež při fakultní nemocnici v Brně-ČernýchPolích.

Všem těm, co se nějakým způsoben do běhu srdcem zapojili, ať již během nebo sponzorským příspěvkem, děkujeme. Udělali jste dobrou věc, pro sebe i pro ostatní, a kdo to letos nestihl, bude mít příležitost v příštím roce.

Těšíme se na Vás a děkujeme všem za Vaši přízeň.

Iveta Höferová

Foto: https://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/behame-srdcem-2016

                                                                                                           

Poděkování patří participujícím subjektům:

 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace
 • město Vyškov
 • Nadační fond dětské onkologie Krtek
 • Nadace Tři brány Vyškov
 • Jihomoravský kraj
 • Lessing Gymnázium Döbeln
 • město Döbeln
 • Správa majetku města Vyškova
 • MFK Vyškov
 • Vyškovský deník
Štítky: 
Česky

První ročník charitativní akce „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“

Díky nadšení pedagogů, žáků, rodičů a přátel Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické ve Vyškově, za finanční podpory nadace Tři brány a města Vyškova se v pátek 16. 5. 2014 od 17:00 do 18:00 hodin na sportovním stadionu města uskutečnil 1. ročník charitativní akce „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“. Akce probíhala časově synchronizovaně ve Vyškově a v Döbelnu. Prostřednictvím internetového videospojení mohli zájemci ve Vyškově on-line sledovat dění v Döbelnu a naopak.

Projekt vznikl ve spolupráci Gymnázia a SOŠZE Vyškov a partnerského Lessing Gymnázia Döbeln, města Vyškov a partnerského města Döbeln. Během výměnného studijního pobytu v Döbelnu bylo naší škole nabídnuto partnerským gymnáziem, abychom se zapojili do charitativního projektu zaměřeného na pomoc onkologicky nemocným dětem, který v Döbelnu pořádají již čtrnáctým rokem. Jedná se o nesoutěžní charitativní akci, během níž se střídají tříčlenná družstva v jednohodinovém běhu. Každý běžec má svého sponzora, jenž věnuje libovolnou finanční částku na Nadační fond dětské onkologie Krtek při Fakultní dětské nemocnici Brno.

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, MěÚ Vyškov, nadace Tři brány, Atletický klub AHA Vyškov, Nadační fond dětské onkologie Krtek chtějí poděkovat všem běžcům a jejich sponzorům. V průběhu akce bylo vybráno celkem 41 520,- Kč. Symbolický šek na výše uvedenou částku byl slavnostně předán ředitelce nadačního fondu Krtek na závěr charitativního běhu.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník.

Iveta Höferová, Gymnázium a SOŠZE Vyškov

Fotografie z aakce najdete v albu www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/behame-srdcem

 

Štítky: 
Česky

Droga? Děkuji, nechci!

Projekt podporovaný městem Vyškov.

V rámci projektu realizujeme adaptační pobyty studentů 1. ročníků čtyřletého cyklu a přírodovědná praktika pro primy osmiletého cyklu. Více o praktiku naleznete zde.

Česky

Maliná z nás udělala tým

Po týdenním zahájení školního roku, nás nováčků prvních ročníků, jsme se ve spolupráci s DDM, tutory a třídní profesorkou, zúčastnili adaptačního pobytu v Ruprechtově na Maliné.

Formou diskusí a různých her, které byly po skupinách, psychologicky zaměřené či individuální, nám celá akce měla posloužit k vzájemnému poznávání se, kolektivní spolupráci a vytvoření týmového ducha.

K plánovaným akcím patřila také návštěva a prohlídka  jeskyně Býčí skála a  poutního místa ve Křtinách.

Během krátkého  pobytu se efektivně splnilo to, co se od něj očekávalo. Tam jsme přijeli každý sám za sebe a domů jsme se vraceli jako třídní tým.

Touto cestou bych ráda poděkovala naší třídní paní profesorce Orságové, tutorům a pracovníkům DDM za skvělou organizaci celého pobytu a v neposlední řadě všem svým spolužákům.

Dominika Zabloudilová, 1.A.

Štítky: 
Česky

1.A „Táhneme za jeden provaz“

Začátkem školního roku se naše zbrusu nová třída 1. A v čele s třídní učitelkou Mgr. Renatou Máslovou vydala na adaptační pobyt na Malinou poblíž Ruprechtova. Jeli jsme sem proto, abychom stmelili třídu a posílili náš nový kolektiv.

Hned po příjezdu nás přivítali pozitivně naladění tutoři z řad starších studentů a také organizátoři z Majáku. Připravili pro nás zábavný, ale i náročný program, při kterém byla nutná vzájemná spolupráce a komunikace. Nebylo důležité zadané úkoly splnit na jedničku, ale nevzdávat se a společně bojovat až do konce.

Domů jsme si odnesli spoustu skvělých zážitků, ať už to byly vzpomínky na společné hry, casino, při kterém jsme se hodně odvázali, špagetová bitva nebo nečekaný budíček ve tři ráno.

Na Malinou jsme přijížděli jako jednotlivci, ale domů jsme se vraceli jako tým.

Marek Šulc, 1. A

Štítky: 
Česky

1.B na „Malinách“

V úterý 6. 9. 2016 se naše třída 1. B vypravila na adaptační pobyt na Malinou u Ruprechtova. V programu bylo zahrnuto nejen plno her na stmelení našeho kolektivu, ale i zábavný program tutorů z vyšších ročníků, kteří se nám spolu s pořadateli z Majáku a naší třídní paní učitelkou Balátovou po celou dobu kurzu věnovali.

Zažili jsme spoustu dobrodružných i zábavných situací, kterými bylo například stavění mostu nebo adaptační kolečka. Koncem pobytu jsme si vyzkoušeli i casino.

Největším přínosem celého adaptačního pobytu ovšem bylo, že celá naše třída odjela jako parta dobrých kamarádů.

Štítky: 
Česky

Adaptační kurz 1. ročníků SOŠZE v Jedovnicích

Ve dnech 5. až 7. září 2018 se první ročníky zdravotnických oborů a obchodní akademie zúčastnily za přítomnosti třídních učitelů PhDr. Breburdové, Mgr. Jirešové a Mgr. et Mgr. Šimoníkové adaptačního programu, na kterém spolupracovali lektoři z organizace Podané ruce.

První den patřil především vzájemnému seznamování, zatímco aktivity následujícího dne se zaměřily výrazněji na komunikaci a spolupráci. Žáci dostali po každé aktivitě zpětnou vazbu, aby si uvědomili, jak se při plnění úkolu chovali a jak jej zvládali. Byli také vyzváni, aby se sami pokusili vystihnout, v čem tkvěl jejich úspěch, popř. co by mohli ještě zlepšit, aby se stali skutečně skvěle fungujícím týmem.

Podvečer prvního dne zakončila vycházka do Jedovnic ke kostelu sv. Petra a Pavla. Velkým štěstím bylo, že si mohli žáci i s pedagogy prohlédnout jeho moderní interiér. Vkusné moderní vitráže v oknech a velmi neobvyklý oltářní obraz a nové lavice celý barokní kostel krásně rozjasnily. Večerní návrat za příjemného teplého počasí s odrážejícími se světly na hladině rybníka Olšovec měl také své kouzlo. Druhého dne odpoledne se uskutečnil naučně poznávací výšlap po turistické stezce podél Jedovnického potoka z Jedovnic k Rudickému propadání. Vody sice bylo méně, než je obvyklé, ale i tak to stálo za to. Večer po vydařených dvoudenních aktivitách se sešli všichni účastníci u táboráku, který připravili šikovní chlapci, a po počátečních rozpacích si společně zazpívali a zpestřili si večer i opékáním špekáčků. 

Adaptační kurz navštívilo vedení školy v čele s panem ředitelem RNDr. Klementem, Mgr. Voženílkovou a Ing. Čermákovou.

Počasí se velmi vydařilo, žáci se spokojeně rozcházeli do svých domovů plni dojmů a zážitků z pobytu, a hlavně z nových spolužáků. Loučili se s kamarády, vedle kterých usednou do školních lavic.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mgr. Höferová

 

Fotogalerie: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/adaptacni-kurz-1-rocniku-sosze-v-jedovnicich-2018

                                                                                                                                                                             

Štítky: 
Česky

Adaptační kurz třídy 1.A

Všichni studenti prvních ročníků každoročně řeší stejný problém – jak se co nejrychleji seznámit s novými spolužáky. Gymnáziu  ve Vyškově se již několikátým rokem osvědčil tzv. adaptační kurz, kde se pomocí různých her a aktivit žáci jako třída stmelí, aby si následující čtyři roky užívali v přátelském kolektivu.         A tak dne 5. září 2017 všechna děvčata a chlapci třídy 1. A i s paní třídní profesorkou odjeli do nedalekého Ruprechtova na táborovou základnu Maliná, kterou gymnázium ve Vyškově využívá jako místo adaptačního kurzu. Většina studentů se již znala s dvěma hlavními organizátory kurzu – s Magdou a Romanem, kteří se jako zaměstnanci střediska volného času Maják podobným aktivitám věnují přes deset let. Oba dva spolu s osmi tutory a jednou praktikantkou vytvořili žákům a paní profesorce nezapomenutelné čtyři dny plné her a zábavy. Nechyběly ani zkoušky důvěry, empatie a vzájemného porozumění. Nemalý podíl na bezchybném pobytu měl také pan kuchař, který se až nadstandartně staral o naši stravu.

Všem zúčastněným se společně prožité dny líbily a kromě skvělých zážitků a nových  přátelských vztahů si také odvezli síť, na jejímž upředení se podílel každý člen třídy 1. A. Touto sítí si budou následující roky připomínat svou podařenou první akci.

                                                                                                

Mariana Uhlová, 1. A

 

Další fotografie najdete ve fotogalerii: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/adaptacni-pobyt-1a-2017-2017

Štítky: 
Česky

Adaptační kurzy prvních ročníků a kvint vyššího gymnázia

Adaptační kurzy představují moderní způsob utváření kolektivu. Gymnázium a SOŠZE Vyškov na tomto projektu spolupracuje již devět let s Majákem – SVČ Vyškov (dříve DDM Vyškov). K tomuto účelu je využívána TZ Malina v Ruprechtově, která poskytuje dobré zázemí pro táborovou činnost a outdoorové aktivity. Pilotní adaptační kurz proběhl před devíti lety, kdy účastníkem byla třída Mgr. Ivany Voženílkové. O rok později následoval první řádný kurz pro nové třídy čtyřletého gymnázia.

V letošním roce proběhly dva adaptační kurzy. Ve dnech 8. – 11. září 2015 přijela na TZ Malina 1. B se svojí třídní učitelkou Mgr. Janou Plevovou, 15. – 18. září potom třída 1. A s Mgr. Janou Kolčářovou. Novinkou posledních dvou let jsou stmelovací kurzy pro kvinty víceletého gymnázia. Jejich úkolem je nejen prohloubit spolupráci v kolektivu, ale seznámit se i s novým třídním učitelem. Ve dnech 29. – 30. září se toho kurzu zúčastnila třída kvinta A s Mgr. Jitkou Hrežovou a kvinta B s Mgr. Petrou Nedomovou. Všechny kurzy vynikajícím způsobem, stejně jako v letech minulých, připravili a vedli odborníci na danou problematiku Roman Chelík a Magda Musilová z Majáku – SVČ Vyškov, s přispěním nadšených tutorů z řad absolventů a studentů vyšších ročníků gymnázia.

Základem kurzů jsou teambuldingové hry, které jsou zaměřeny především na komunikaci a spolupráci v týmech a na vytváření vzájemné důvěry.  Do mnohých her se spolu se svými studenty zapojovaly i třídní učitelky. Jako nejsilnější zážitek byla studenty označena aktivita „pád do neznáma“ – pád do rukou spolužáků, který byl zkouškou odvahy a důvěry zároveň. Do rukou svých nových studentů padly i jejich třídní učitelky.

Všechny tři kurzy měly velmi dobrý ohlas. Organizátoři z Gymnázia a SOŠZE Vyškov a z Majáku – SVČ Vyškov se těší na další spolupráci.

Fotografie ze všech tří kurzů jsou k nahlédnutí  na stránce romčino – rajče.net.

                                                                               Mgr. Jana Kolčářová za přispění účastníků kurzů

 

 

Štítky: 

Adaptační kurz třídy 1.B

Stejně jako třída 1. A, tak i třída 1. B vyrazila 12. září strávit, troufl bych si říci, jedny z nejlepších dnů s novým kolektivem na táborovou základnu Maliná nedaleko Ruprechtova.

Až s údivem jsem pozoroval, jak dobře tyto nezapomenutelné čtyři dny dokázaly naši třídu stmelit a udělat z nás opravdu dobrý kolektiv. Tyto čtyři dny nám zanechaly jedinečné vzpomínky, které si myslím jen tak z hlavy nedostaneme. A to neberte špatně, je tomu právě naopak. Je vtipné uvědomit si, jak třída vypadala na začátku adaptačního kurzu a jak na jeho závěru. Třída rozdělená na tábory, které se spolu nebaví, se stala třídou přátelskou, příjemnou a zábavnou.

Z obav, že s touto třídou budu trávit čtyři roky, se stalo nadšení a štěstí, za které bych chtěl poděkovat všem, kteří nám tuto akci umožnili. Počínaje všemi zúčastněnými až po vedení školy. Děkuji především panu učiteli třídnímu, bez kterého by naše třída jednoduše nemohla fungovat. Dále Magdě a Romanovi, kteří takovéto akce vymýšlí a organizují. Stejně tak tutorům, kteří nám svými nápady onen pobyt ještě o něco více zpestřili. Velké díky patří také paním kuchařkám, které nám bez problému chystaly každodenní stravu, na kterou se nedalo stěžovat.

Určitě se budu těšit na další nezapomenutelné zážitky a akce s naší třídou!

Filip Zimmer 1. B

Štítky: 

Adaptační pobyt SOŠZE 2015 v Jedovnicích

Náš první školní rok na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov jsme zahájili adaptačním pobytem v Jedovnicích. Vyrazili jsme na něj již druhý školní den. Po neobvykle dlouhé a dobrodružné cestě autobusem jsme dorazili na místo a mohli se zabydlovat v chatkách. Po obědě jsme se rozdělili do dvou skupin podle oborů. V těchto skupinách jsme pracovali na úkolech, které pro nás připravili lektoři z organizace Podané ruce.

Formou her zaměřených na důvěru, společné řešení problémů a spolupráci jsme se navzájem poznávali a zároveň stmelovali náš různorodý kolektiv. Jeden z úkolů, který nás velice zaujal, bylo otočení plachty (asi 2 m x 3 m), na které jsme všichni stáli. První den jsme tento úkol nezvládli, ale na druhý den, jsme dokázali celou plachu i s námi obrátit za dvě minuty. Společně jsme se vypravili také na výlet k 86 m hlubokému Rudickému propadání. Ve skále zde mizí Jedovnický potok, který po 12 kilometrech následně znovu vyvěrá na povrch země u takzvané Býčí skály. Na zpáteční cestě jsme nasbírali dřevo na táborák a večer zakončili zpíváním u kytary a opékáním špekáčků. Závěrečné dopoledně jsme strávili se svými třídními pedagogy.

Štítky: 

Adaptační pobyt v Jedovnicích

Vzhledem k tomu, že jsme prvním rokem na střední škole, uspořádali pro nás učitelé adaptační pobyt v Jedovnicích. Někdo byl z nových tváří nervózní, ale někdo se naopak těšil.

Na tak zvaný „adapťák“ jsme vyrazili v pondělí 5. září 2016. Po příjezdu do kempu nám byly přiděleny chatky a po obědě jsme se seznámili s neziskovou organizací Podané ruce. Již po prvním dni bylo snad všem jasné, že z nás bude skvělý kolektiv. Také se postupně ukazovalo, kdo ve třídě bude největší mozek operace, třídní bavič, moralista a možná i třídní záporák.                                                           

Druhý den nás opět přijela navštívit organizace Podané ruce. I když jsme si mysleli, že lepší spolupráci už navázat nemůžeme, mýlili jsme se. Díky tomuto kurzu jsme si mezi sebou všichni vybudovali takový vztah, který by se v průběhu školy budoval jen stěží. Po obědě jsme se vydali na výšlap k Rudickému propadání. Naše cesta směřovala taktéž skrze Kolíbky a lemovala ji spousta poučných cedulí se zajímavostmi, ze kterých jsme si následně napsali i písemku. Po vyčerpávající túře jsme si udělali krátkou zastávku na náměstí v Jedovnicích, kde valnou většinu z nás vítr odvál do místní cukrárny. Poté jsme se opět odebrali do kempu.  Když už jsme byli všichni odpočatí, mohlo začít opékání buřtů. Zároveň nám svojí milou návštěvou večer zpříjemnil pan zástupce s paní profesorkou Zourkovou. Při té příležitosti jsme si připili dětským šampusem na Terčiny narozeniny.      

Třetí a zároveň poslední den našeho skvělého pobytu jsme vyřešili s naší třídní paní profesorkou několik záležitostí týkajících se chodu školy. Nakonec jsme mohli dát kempu sbohem a vyrazili jsme k domovu, kde na nás čekala horká koupel a jídlo od maminky, kterému se nic nevyrovná.         

Doufáme, že i během následujících čtyř let se dokážeme i nadále vzájemně respektovat a podporovat, tak jako nyní během předešlých třech dní.

Simona Preisová a Šárka Plisková z 1. AK

Štítky: 
Česky

Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání (GRV)

GRV informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v „rozvinutých“ a v „rozvojových“ zemích, rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které umožňují lidem aktivně se podílet na řešení problémů na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. GRV také směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ.

Více o GRV: http://www.varianty.cz/index.php?id=8

 

Náš společný svět

Cílem projektu Náš společný svět (2010 - 2012) je integrovat globální rozvojové vzdělávání (GRV) do výuky a života vybraných škol s důrazem na rozvíjení kompetencí pedagogů pro kvalitní výuku témat GRV. 

Projekt, do něhož je zapojena i naše škola, je realizován Vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

Projekt Náš společný svět (2010 – 2012) byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Více o NSS: http://www.varianty.cz/index.php?id=12&item=34

 

 
 

Cíle:

 

 • zvyšování informovanosti a rozšiřování všeobecného rozhledu ve snaze předcházet negativním vlivům dnešní konzumní společnosti
 • orientace v současném problematickém a propojeném světě 
 • uvědomování si rozdílů v ekonomické a sociální situaci lidí v různých místech světa
 • respektování odlišných názorů a předcházení vzniku předsudků (rasových, náboženských, xenofobních apod.)
 • systémové myšlení a hledání souvislostí globálních problémů
 • rozvíjení kritického myšlení, schopnosti argumentace a diskuse
 • přijímání zodpovědnosti za své konání
 • aktivní podílení se na řešení místních problémů i přispívání k řešení problémů na regionální, národní a mezinárodní úrovni

 

zdroj: www.arpok.cz

Více o GRV: http://www.varianty.cz/index.php?id=8

 

Česky

Náš společný svět

Gymnázium Vyškov se v letech 2010-2012 zapojilo jako jedna ze sedmi pilotních škol v ČR do projektu „Náš společný svět“ společnosti Člověk v tísni. Cílem tohoto projektu bylo začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání (např. globalizace, ochrana přírody, chudoba, rozvoj, migrace, tolerance, demokracie a lidská práva) do výuky a života školy.

Nejviditelnějším výstupem byl náš projektový den Tržnice světa a my. Mimoto několik učitelů naší školy zařazuje do své výuky aktivity a lekce GRV.

Jedním z oficiálních výstupů celého projektu Člověka v tísni je i nedávné vydání příručky Náš společný svět.

 

 

Schválně nespravedlivé

Projektový den na nižším gymnáziu na téma spotřebitelské zodpovědnosti vedli lektoři spol. ARPOK z Olomouce. Jak na toto dopoledne reagovali primáni?

 • „Dozvěděli jsme se spoustu věcí o financích, firmách a byznysu formou her, kde jsme si museli vydělávat a hospodařit s penězi.“
 • „Museli jsme zapojit mozek, trošku experimentovat. Museli jsme se nějak poradit, abychom vůbec něco vytvořili.“
 • „Mohli jsme si vyzkoušet, jaké to je být bohatý nebo chudý.“
 • „Bylo to dobré a hlavně reálné. Líbilo se mi, že neměli všichni stejné podmínky a ceny se měnily.“
 • „Líbilo se mi, že jsem myslela, že je nefér ta první hra, ale potom jsem zjistila, že nám to tím chtěli vysvětlit. Pochopila jsem to hodně dobře.“
 • „Teď vím, že světový obchod není moc spravedlivý. Bylo zajímavé tvořit z ničeho.“
 • „Nejzajímavější bylo, jak si jiné a cizí rodiny mohou pomáhat.“
 • „Super hry a poznávání ceny peněz.“
 • „Podle mě to otevřelo spoustě lidí ze třídy oči, spousta z nás to nevěděla, že jsou taky chudí lidé, kteří nemají ani na jídlo. Podle mě si budeme mnohem víc vážit toho, co máme. Sice jsem vždy byla z těch bohatých, ale asi vím, jak se cítili ti chudí.“

 

Štítky: 

Hostování studentů

Ve spolupráci s organizací AFS Mezikulturní programy, o.p.s., hledáme nové hostitelské rodiny pro zahraniční studenty a studentky, kteří přijedou do ČR na konci srpna 2014. Většina studentů, kteří pochází ze zemí Asie, Evropy, Jižní i Severní Ameriky, přijíždí na dobu jednoho školního roku. Studentům je mezi 15 a 18 lety.

Hostitelská rodina nezištně poskytuje studentovi zázemí své rodiny, tzn. ubytování (student nemusí mít vlastní pokoj) a stravu (včetně obědů ve škole) a přijímá studenta jako člena své rodiny. 

Studenti do České republiky přicházejí s touhou po poznání nové kultury, měli by se zde naučit česky, něco o české kultuře a lidech a stanou se novým členem své hostitelské rodiny. Host. rodina naopak získává hoštěním nového syna či dceru, spoustu nových zážitků a zkušeností, poznání studentovy kultury a mnoho dalšího.Ze zkušeností hostitelských rodin vyplývá, že přítomnost zahraničního studenta přináší nové zážitky, nové zkušenosti a informace o zvycích a tradicích v jiných zemích a v neposlední řadě napomáhá i odbourávání jazykových bariér. Hoštění studenta je přínosem nejen pro rodiče, kteří mají šanci nahlédnout chování svých dětí z jiného úhlu pohledu, ale i pro děti, které zpravidla zlepší své sociální schopnosti a vnímavost k jiným kulturám a odlišnostem obecně.

Pokud máte zájem stát se AFS hostitelskou rodinou zahraničního studenta, napište prosím koordinátorce hostitelského programu Monice Janovské na email monika.janovska@afs.org nebo volejte na tlf. 602 334 427.

Ve škole je koordinátorkou jmenována Mgr. Klára Skálová.

 

Štítky: 
Česky

Inovace odborné praxe

V rámci udržitelnosti projektu „Inovace odborné praxe“, číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0032 pokračujeme v praxi žáků střední školy. Praxe je určena pro žáky 2. a 3. ročníku. A co praxe žákům přináší?

 

 • zvýšení praktických dovedností a získání zkušeností v přímém chodu funkční organizace
 • zážitkovou odbornou praxi
 • vlastní tvorbu na odborné praxi a možnost zapojení do procesů chodů organizace
 • využití moderní techniky na pracovišti odborné praxe
 • možnost sebeprezentace

 

Praxe probíhá ve standardní délce jednoho týdne.

http://www.tsmvyskov.cz/novinka-15-inovace-odborne-praxe 

Česky

Interaktivní výuka

Interaktivní výuka napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově

Dne 1. 4. 2010 byl na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově zahájen projekt „ Interaktivní výuka napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově“.

Projekt je zaměřen na vzdělávání, zdokonalování a rozvíjení klíčových a odborných kompetencí žáků a pedagogů školy, implementaci a inovaci školních vzdělávacích programů prostřednictvím zavedení interaktivní výuky napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty oboru Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově.

Cílem je zvýšení efektivnosti výuky prostřednictvím zavedení nových interaktivních forem výuky včetně propojení interaktivní výuky s praxí. Metodici (pedagogičtí pracovníci) budou proškoleni pro práci s interaktivními médii a budou tvořit učební metodiky pro zavedení moderních postupů výuky v 26 předmětech ve 2 studijních oborech Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Výsledky interaktivní výuky budou postupně pilotně ověřovány a propojeny s praxí v nemocnici.

Tím dojde k získání zpětné vazby a posílení vazeb k trhu práce. Realizaci zajišťuje žadatel ve spolupráci se spolupracujícím subjektem, nemocnicí.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt je plně hrazen ze struktuálních fondů a státního rozpočtu ČR.

 

Identifikace projektu:

Číslo a název prioritní osy: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání – 7.1.1

Název GG : Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji – CZ.1.07/1.1.02

Název projektu: Interaktivní výuka napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0021

Celkové náklady projektu: 3.750.471,- Kč

 

Samostatné stránky projektu jsou zde.

 

Česky

JCMM

Projekt Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu s názvem Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK je zaměřen na nadané středoškoláky se zájmem o přírodovědné a technické obory a na jejich učitele.

Žákům nabízí široké spektrum aktivit (stáže exkurze, e-learningové kurzy, interdisciplinární soutěž), u kterých jsou odbornými garanty pedagogičtí a vědečtí pracovníci z řad vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR. Spolupráce s

akademickým prostředím přináší pro žáky značné výhody v podobě výjimečné příležitosti rozvíjet své nadání na odborných pracovištích. Učitelům pomáhá identifikovat nadané žáky, zajišťuje lepší dostupnost informací o aktivitách pořádaných pro žáky se zájmem o vědu, pomáhá získat kontakty na kolegy z jiných škol zabývající se talenty a předávat zkušenosti.

JCMM poskytuje žákům i učitelům přehledně na svých webových stránkách informace o akcích z přírodovědných a technických oborů pro žáky i samotné učitele SŠ, o SOČ, apod.

JCMM logo

Česky

Knihovnou ruku v ruce aneb Integrace v praxi

Dne 9. října 2014 v rámci Týdne knihoven byla v KKD Vyškov uspořádána akce s názvem Knihovnou ruku v ruce aneb Integrace v praxi. Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov již dlouhodobě svou činností a bezbariérovým přístupem vytváří prostor ke vzájemnému sbližování zdravých a handicapovaných. Handicapovaní se totiž i v dnešní době setkávají např. s předsudky, netolerancí a nepochopením. A právě to byl jeden z důvodů, proč byla uspořádána tato velmi zajímavá akce. Jednalo se o setkání klientů z denního pobytu pro mentálně postiženou mládež při ÚSP a DD Vyškov a studentů víceletého gymnázia ve Vyškově. Žáci kvarty B se zhostili role průvodců handicapovaných dětí knihovnou.

Akce byla zahájena v 1. patře knihovny, odkud se následně všichni přesunuli do počítačové učebny, kde se vzájemně představili. Gymnazisté vysvětlovali klientům ze stacionáře základní práci s PC a hraní jednoduchých her. Potom se přesunuli do dětského oddělení, kde si ve skupinkách prohlíželi ilustrované knihy z beletrie a naučné literatury. Vše ukončili v T-klubu „rychlostní“ soutěží při určování hudebních skupin a zpěváků. Závodilo se po jednom zástupci z obou skupin. Zaslouženě vyhrál David ze stacionáře. Závěrem se všichni skvěle pobavili při diskotéce a hrání tanečních her na Xboxu.

Zhodnocení z pohledu žáka: Toto setkání pozitivně ovlivnilo náš vztah k lidem s postižením a celou akci jsme si velmi užili. Knihovnou ruku v ruce se procházelo již pošesté a my věříme, že tato tradice bude pokračovat i nadále.

Autor: Kateřina Studničná a Adéle Metelková

Autor fotografií: Jan Řezníček

Štítky: 
Česky

OPVK

Štítky: 
Česky

Eu pro SŠ

Do projektu EU pro SŠ se v roce 2012 zapojily obě (tehdy ještě samostatné) školy - Gymnázium i Střední odborná škola.

Projekty byly ukončeny v roce 2014.

 

OPVK 1.5 - Moderní škola (SOŠ) - CZ.1.07/1.500/34.0174

Dne 2.2.2012 byl na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické, Vyškov, náměstí Svobody 50 zahájen projekt „ Moderní škola“  schválený sekcí řízení Operačních programů EU MŠMT.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím metod a forem práce s využitím digitální technologie, na zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků, zvýšení jazykových kompetencí pedagogů a podporu pedagogů při zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na implementaci Standartu finanční gramotnosti v ŠVP. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky. Škola prostřednictvím projektu získá novou výpočetní techniku.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Identifikace operačního projektu:

 

Číslo operačního programu:

CZ. 1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:

34

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.5 – unit cost
Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.5

Název oblasti podpory:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.500/34.0174

Celkové náklady projektu: 1 254 472,- Kč 

OPVK 1.5 - Podpora výuky cizích jazyků (GYM) - CZ.1.07/1.5.00/34. 0363

Projekt Podpora výuky cizích jazyků

V rámci výzvy OPVK 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách jsme podali projekt zaměřený na zlepšení kvality výuky především cizích jazyků. Celková výše projektu je 1 975 638 Kč, projekt probíhá od 2. 4. 2012 do 1. 4. 2014. V rámci projektu chceme vybavit 9 tříd odpovídající multimediální technikou a  2 třídy také interaktivním systémem e-Beam.  Sedm vyučujících absolvuje zahraniční stáž v délce nejméně 10 dnů. Budou vytvořeny sady vzdělávacích materiálů v rámci šablon II/2 a III/2. Na gymnáziu budou vyučovat lektoři cizích jazyků.

Realizace projektu

1. monitorovací období

V prvním období jsme vypsali výběrové řízení na výpočetní techniku, v první etapě realizace jsme vybavili vyučující cizích jazyků notebooky a do pěti tříd jsme instalovali projektory s ozvučením. Instalovali jsme e-beam a vizualizéry.

Tři vyučující o prázdninách absolvovali vzdělávací pobyt v zahraničí.

2. monitorovací období

Vyučující cizích jazyků začali vytvářet vzdělávací materiály.  Pro žáky nižšího gymnázia byl otevřen předmět Anglická konverzace. Žáci, kteří mají jako druhý cizí jazyk španělštinu, měli navíc hodiny s rodilou mluvčí.

3. monitorovací období

Byly dokončeny první sady vzdělávacích materiálů (šablona III/2), další sady jsou v různém stádiu zpracování. Pokračovala dále výuka Anglické konverzace a hodiny s rodilou mluvčí španělského jazyka. 

4. monitorovací období

Byly dokončeny další sady vzdělávacích materiálů (šablona II/2 a III/2), stále zůstávají další sady v různém stádiu zpracování.  Do výuky anglického, francouzského, německého  a španělského jazyka se nám podařilo najít rodilé mluvčí, kteří pracovali s žáky hodinu týdně.  Čtyři vyučující byli proškoleni na zahraničním kurzu, dva vyučující v krátkodobém tuzemském kurzu.

5. monitorovací období

Byly dokončeny zbývající sady vzdělávacích materiálů. Pokračovala výuka anglického, francouzského, německého  a španělského jazyka s rodilým mluvčím.

1. dubna 2014 byl projekt ukončen.

 

 

Výuka němčiny s rodilou mluvčí

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu EU Peníze středním školám. V rámci programu je možné zajistit finanční prostředky na práci zahraničních lektorů. V říjnu a listopadu jsme využili této jedinečné možnosti pro studenty němčiny. Přizvali jsme ke spolupráci rodilou mluvčí a zároveň zkušenou učitelku paní Heike Knapovou. Její hodiny plné zajímavých, vtipných a zábavných aktivit byly přizpůsobeny všem ročníkům a jazykovým skupinám od úplných začátečníků až po maturanty. Děkujeme paní Knapové za její práci a úsilí a věříme, že hodiny s lektorkou budou pro gymnazisty dobrou motivací k dalšímu studiu německého jazyka.

Foto: http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/vyuka-cizich-jazyku

Česky

Výzva 56 - Čtenářská gramotnost a stínování učitelů

Naší škole byla schválena žádost o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výzvě č.56.

Žádost obsahuje čtenářské dílny pro 4 ročníky gymnaziálních oborů a stínování 4 zaměstnanců školy na školách v zahraničí.

 

 

 

Štítky: 
Česky

Erasmus+

Naše škola úspěšně vstoupila do nového vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Na základě výsledku výběrového řízení  se zapojuje do projektu mobility osob v rámci Klíčové akce 1 (KA1 - profesní rozvoj) pro školský sektor a tím získává možnost  vyslat své pracovníky do zahraničí  na kurzy  s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a KomiseZa obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem. 

 

 

 

 

 

 

Štítky: 
Česky

Erasmus + Mobilita pro učitele anglického jazyka

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +. V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání se Mgr. Zlatka Zbořilová zúčastnila o prázdninách metodického kurzu pro učitele anglického jazyka Language and Methodology of English Teaching + optional Teaching Knowledge Test Modules na jazykové škole Anglo- Continental School of English ve městě Bournemouth ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Kurz byl určen pro učitele anglického jazyka 2. stupně ZŠ a středních škol. Zahrnoval všechna důležitá témata metodiky výuky AJ a osvěžení jazykových znalostí a dovedností. Tato jazyková škola má dlouholetou tradici i akreditaci Britské rady potvrzující kvalitu kurzů a všech poskytovaných služeb, učí se zde studenti z celého světa, např. ze Španělska, Kolumbie, Ruska, Číny, Japonska, Saudské Arábie, Brazílie, Německa.

Získání nových poznatků a materiálů z oblasti metodiky, osvěžení jazykových znalostí a dovedností, komunikace v reálném prostředí, práce v mezinárodní skupině učitelů, možnost nejen komunikovat v anglickém jazyce, ale i se dozvědět zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích, ubytování v hostitelské rodině a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života anglické rodiny a další neformální komunikace v AJ, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem – to vše tato mobilita umožnila. Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a o získané materiály se bude paní učitelka v průběhu roku dělit i se svými kolegy v rámci předmětové komise AJ.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Štítky: 

Mobilita Erasmus + Za ruštinou do Rigy

Za ruštinou se do Rigy (hlavního města Lotyšska) vydala v srpnu 2016 Mgr. Zlatka Zbořilová.  Zúčastnila se zde kombinovaného jazykového a metodického kurzu pro učitele ruského jazyka. Kurz probíhal na jazykové škole Durbe Russian Language Academy. Mobilita byla financována z programu Evropské unie Erasmus+.

Jazykový kurz byl zaměřen především na rozvoj jazykových dovedností na pokročilé úrovni, metodický kurz byl určen pro učitele ruského jazyka 2. stupně ZŠ a středních škol. Zahrnoval všechna důležitá témata metodiky výuky RJ a také aktuální informace o možnostech využití moderních technologií, praktické úkoly a obsahoval i aktivity na osvěžení jazykových znalostí a dovedností.

DURBE Russian Language Academy má dvacetiletou tradici výuky a poskytuje akreditované kurzy ruštiny v Lotyšsku. Jazyková škola je členem významných mezinárodních organizací FIYTO, ALTO a EAQUALS, které garantují kvalitu kurzů a veškerých služeb poskytovaných jazykovou školou. Na této škole se učí studenti z mnoha zemí celého světa, např. z Velké Británie, Francie, USA, Japonska. Kromě výuky ruského jazyka se konají i kurzy pro učitele RJ.

Získání nových poznatků a materiálů z oblasti metodiky, osvěžení jazykových znalostí a dovedností, práce v mezinárodní skupině učitelů, možnost nejen komunikovat, ale také se dozvědět zajímavé informace z oblasti výuky v jiných zemích, ubytování v hostitelské rodině a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života rodiny a další neformální komunikace, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem – to vše tato mobilita umožnila.

Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a o získané materiály se budou sdíleny v rámci předmětové komise RJ.

Mgr. Zlatka Zbořilová

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

                                                      

Štítky: 

Mobilita Erasmus + přispěla k rozvoji školy

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.  V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž se zástupkyně ředitele pro gymnaziální obory Ing. Hana Čermáková zúčastnila o prázdninách kombinovaného jazykového kurzu v jazykové škole The English Language Centre v Brightonu ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Kurz byl určen pro učitele a vedoucí pracovníky škol. První část kurzu byla věnována jazykovému vzdělávání, druhou částí kurzu byla návštěva v místní škole.

Hospitace ve škole je moderní forma předávání poznatků, kdy hospitující absolvuje s vyučujícím celý výukový proces, včetně přípravy na hodinu a plnění povinností nepřímo souvisejících s výukou. Součástí je také seznámení s organizací školského systému v dané zemi. Velkým přínosem je také možnost neformálních diskusí se členy pedagogického sboru. Protože se jednalo o závěr školního roku, bylo přínosné sledovat, jak jsou organizovány závěrečné zkoušky. Zajímavé bylo i srovnání průběhu sportovního dne školy, který se i na naší škole pravidelně organizuje.

Velmi inspirativní bylo sledovat schopnosti žáků při práci s výpočetní technikou. Žáci navštívené školy se věnují programování již od prvního stupně. V hodinách využívají elektronické učebnice, které stahují ze společného úložiště. Každý žák má tablet s aplikací nahrazující studijní průkaz. Zajímavý byl také propracovaný systém vlastního hodnocení žáků - tzv. RAG (red - amber - green) report, kdy žáci sami hodnotili úroveň svojí práce.

Přínosem mobility byla také možnost komunikovat se členy hostitelské rodiny o jejich zkušenostech se vzdělávacím systémem v Anglii.

Nové poznatky i dovednosti budou využity nejen v rámci předmětové komise informatiky, ale i v procesu organizace výuky na naší škole.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Štítky: 

Mobilita Erasmus + umožnila jazykové vzdělávání

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.  V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž se zástupkyně ředitele pro gymnaziální obory Ing. Hana Čermáková zúčastnila v červnu tohoto roku  jazykového kurzu v jazykové škole Centre of English Studies ve Wimbledonu ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Jazyková škola CES má dlouholetou tradici, opakovaně získala cenu Star English Language School in Europe, má akreditaci Britské rady potvrzující kvalitu kurzů a všech poskytovaných služeb. V kurzech se učí studenti z celého světa, měla jsem možnost seznámit se studenty z Francie, Thajwanu, Saudské Arábie, Jižní Koree a  Itálie. Jazykový kurz anglického jazyka pro pokročilé byl zaměřen na rozvoj slovní zásoby a správné používání časování sloves. Výuka probíhala v malých skupinách (maximálně pěti) členů ve dvou samostatných blocích s různými učiteli. Prostor byl věnován i individuálním konzultacím.

Mobilita mi umožnila nejen komunikovat v anglickém jazyce v reálném prostředí, zlepšit  výslovnost a upevnit gramatické jevy, ale také pracovat v mezinárodní skupině a dozvědět se  zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích.

Přínosem mobility byla také možnost komunikovat se členy hostitelské rodiny o jejich zkušenostech se vzdělávacím systémem v Anglii.

Nové poznatky i dovednosti budou využity při organizování mezinárodních projektů a  v procesu organizace výuky na naší škole.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

 

Štítky: 

Vyhodnocení mobilit 2014-2016

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +.  V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání jsme podali projekt, díky němuž jsme mohli uskutečnit čtyři mobility. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Všechny mobility přispěly ke zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov.

Dvě z nich byly zaměřeny jazykově – metodicky. V rámci první mobility se vyučující anglického jazyka Mgr. Zlatka Zbořilová účastnila metodického kurzu v anglickém Bournemouth. Druhý jazykově-metodický kurz na podporu výuky ruského jazyka se uskutečnil v roce 2016 lotyšské Rize. Obě mobility byly velkým přínosem – umožnily získat nové poznatky a materiály z oblasti metodiky, osvěžit jazykové znalosti a dovednosti, komunikovat v reálném prostředí, pracovat v mezinárodní skupině učitelů, dozvědět se zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích.

Třetí mobilitou byl kombinovaný kurz, který umožnil mimo jiné i hospitaci Ing. Haně Čermákové přímo v anglické škole. Hospitace je moderní forma předávání poznatků, kdy hospitující absolvuje s vybraným vyučujícím celý výukový proces, včetně přípravy na hodinu a plnění povinností nepřímo souvisejících s výukou. Součástí návštěvy školy bylo také seznámení s organizací školského systému v dané zemi. Velkým přínosem byla také možnost neformálních diskusí se členy pedagogického sboru.

 Poslední týdenní mobilita byla zaměřena na zdokonalení jazykových dovedností. Mobilita umožnila zástupkyni ředitele pro gymnaziální vzdělávání Ing. Haně Čermákové nejen komunikovat v anglickém jazyce v reálném prostředí, zlepšit  výslovnost a upevnit gramatické jevy, ale také pracovat v mezinárodní skupině a dozvědět se  zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích.

Přínosem mobilit bylo také ubytování v hostitelských rodinách a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života anglické rodiny a další neformální komunikace v AJ, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem.

Nově získané schopnosti a zkušenosti využije naše škola k motivaci ostatních pracovníků k dalšímu vzdělávání, k motivaci žáků k celoživotnímu vzdělávání, ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu, k aplikaci nových metod do organizace výuky, k šíření osvědčených postupů ve vzdělávání, k zefektivnění organizačního procesu, k zlepšení ICT dovedností a jazykových a komunikačních dovedností.

V příloze článku jsou k dispozici materiály vytvořené na základě informací, zkušeností a materiálů získaných v průbehu mobilit.

Vzhledem k získaným dobrým zkušenostem účastnic bychom v zapojení do projektu Erasmus + chtěli pokračovat i v následujících letech.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a KomiseZa obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

Štítky: 
Česky

Informace v médiích

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a KomiseZa obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

 

Štítky: 
Česky

Oživlá historie

     Oživlá historie,živá historie, living history, experimentální archeologie, rekonstrukce bitev – to jsou dnešní moderní metody prezentace a popularizace historie na celém světě. Jejich úkolem je nejen názorně přiblížit některou kapitolu z dějin, ale především zapůsobit prožitkově. Účastníci mají možnost přenést se na chvíli do minulosti a neotřelou formou si vyzkoušet, jak se tehdy žilo, a tak o dané době a lidech přemýšlet. Na vyškovském gymnáziu se zájemci o netradiční pojetí historie do takovýchto aktivit pravidelně zapojují.

     Vyškov, ač se dnes jeví jako poklidné město, prožilo si ve své historii bouřlivé okamžiky. O jednom z nich se dokonce dočteme na stránkách románu L. N. Tolstého Vojna a mír, kdy autor líčí nejen známou slavkovskou bitvu 2. prosince 1805, ale i to, co k ní vedlo a co jí předcházelo. A právě s tím souviselo i dění ve Vyškově v listopadu 1805. To je také důvod, proč rekonstrukce těchto vyškovských událostí jsou od roku 1995 součástí vzpomínkových akcí bitvy Tří císařů. Jelikož od tohoto roku k tradičním spoluorganizátorům patří Mgr. Jana Kolčářová a RNDr. Alois Kleveta, byli již od počátku do akce zapojeni i studenti vyškovského gymnázia v rolích obyvatel města – Vyškova, ale i Rousínova - prožívajících válečné útrapy. Tímto okamžikem byla také odstartována aktivní spolupráce s Muzeem Vyškovska, MKS Vyškov, Městem Vyškov, Městem Rousínov, kluby vojenské historie  i projektem Austerlitz.

     V roce 2007 se podařil „husarský kousek“ – zapojit do rekonstrukce vyškovských událostí roku 1805 také studenty a profesory ze Slovenska a ze Španělska.

     Účastníci gymnaziálního projektu Oživlá historie se spolu s Mgr. Janou Kolčářovou podílí i na dalších akcích pořádaných Muzeem Vyškovska a Městem Vyškov. Na květnových Muzejních nocích představují tzv. živé exponáty a na Dnech Aloise Musila  dokreslují arabský kolorit. Někteří studenti vyškovského gymnázia jsou aktivními členy skupiny historického šermu ARMET. Je příjemné, že na akce Oživlé historie se vracejí i ti, kteří brány gymnázia již dávno opustili.

     Na závěr nutno připomenout, že aktéři projektu nejen účinkují v rámci svých rolí, ale s chutí se zhostí i pomocné pořadatelské služby a také se podílí na neotřelé „oživlé“ propagaci akcí. Snad o to více si uvědomují, jak moc spolu minulost a současnost souvisí. Vždyť všude, kudy kráčíme, kráčely dějiny…

 Jana Kolčářová

 vedoucí projektu

Česky

Oživlá historie 2010 – Vyškov v roce 1805

V letošním roce 2010 si náš region připomněl 205. výročí bitvy u Slavkova. Vzpomínkové akce v podobě dobového pochodu 4. kolony a rekonstrukce historických událostí roku 1805 proběhly ve dnech 29. a 30. 11. také ve Vyškově.

Tentokrát podle scénáře Mgr. Jany Kolčářové předvedli členové klubů vojenské historie (z ČR i ze Slovenska) a dvacet příznivců z Oživlé historie ukázku nazvanou Vyškov v roce 1805, v níž se zaměřili na útrapy obyvatel města a prostých vojáků v době napoleonských válek.

Pochodující vojáky 4. kolony a účinkující studenty vyškovského gymnázia přišel tradičně osobně pozdravit místostarosta Roman Celý.

Oživlá historie 2011 - Vyškov v roce 1805

Přelom listopadu a prosince proběhl v našem regionu opět ve znamení vzpomínkových akcí (nikoliv oslav!) spojených s bitvou Tří císařů roku 1805, kdy se na slavkovské bojiště sjíždějí stovky členů klubů vojenské historie. Někteří se dokonce účastní několikadenních pochodů a cestou ve městech a vesnicích předvádějí šarvátky, které se tam v roce 1805 odehrály.

Ve Vyškově vzpomínkové akce proběhly v podobě dobového pochodu vojáků 4. kolony a tradiční večerní rekonstrukce bojového střetnutí na náměstí. V úterý 29. listopadu předvedli členové klubů vojenské historie z Brna, Vyškova, Ostravy, Prahy, Nového Jičína, Klimkovic, Javorníku, Bratislavy a členové Oživlé historie z vyškovského gymnázia podle scénáře a režie Jany Kolčářové ukázku nazvanou Vyškov v roce 1805. Aktéři ukázali jezdeckou šarvátku, boj o francouzské dělo a těžký úděl Vyškovanů. Diváci tak mohli vidět stovku účinkujících v uniformách rakouské, ruské a francouzské armády, dobové civilisty a třináct krásných koní.

Ve středu 30. listopadu ráno se představili rakouští granátníci a dělostřelci z pochodující 4. kolony v malé přehlídce. Přihlížejícím divákům v krátké besedě přiblížili život vojáků v době napoleonských válek. Doboví Vyškované v podání Oživlé historie předali veliteli dle tehdejších zvyků proviant na cestu. Poté se vojáci vydali za zpěvu granátnického pochodu směrem na Hlubočany.

Rekonstrukce událostí z doby napoleonských válek probíhají ve Vyškově od roku 1995. Snahou je ukázat nejen zbraně a krásné uniformy, ale také předvést útrapy obyvatel a prostých vojáků.

Na zdárném průběhu akce mají podíl Jana Kolčářová a Oživlá historie z Gymnázia Vyškov, kluby vojenské historie z ČR a ze Slovenska, MKS Vyškov, Město Vyškov, Muzejní spolek Vyškov, ZOO park Vyškov, bistro Napoleon, videostudio Alka, VYMIK , Muzeum Vyškovska, městská policie, technické služby, hasiči.

Oživlá historie 2012 - Vyškov v roce 1805

Koncem loňského roku se ve Vyškově uskutečnila tradiční rekonstrukce událostí z doby napoleonských válek. Vzpomínkové akce spojené s bitvou tří císařů roku 1805 proběhly v úterý 27. 11. 2012, kdy se večer na Masarykově náměstí konala dobová ukázka nazvaná Vyškov v roce 1805. Následující den, ve středu 28. 11. 2012 od 9 hod. byla pro Vyškovany připravena malá vojenská přehlídka.

V úterý předvedli členové klubů vojenské historie z České republiky, Rakouska a Slovenska a členové Oživlé historie při vyškovském gymnáziu podle scénáře a režie Jany Kolčářové ukázku nazvanou Vyškov v roce 1805. Diváci tak viděli osmdesátku účinkujících v uniformách rakouské, ruské a francouzské armády, dvacet dobových civilistů a šestnáct krásných koní. V úvodních scénách nejenže se diváci přenesli do okamžiků, kdy město bylo obsazeno Francouzi, ale dokonce mohli na vlastní oči sledovat operaci, kterou prováděl francouzský chirurg. Po příchodu rakouských a ruských jednotek se rozpoutal boj o dělo. Ukázka kulminovala jezdeckou šarvátkou. Francouzi jsou na straně poražených, město se dostalo do rukou Rakušanů a Rusů, doboví civilisté pomáhají raněným. Kníže Bagration a rakouský generál pronášejí řeč k vojákům a občanům. Následuje defilé účinkujících. Celá ukázka byla komentována a bojová část podbarvena scénickou hudbou.

Ve středu dopoledne se pak vojáci pochodující 4. kolony představili v malé přehlídce na náměstí. Zejména dětem, ale i přihlížejícím dospělým přiblížili život vojáků v době napoleonských válek. Doboví Vyškované v podání Oživlé historie předali veliteli dle tehdejších zvyků proviant na cestu. Poté se vojáci vydali směrem na Hlubočany a Kučerov.

Během listopadu měli zájemci možnost prohlédnout si v TIC ve Vyškově výstavu plakátů a fotografií s napoleonskou tematikou nazvanou Vyškov a napoleonské války. Od 30. 11. do konce prosince 2012 byla v Muzeu Vyškovska k vidění také výstava uměleckých fotografií slovenského fotografa Ladislava Madlenáka pod názvem Rakouské a ruské jednotky 1805 – 1809 proti Napoleonovi.

U diváků i účinkujících se letošní ukázka setkala s nadšeným ohlasem. Ve středu 5. 12. se pak vedení radnice sešlo s hlavními organizátory a ocenilo jejich činnost v této oblasti.

Vzpomínkové akce probíhají ve Vyškově již od r. 1995. Jejich cílem je ukázat nejen zbraně a krásné uniformy, ale také předvést útrapy obyvatel a prostých vojáků. Na zdárném průběhu akce se jako vždy podílela Jana Kolčářová a Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZZE Vyškov, MKS Vyškov, kluby vojenské historie z ČR, SR a Rakouska, ZOO PARK Vyškov, městská policie, město Vyškov, Bistro Napoleon, hasiči, Muzeum Vyškovska aj.

Poděkování patří rovněž sponzorům – firmám Trasig a Českomoravský štěrk, a.s.

  

  

  

    

 

Oživlá historie 2014 – Vyškov v roce 1805

Město Vyškov, Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov a kluby vojenské historie připravily pro vyškovské publikum již tradiční akci Tažení roku 1805 – Vyškov v roce 1805.

Již krátce po poledni v úterý 25. listopadu 2014 spatřili diváci na Masarykově náměstí historické ležení vojska v dobových uniformách a večer se mohli obdivovat ukázce bojů, které probíhaly ve Vyškově v roce 1805.  Účinkující předvedli podle scénáře a režie Jany Kolčářové nejen jezdeckou šarvátku a boj o rakouské dělo, ale i nelehký úděl města ve válečných dobách, včetně operace ruky francouzským chirurgem. V letošním roce byla do ukázky zařazena také krátká pasáž z románu Vojna a mír ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, v němž je několik stran věnováno dění ve Vyškově v roce 1805. Poté ve středu ráno 26. listopadu 2014 Vyškované ještě zhlédli malou historickou vojenskou přehlídku a pochod 4. kolony tehdejšího vojska do Hlubočan a Kučerova. V rolích dobových civilistů se opět představilo 25 studentů zapojených do projektu Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov.

Do letošní rekonstrukce dobových událostí se zapojili dokonce účastnici z francouzské Provance.

Doprovodnými akcemi byla výstava Vyškov v roce 1805 ve fotografiích Karla a Ondřeje Florykových a ve světové literatuře, kterou si mohli návštěvníci prohlédnou v Muzeu Vyškovska, a výstava Vyškov v roce 1805 v TIC Vyškov. Nechyběla ani přednáška RNDr. Aloise Klevety na téma Slavná návrší slavkovského bojiště.

Vedení města vyjádřilo poděkování všem organizátorům akce, zejména Janě Kolčářové, řediteli MKS Luboši Kadlecovi, všem účinkujícím v dobových uniformách a kostýmech, Městské policii Vyškov, hasičům, Zooparku Vyškov, Bistru Napoleon, Gymnáziu a SOŠZE Vyškov, Muzeu Vyškovska, firmě Trasig. Organizátoři děkují za finanční podporu akce JMK, Městu Vyškov a Českomoravskému štěrku, a. s. 

Štítky: 
Česky

Oživlá historie 2015 - Vyškov v roce 1805

MKS Vyškov, Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov, město Vyškov a kluby vojenské historie připravily pro vyškovské publikum již tradiční vzpomínkovou akci Vyškov v roce 1805, která byla připomínkou 210. výročí bitvy u Slavkova a událostí, které se k ní vztahovaly.

Již v pondělí 30. 11. 2015 v odpoledních hodinách přijela do Vyškova v rámci tažení ke Slavkovu rakouská kavalerie – huláni a kyrysník.

Kolem poledne v úterý 1. 12. připochodovali  do Vyškova rakouští a ruští vojáci 4. kolony. Po 16. hodině město obsadili francouzští vojáci a na Masarykově náměstí bylo k vidění malé dobové ležení, jehož  dominantou bylo velké francouzské osmiliberní dělo Gribeauval, které se svými kolegy vyrobil slovenský architekt a výtvarník Stanislav Sýkora, jenž  ve Vyškově připravil i scénu náměstí právě pro rekonstrukci událostí roku 1805. Večer od 17.30 hod. mohli diváci zhlédnout hodinovou komentovanou ukázku Vyškov v roce 1805. Účinkující předvedli podle scénáře a režie Jany Kolčářové boj o velké francouzské dělo Gribeauval, jezdeckou šarvátku, amputaci ruky francouzským chirurgem v podání Borise Nezbedy, ale i nelehký úděl obyvatel města ve válečných dobách. V letošním roce byla do ukázky opět vřazena pasáž z románu Vojna a mír ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, v němž je několik stran věnováno i dění ve Vyškově v roce 1805. Diváci mohli vidět nejen jak ruský kníže Rostov, bravurně zahraný Radimem Dufkem z divadelní společnosti Rex, koupil koně od francouzského dragouna, ale i příjezd samotného cara Alexandra, kterého díky podobě ztvárnil slovenský akademický malíř Vladislav Zabel, a jeho doprovodu v podání divadelní společnosti Exulis.  Celá večerní ukázka byla zakončena modlitbou za oběti válek, kterou pronesl pan děkan Michal Pořízek, zpěvem ji doprovodila Jana Kolčářová a bubnováním mladí vyškovští bubeníci z jednotky IR1 Kaiser.

Ve středu ráno 2. 12. proběhla na náměstí malá dobová vojenská přehlídka. Poté doboví civilisté předali vojákům 4. kolony tradiční proviant – uzené, chléb a víno – a ti se vydali na pochod do Hlubočan a Kučerova.

Doprovodnými akcemi byla přednáška Aloise Klevety a projekce jubilejního videodokumentu „Kníže Jan Josef I. z Liechtensteina ve válečném tažení roku 1805“ v KKD Vyškov, vzpomínková fotografická výstava „Vyškov v roce 1805 - 20 let rekonstrukcí dobových událostí “ ve vinotéce Sklep U Balátů a fotografická výstava „20 let gymnaziálního projektu Oživlá historie“ ve vestibulu budovy gymnázia. Tradiční gastronomickou specialitou byl vyškovský guláš, který nejen pro účinkující připravilo Bistro Napoleon. Naopak novinkou bylo vařené víno dle francouzské dobové receptury, které po oba dva dny nabízela vinotéka Sklep U Balátů.

Letošní ukázky se zúčastnilo více než 90 vojáků v historických uniformách, 11 koní, 2 děla a historický vůz. V rolích dobových civilistů se představilo 41 studentů zapojených do projektu Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov pod vedením Jany Kolčářové.

Poděkování patří všem organizátorům akce, zejména Janě Kolčářové, Luboši Kadlecovi, Stanislavu Kolaříkovi, Petru Sedláčkovi, všem účinkujícím v dobových uniformách a kostýmech, Městské policii Vyškov, hasičům, Zooparku Vyškov, Bistru Napoleon, Gymnáziu a SOŠZE Vyškov, Muzeu Vyškovska, firmě Trasig, půjčovně kostýmů Starý svět, knihovně Karla Dvořáčka, Majáku – SVČ Vyškov.  Organizátoři děkují za finanční podporu akce JMK, městu Vyškov a Českomoravskému štěrku, a. s.  Mediálním partnerem byla Vyškovská televize.

Vzpomínkové akce ve Vyškově proběhly pod záštitou náměstka hejtmana JMK Romana Celého.

Všechny vzpomínkové akce  k  210. výročí bitvy u Slavkova v Jihomoravském kraji se konaly pod záštitou hejtmana Michala Haška.

 

Vyškovský zpravodaj

 

Krátká reportáž Vyškovské televize: https://youtu.be/41FEp0TjLms

Dokumentární pořad Náš venkov: Pochod na Slavkov: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/415235100041009-pochod-na-slavkov/

Štítky: 
Česky

Vyškov v roce 1805 - fotogalerie 2016

Model bojiště - Santon

Model bojiště

Detailní model bojiště, na kterém se císař Napoleon utkal s Ruskem a Rakouskem, který vypracovali studenti sexty A pod vedením učitelek Jany Kolčářové a Danuše Wetterové získal Zvláštní cenu v kategorii výtvarných prací v soutěži Slavkovské memento 2013

Fotografie z přípravy a instalace modelu najdete zde.

Informace přinesl i Vyškovský deník: http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/model-bojiste-u-slavkova-pochvalil-i-americky-napoleon-20130522.html

Spolupráce s knihovnou

V úterý 27. ledna 2015 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově konal závěrečný seminář druhého semestru Virtuální univerzity 3. věku. Tématem byly dějiny oděvní kultury.

Slavnostní ráz celému odpoledni dodala kulturní vystoupení, která se nesla v duchu tématu. Žákyně tanečního oboru Základní umělecké školy ve Vyškově  zatančily v dobových kostýmech renesanční a barokní tance. Dalimil Ševčík a Aneta Surková  přispěli pásmem známých melodií z oblasti šansonu, jazzové klasiky a muzikálu.

Vyvrcholením programu byla módní přehlídka v podobě fantasy vystoupení V Říši snů, kterou si připravili členové projektu Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov pod vedením Jany Kolčářové. Inspirací jim byla současná literární a filmová fantasy tvorba a móda starověku a středověku.  Všichni si své kostýmy vytvářeli sami.

Účastnice závěrečného semináře se rozcházely s nadšením a úsměvem na tvářích. Příjemné odpoledne se vydařilo mimo jiné i díky tradičně dobré spolupráci tří vyškovských institucí – Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, Základní umělecké školy ve Vyškově a Gymnázia a SOŠZE Vyškov.

Jana Kolčářová

Fotografie z akce najdete na adrese: www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/v-risi-snu.

 

                                                                               

 

 

 

Štítky: 
Česky

Nálada podzemí

Stalo se již tradicí, že se klášterní sklepení pod vyškovským hřbitovem na Dny památek a kulturního dědictví proměňuje v netradiční výstavní prostory. Podobně jako v minulých letech na realizaci spolupracovalo město Vyškov, Gymnázium a SOŠZE Vyškov a gymnaziální projekt Oživlá historie. Letošní výstava fotografií nesla název Nálada podzemí.

Kurátor výstavy Jiří Lelek představil fotografie Ladislava Madlenaka, Jany Kolčářové, Jitky Wohlgemuthové, Heleny Lelekové, Josefa Kolčáře a Oldřicha Bartoška, jež zachycují atmosféru zdejších klášterních sklepů a také připomínají výstavy v přecházejících letech.

Vernisáž proběhla v pátek 9. 9. 2016 v 17 hodin. V úvodu Jiří Lelek za město Vyškov a Jana Kolčářová za Gymnázium a SOŠZE Vyškov slavnostně předali ceny studentkám gymnázia – autorkám  návštěvníky nejlépe hodnocených vítězných fotografií loňské výstavy Památníky první a druhé světové války: Heleně Procházkové, Katce Bozayové, Adéle Maráčkové, Kláře Zmrzlé, Zuzaně Klusalové a Anněh Smutné. Ocenění návštěvníků získala i fotografie Mgr. Jany Kolčářové.  Vernisáže se opět zúčastnil i slovenský fotograf Ladislav Madlenak ze Žiliny.  Po celou sobotu a neděli již tradičně provázeli sklepením členové gymnaziálního projektu Oživlá historie.

Mgr. Jana Kolčářová

 

Štítky: 

Partnerské školy

Štítky: 
Česky

Döbeln

Naše partnerská škola Lessing-Gymnasium se nachází v Döbelnu, družebním městě Vyškova.  Leží ve spolkové zemi Sasko, v blízkosti Drážďan a Lipska.

Škola byla založena v roce 1869 a od roku 1992 nese název Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium Döbeln. Nabízí všeobecné vzdělání s humanitním nebo přírodovědným zaměřením. Aktivně se zapojuje do mezinárodních projektů.

Spolupráce mezi našimi školami začala v roce 2011. Od té doby se žáci a vyučující pravidelně setkávají na studijně-poznávacích pobytech. V roce 2013 jsme se připojili k tradiční döbelnské charitativní akci „Lauf mit Herz“, která u nás pod názvem „Běháme srdcem“ pomáhá nemocným dětem.

Web školy: http://lgd. de

Česky

Návštěva v partnerské škole v Döbelnu

V příštím roce oslaví města Vyškov a Döbeln 25. výročí partnerství. Během této doby navázaly spolupráci také střední školy obou měst – Lessing-Gymnasium Döbeln a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Poslední setkání proběhlo letos v září. V rámci mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů ZpívejFest přijel také školní sbor z Döbelnu. Následně navštívila skupina vyškovských studentů spolkovou zemi Sasko.

Byli jsme přátelsky přijati na döbelnské radnici i na gymnáziu, zúčastnili jsme se výuky a stihli řadu výletů. V Míšni jsme mohli obdivovat nejen výrobu věhlasného porcelánu v místní manufaktuře, ale i hrad se starobylou gotickou katedrálou a výhlídkou na řeku Labe. V Lipsku jsme navštívili Památník bitvy národů, Muzeum nedávné historie a kostel svatého Tomáše, se kterým je spojen život a tvorba J. S. Bacha. Na zámku Moritzburg jsme vzpomínali na slavnou koprodukční pohádku Tři oříšky pro Popelku. Naučně-poznávací pobyt završila prohlídka historického centra Drážďan s jeho barokním zámkem Zwinger a světoznámou obrazárnou.

Děkujeme Spolku Gymnázia a SOŠZE Vyškov a nadaci Tři brány za finanční podporu.

 

Fotky si prohlédněte zde: https://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/dobeln-2016?page=0%2C0

Štítky: 
Česky

„Paní profesorko, zazpíváme si…“

Všichni milovníci hudby ve Vyškově se letos těšili na další ročník Mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů ZpívejFest. V rámci této přehlídky přijel také sbor Lessingova gymnázia z Döbelnu, naší partnerské školy. Využili jsme této jedinečné příležitosti a pozvali německé studenty i jejich učitele k nám do školy, aby nejen zazpívali, ale také se zapojili do vyučování.

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 jsme učebnice němčiny mohli nechat doma, protože hodiny probíhaly jako neformální konverzace. Jednotlivé jazykové skupiny si pro své hosty připravily pestrý program – od prohlídky školy až po ochutnávku českých dobrot.

Děkujeme organizátorům akce, MKS Vyškov a městu Vyškov, že zařadili do programu festivalu vystoupení speciálně určená pro žáky Gymnázia a SOŠZE Vyškov.

Česky

Zusammenfassung: Austausch Vyskov-Döbeln

Ein freundliches „Ahoi“ an unsere neuen tschechischen Freunde, hier eine kleine Zusammenfassung von unserem Austausch: Dieser begann am 17.10.2012 um 7.35 Uhr in Döbeln.

Gut gelaunt starteten 12 Schüler des Lessing-Gymnasiums von den Klassenstufen 9-12 in das wunderschöne Vyskov. Begleitet wurden wir von unseren Lehrern Frau Niekrawietz und Herr Hohlfeld. Nach 6 Stunden anstrengender Fahrt wurde erst einmal das Eis untereinander gebrochen.

In dem 430 km entfernten zukünftigen Partnergymnasium wurden wir freundlich willkommen geheißen von Herr Direktor Klement a Frau Lehrerin Höferova.

Als erstes bekamen wir in der schuleigenen Mensa Mittagessen, welches sehr lecker geschmeckte. Als nächstes bezogen wir unsere Unterkunft, aber es gab nicht viel Zeit zum Entspannen, da die Zeit sehr knapp war. Der Schulleiter, der versuchte uns auf Deutsch zu begrüßen, wünschte einen schönen Aufenthalt in der Tschechischen Republik. Sofort ging es weiter zum Marktplatz, der sehr bekannt war wegen dem Durchlauf des 17. Meridians und der handelsgünstigen Lage.

Nach einem atemberaubenden Blick von dem Rathausturm empfing uns auch der Bürgermeister der Austauschstadt. Danach führte uns Frau Tvrdikova vom Touristenzentrum in eine nahe liegende tschechische Brauerei mit anschließender Bierverkostung. Über das Thema, ob das tschechische oder deutsche Bier besser schmecken würde, ließ sich streiten. Am Ende des Tages haben wir in einem schicken Restaurant gegessen, es wurde Hähnchen mit überbackenem Pfirsich serviert. Nach einem langen Tag legten wir uns erschöpft in unsere Betten und schliefen sofort ein.

Der nächste Tag begann schon sehr früh mit einem Frühstück in der Mensa und dann trafen wir eine tschechische Klasse, mit welcher wir Unterricht machten. Ziel war es, sich auf Deutsch mit den den tschechischen Schülern zu unterhalten, welche unsere Heimatsprache seit einem guten Jahr erlernten. Es folgte eine Stunde in „erster Hilfe“ und einem anschließenden Englischunterricht.

Dieser Vormittag löste bei den deutschen Austauschschülern einen großen Zuspruch aus, da es sehr interessant war die unterschiedlichen Schulen und Unterrichtsmethoden zu vergleichen.

Die zweite Hälfte des Tages verbrachten wir gemeinsam mit der kennengelernten Klasse in einer Tropfsteinhöhle, welche viele sehr beeindruckte.

Auch am Freitag war das anstehende Programm in Brno wissenswert für die noch nie dagewesenen Döbelner Gymnasiasten. Frau Höferova und die Deutschlehrerin Tichopadova der tschechischen Schüler führten uns durch die Stadt und zeigten uns die bekanntesten Sehenswürdigkeiten, zu denen unsere Partnerklasse kleine informative Texte ausgearbeitet hatte.

Nach dem schüchtern jede Klasse die Burg einzeln besichtigte, ergriffen die etreuungspersonen die Initiative und teilten jeden Deutschsprachigem einen Partnerschüler zu. Was anfangs etwas lächerlich wirkte, entwickelte sich schnell zu einem angeregten „Gedankenaustausch“. Man verabredete sich am Abend im Park und führte ausgelassen die zaghaft begonnenen Unterhaltungen fort und schloss sogar Freundschaft, in dem man die Handynummern oder Facebook-Namen austauschte. Die Voraussetzung für einen freundschaftlichen Kontakt nach Deutschland war gegeben. Für beide Seiten ist die Kommunikation über die englische Sprache ein Vorteil und eine große Hilfe für das spätere Leben.

Leider traten wir am Samstag schon wieder die Heimreise an. Vorher jedoch wurde ein kleiner Abstecher in die goldene Stadt unternommen. Frau Höferova kümmerte sich abermals rührend um uns und zeigte allen in einer kleinen Führung fast ganz Prag. Der riesige Wenzelsplatz und die Karlsbrücke beeindruckten uns sehr. Aber auch der Dom und das Nationaltheater waren interessant anzuschauen.

Am Ort des ersten Prager Fenstersturz, welcher uns allen vom Unterricht bekannt war, unternahmen unsere begleitende Geschichtslehrerin Frau Niekrawietz und Frau Hoferova einen „kleinen“ historischen Exkurs. Die vielen alten Häuser im Stil der Romantik, Gotik und Renaissance sowie die Deutsche Botschaft weckten ebenfalls unser Interesse. Ziemlich geschafft waren wir dann doch ganz froh wieder in unseren Kleinbussen Richtung Heimat zu rollen.

Abschließend waren es sehr schöne und erlebnisreiche Tage in einer sehenswerten Stadt mit gastfreundlichen und hilfsbereiten Menschen. Wir haben viel Interessantes gesehen und kennengelernt sowie neue Freunde gefunden. Wir möchten uns hiermit noch einmal herzlichst bei allen Verantwortlichen bedanken für die tolle Zeit die wir in Vyskov hatten. Wir hoffe auf eine gute Partnerschaft und dass wir unsere neuen Bekanntschaften bald in Deutschland begrüßen können.

Foto von einem Aufenthalt in Vyskov sind im Album.

Julia Joachin, Lessing Gymnasium Döbeln

ZpívejFest na půdě vyškovského gymnázia

Vyškovského hudebního festivalu ZpívejFest se v letošním roce zúčastnil i pěvecký sbor z partnerského Lessing gymnázia z Döbelnu. Do Vyškova přijelo 45 žáků pod vedením skladatele a sbormistra pana Štefana Jänke. Účastnili se koncertů jiných pěveckých sborů, seznamovali se s městem Vyškov a vyškovským regionem, navštívili například Dinopark, Zoopark a v Moravském krasu jeskyni Macocha. Během návštěvy Vyškova měli několik koncertů a pěveckých vystoupení. Repertoár nebyl zvolen náhodně. Písně „S úctou k hudbě“, „Písně jsou jako mosty“, „Pojďme společně“ v sobě nesly poselství, se kterým mladí zpěváci do Vyškova přijeli, neboť se snažili svou účastí přispět k pěstování partnerských vztahů mezi našimi městy a školami. Vystoupili také krátce na půdě našeho gymnázia, aby svým zpěvem potěšili nejen svoje vrstevníky, ale i pana ředitele, kterému zapěli píseň „Halleluja“.

Zprávu o návštěvě ve Vyškově můžete najít i na jejich webových stránkách: http://www.lgd.de/news/09/2209-chortreffen-im-tschechischen-vyskov.html.

Česky

Hiroshima University High School

V roce 2013 bylo uzavřeno partnerství mezi Gymnáziem a SOŠZE Vyškov a  HUHS – Hiroshima University High School.

Hirošimská střední škola  (www.hiroshima-u.ac.jp/fsc) byla založena v březnu 1905. V roce 1945 byla zcela zničena při atomovém bombardování Hirošimy. Od roku 1978 je škola součástí hirošimské státní univerzity a je školou univerzitní. Studium je zaměřeno na přírodní vědy a na umění, zejména na tradiční japonské umění. Mezi zajímavé a pro nás exotické mimoškolní aktivity pořádané školou patří kroužky, semináře a praktická cvičení zaměřená na kaligrafii, sado (čajové obřady), shogi (japonské šachy), kendo (japonský šerm), lukostřelbu,…

Škola je dlouhodobě zapojena v mnoha mezinárodních projektech, z nichž nejvýznamnější je projekt SSH (Super Science High School), který od roku 2003 podporuje japonské ministerstvo školství. V roce 2013 se i naše škola zapojila v oblasti přírodních věd do projektu SSH.

 

V listopadu 2013 vyjel na první výměnný pobyt Dalimil Ševčík, žák septimy B spolu s ředitelem školy RNDr. Václavem Klementem, o jejich pobytu v Hirošimě se dočtete na stránce Super Science High School Program 2013 a v článku ve Vyškovském zpravodaji, fotografie jsou v albu V japonsku.

Jak můžete vidět v albu SSH Projekt 2014, japonští přátelé, ktří nás v listopadu 2014 navštívili, byli z průběhu celého týdne nadšeni, poznali mnoho zajímavého, navázali nová přátelství a odjížděli plni pozitivních dojmů a radosti z poznání. O pobytu japonských učitelů a žáků se dočtete na stránce Spolupráce s Hirošimou se dále prohlubuje a také na:

 

O dva roky později - v listopadu 2015 - navštívili žáči naší školy Hirošimu. Výměnný pobyt byl tematicky zaměřen na využívání biomasy. Podrobnosti se dočtete na stránce Vyškovští gymnazisté opět v Japonsku aneb Odvážnému štěstí přeje! O návštěvě psal též Vyškovský zpravodaj.

V říjnu 2016 navštívili naši školu studenti a učitelé z partnerské Univerzitní střední školy z Hirošimy. Studenti gymnázia spolu s japonskými a německými studenty řešili mezinárodní vědecko-výzkumný projekt „Super Science High School – Japan-Czech-Germany Cooperative Overseas Program“, na který se nám opět podařilo získat grant japonského ministerstva školství. Dvouletý projekt je zaměřený na možnosti smysluplného využívání obnovitelných zdrojů energie v národním hospodářství. Naše škola zpracovává téma bioenergie se zaměřením na problematiku biomasy a její možné použití k výrobě elektrické energie. Na realizaci programu se podílí studenti z České republiky, Japonska a Německa.

 

Přednáška Vyškovští gymnazisté opět v Japonsku

Štítky: 

Spolupráce s Hirošimou se dále prohlubuje

Minulý týden, tedy 17. - 21. listopadu 2014, znamenal pro naši školu další pokrok ve spolupráci se střední školou v japonské Hirošimě. Zatímco loni v listopadu byli v roli hostitelů Japonci a připravili pestrý a mimořádně nabitý program, nyní to byla naše škola, která vítala hosty ze vzdálené země, poskytla jim veškeré zázemí a snažila se připravit obdobně naplněný a pestrý týden plný poznání.

Program pro delegaci 15 studentů a 4 učitelů zahrnoval několik laboratorních prací nejen na půdě naší školy, ale i ve specializovaných laboratořích českých univerzit (MENDELU Brno, UK Praha), návštěvu vyškovského pivovaru, přijetí na vyškovské radnici, u hejtmana našeho kraje, a dokonce i v Senátu Parlamentu České republiky, dále také poznávání české historie, kultury a tradic (prohlídka pražských památek, prezentace našich studentů o Vánocích v Česku a ve světě, ochutnávka tradičních pokrmů a konečně i dva večery strávené v rodinách našich studentů, kteří byli celý týden do projektu zapojeni).

Jak můžete vidět v albu SSH Projekt 2014, japonští přátelé a stejně tak naši učitelé i studenti byli z průběhu celého týdne nadšeni - poznali mnoho zajímavého, navázali nová přátelství a odjížděli plni pozitivních dojmů a radosti z poznání.

Informace o akci najdete také na

Štítky: 
Česky

Super Science High School Program 2013

V květnu jste si na těchto stránkách mohli přečíst o rodící se spolupráci naší školy s Hirošimskou univerzitní střední školou. Nyní bych vás rád informoval o listopadovém týdnu 18. - 24. 11. 2013, který významně upevnil toto partnerství. V těchto dnech jsem měl možnost – jakožto student vyškovského gymnázia – reprezentovat naši školu po boku pana ředitele RNDr. Václava Klementa právě v Hirošimě před tamějšími učiteli a studenty.

Tento studijně-pracovní výjezd se uskutečnil pod hlavičkou japonského projektu Super Science High School Program (Vědecký středoškolský program). Projekt se týká spolupráce japonské střední školy se střední školou z jiné země, kdy jádrem společné práce je určité předem dohodnuté téma z oblasti přírodních věd. Na tomto místě je dobré podotknout, že z jedné země si japonská škola vybere pro kooperaci maximálně jednu školu, přičemž celkový počet vybraných škol není vysoký – například náš partner, Hirošimská univerzitní střední škola, rozvíjí takovouto spolupráci celkem se čtyřmi školami v rámci celého světa – vyškovské gymnázium je jednou z nich…

Jako téma našeho projektu byly vybrány biochemické poznatky z oboru kvašení (fermentace). Proč zrovna tato oblast? Japonce velmi zaujal vyškovský pivovar s více než třísetletou tradicí a uvědomili si také podobnost výroby piva s výrobou saké – typicky japonského nápoje. V okolí Hirošimy se navíc kromě výroben saké nachází i vědecký výzkumný ústav zkoumající procesy kvašení, čehož bylo využito v rámci našeho nabitého programu.

V čem tedy spočívala naše práce v Japonsku? Významnou složkou byl právě zmíněný projekt: Společně s hirošimskými studenty jsme vyhotovili několik laboratorních prací spojených s fermentací, navštívili zmíněný vědecký ústav i tradiční výrobnu saké, poté jsme porovnávali výrobu piva s výrobou saké, sami jsme také navrhovali, jak dále využít nové poznatky ze zajímavého oboru fermentace. (Abych jen naznačil, nakolik je tato oblast zajímavá, mohu zmínit, že bylo již objeveno přes tisíc druhů kvasinek. A jejich využití může být velmi široké a přínosné – například při řešení otázky nedostatku potravin v určitých částech světa.) Na konci týdne jsme pak představitelům školy prezentovali výsledky naší společné práce.

Projekt o fermentaci však nebyl jedinou částí programu. Další velmi významnou složku tvořily diskuse o spolupráci se zástupci školy a dalších institucí. Jednalo se nejen o mnoho debat s organizátory projektu, ale také o přijetí u hirošimského starosty a prefekta („hejtmana“) hirošimské prefektury. Panu řediteli Klementovi se podařilo upevnit a rozvinout spolupráci mezi školami, a navíc značnou měrou podpořit partnerství mezi městy Vyškovem a Hirošimou, případně též mezi příslušnými krajskými samosprávami.

Třetí část pobytu pak zahrnovala vzájemné poznávání tradic, kultury a památek – i to je podmínkou kvalitní a oboustranně přínosné spolupráce. Poutavou formou (prezentace, postery) jsme mohli představit naši zemi, město Vyškov a naši školu více než dvěma stovkám hirošimských studentů a také mnoha učitelům. Došlo i na návštěvu několika japonských památek. (Tím však nemíním jakousi zážitkovou turistiku – na to opravdu čas nebyl.) Prvním důležitým místem byl ostrov Miyajima nedaleko Hirošimy, kde je výjimečným způsobem spojena krása přírody s lidským odkazem. Mohli jsme jednak absolvovat procházku s výkladem o fauně a flóře ostrova, kde se kromě typicky japonských organismů vyskytuje několik živočichů a rostlin zcela netypických, a jednak poznat jedno z nejposvátnějších míst šintoistického náboženství, svatyni, jejíž součástí je i slavná brána „torii“. Dalším místem, které jsme navštívili, místem ještě významnějším, byl Hirošimský park míru - rozsáhlé memento atomové bomby, místo velkého zmaru a zároveň i naděje v člověka a lidstvo. Toto místo nás obohatilo o myšlenku vědy jdoucí (nyní a vždy v budoucnosti) ruku v ruce s etickými zásadami, stejně tak i o myšlenku míru, jehož symbolem se Hirošima stala.

Tento týden byl velkou zkouškou - úkol zněl: ukázat Japoncům, že pro ně můžeme být rovnocennými a zajímavými partnery. Troufám si říci, že jsme touto zkouškou prošli velmi dobře, a proto věřím, že další roky přinesou gymnáziu i Vyškovu radost ze spolupráce s takto významným a zajímavým partnerem.

Nejbližší významnou událostí týkající se naší kooperace bude návštěva hirošimských studentů a učitelů ve Vyškově. Ta se uskuteční v příštím školním roce, konkrétně v listopadu 2014. Věřím, že Japonci budou s pobytem zde spokojeni přinejmenším tak, jako my jsme byli spokojeni s pobytem v jejich zemi, a věřím, že i oni si odnesou spoustu nových poznatků a zajímavých zážitků.

Dalimil Ševčík, 7. MB

 

Fotografie: http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/v-japonsku

Štítky: 
Česky

Vyškovští gymnazisté opět v Japonsku aneb Odvážnému štěstí přeje!

V polovině října jsme spolu s dalšími studenty Gymnázia a SOŠZE Vyškov měli možnost zažít velmi nevšední školní týden. Od 12. do 17. 10. 2015 jsme se účastnili výměnného vědeckého pobytu v japonském městě Hiroshima na partnerské Univerzitní střední škole. Pod vedením pana ředitele Václava Klementa a profesorek Jitky Hrežové a Petry Nedomové jsme pracovali v rámci programu SSH (Super Science High School) na tématu Biomasa jako obnovitelný zdroj energie.

Už samotná cesta byla pro některé z nás premiérou. Odlétali jsme z Prahy do Moskvy a dále z Moskvy noční oblohou do Tokia. Tam jsme zdárně nasedli na superexpres Schinkansen, ve kterém jsme se poprvé seznámili s lunchboxy a hůlkami. Při jídle na nás musela být zábavná podívaná.

O japonských turistech se s oblibou tvrdí, že jejich hlavním znakem je věčně nabitý a nažhavený fotoaparát. Když jsme se ale ocitli v roli Čechů v Japonsku, uvědomili jsme si, že i my fotíme opravdu všechno a že největším postrachem je vybitá baterie. Celý pobyt pro nás totiž znamenal jedno překvapení za druhým a vnímali jsme detaily, které doma považujeme za běžnou součást života. Nelze nezmínit například uklízeče z tokijského letiště, který víc než dobrou půl hodinu, kdy jsme si zařizovali jízdní pasy, leštil jednu malou kachličku. Stejně tak nás fascinovala i japonská disciplinovanost - například to, jak se obyvatelé Hirošimy trpělivě řadí do fronty při čekání na tramvaj. Něco jako chaotické cpaní a předbíhání ostatních, což je u nás naprosto normální záležitost, v Japonsku neexistuje. Uvědomovali jsme si, že lidé kolem jsou velmi přátelští, přející a skromní. Nebylo tomu jinak ani se studenty Hirošimské univerzity, kteří nás velmi vřele přivítali v jejich rodinách, jelikož právě jejich domácnost se na týden stala i naší.

I když od nás bylo téměř neustále očekáváno maximální nasazení a precizní výkony, ani odborná stránka projektu nepostrádala své kouzlo.  Díky programu jsme mohli slyšet odbornou přednášku na Hirošimské univerzitě s nezapomenutelným akčním profesorem z tokijské univerzity, navštívit město Maniwa, které čerpá většinu energie z biomasy, a také navštívit tamní elektrárnu, která biomasu spaluje. V rámci projektu jsme také vyzkoušeli chemický experiment pro srovnání výhřevnosti různých materiálů a samozřejmě jsme mohli vidět i řadu pokusů od japonských odborníků. Mezi další velmi intenzivní zážitky patřila mimo jiné i návštěva Parku míru a Muzea míru, která nám připomněla, jak bolestnou historií muselo město Hirošima projít a jak důležité je zachování světového míru.

Všichni jsme moc vděční za to, že jsme i tento rok mohli být součástí projektu SSH, který by bez dlouholeté komunikace a spolupráce nemohl vzniknout. Doufáme, že naše letošní výprava namotivuje další studenty a bude i pro ně přínosem. A především doufáme, že se do tak nádherné země, jakou Japonsko bez pochyb je, ještě někdy podíváme.

Tereza Nedomová, Jakub Nedoma a Eva Šenková, studenti 4. A

Štítky: 

Super Science High School Program

Ve dnech 20. a 21. května navštívil vyškovské gymnázium a střední odbornou školu pan Hirofumi Egusa z Hirošimy. Cílem jeho návštěvy bylo definitivní dojednání spolupráce a partnerství mezi Gymnáziem a SOŠZZE Vyškov a Hirošimskou univerzitní střední školou.

Obě školy zpracovaly a úspěšně obhájily mezinárodní projekt zaměřený na výuku přírodních věd. V rámci dvouletého projektu s názvem "Super Science High School Program" budou studenti obou škol realizovat workshopy z oblasti biologie, chemie a fyziky. Součástí projektu je také výměnný pracovní pobyt studentů a pedagogů obou partnerských škol. Fotografie z návštěvy najdete zde.

Spolupráci vyškovského gymnázia s Hirošimou podporuje náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast školství Stanislav Juránek a také náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vnějších vztahů Roman Celý - http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=228455&TypeID=2.

Studenti vyškovského gymnázia v zemi vycházejícího slunce

V Hirošimě

Vzpomenete si, kolik výjimečných příležitostí vám život nadělil? Kolik nevšedních zážitků a cest jste za svůj život absolvovali? Naše skupina deseti studentů z vyškovského gymnázia může směle prohlásit, že jedno takové dobrodružství už za sebou má. V rámci odborného projektu jsme se totiž podívali do Japonska!Nás deset mělo za úkol postavit se problematice vodíku, obnovitelných zdrojů, fosilních paliv a budoucnosti energetiky. Byl to úkol náročný, ale my se nevzdali! A tak jsme v sobotu 28. října stanuli, vyzbrojeni odbornými znalostmi a dvacetikilovými kufry, před budovou gymnázia a vyrazili v čele s panem ředitelem Václavem Klementem směr Japonsko. Po náročné cestě jsme v neděli okolo půlnoci dorazili do Hirošimy a byli předáni hostitelským rodinám. Žádný čas na aklimatizaci jsme si bohužel nemohli dovolit a hned další den v pondělí jsme se zapojili do odborného vědeckého programu.

Po formálním uvítání a seznámení se s ostatními japonskými a německými studenty, kteří se účastnili projektu, nás čekala odborná exkurze do energetické společnosti, která dodává elektrickou energii do celé hirošimské prefektury. V dalších dnech nám o vodíkovém pohonu přednášel samotný prezident automobilové společnosti Toyota a představil nám vodíkový automobil Mirai, který místo oxidu uhličitého vypouští pouze vodní páru. Všichni jsme využili možnost svézt se v tomto automobilu budoucnosti. Byl to opravdu nevšední zážitek. Pokud ve vás toto bezemisní vozidlo probudilo zájem, tak vás bohužel musím zklamat. V České republice s pouhou jednou vodíkovou stanicí – přizpůsobenou pro autobus – toho zatím moc nenajezdíte. Velmi zajímavá byla také přednáška profesora hirošimské univerzity o havárii fukušimské jaderné elektrárny, o jejím dopadu na japonskou společnost a možných nebezpečích spojených s jadernou energetikou. Výše uvedená témata byla uzavřena mezinárodní studentskou debatou vedenou v anglickém jazyce, ve které čeští studenti obstáli na výbornou.

Nebyli jsme však seznámeni pouze s japonskou energetickou situací, ale také s tradiční japonskou kulturou. Některá navštívená místa byla poněkud pietnějšího rázu, jako Park míru, muzeum svržení atomové bomby na město Hirošima a Památník míru – jediná stavba nacházející se v epicentru výbuchu, která po explozi zůstala stát. Naštěstí jsme poznali i světlejší stránky japonské historie, jako je posvátný ostrov Miyajima nebo chrám Fušimi Inari. Velkým zážitkem pro nás bylo také japonské jídlo, které se občas za velkého veselí celé rodiny pokládalo na ploténku vařiče ještě živé. K pobavení Japoncům sloužila také naše snaha najíst se hůlkami. „Moje rodina“ se mě snažila povzbudit větou: „Malé děti s tím mají taky problém.“

Spolupráce mezi Gymnáziem a SOŠZE Vyškov a Hiroshima University High School byla zahájena v roce 2013 prací na společném přírodovědném projektu Super Science High School. Od té doby japonskou Hirošimu navštívilo 21 studentů naší školy. Pro všechny to byl nezapomenutelný životní zážitek. Věřím, že spolupráce škol bude i nadále pokračovat a další nadaní studenti gymnázia se zapojí do mezinárodního projektu.

Eliška Crhonková, studentka gymnázia

Štítky: 

Návštěva z Japonska

Christmas

Týden počínající 17. listopadem byl pro nás, žáky gymnázia, speciální. Nastal totiž čas dlouho očekávané návštěvy japonských studentů a jejich učitelů naší republiky a především naší školy. Pečlivě jsme se na tento týden připravili a v rámci programu jsme si nachystali na pátek 21. listopadu povídání o Vánocích v České republice, Francii, Německu, Rakousku, Rusku a Španělsku. Chtěli jsme japonské studenty seznámit s časem vánočním, který byl již za dveřmi.

Anglická skupinka studentů gymnázia, v čele s paní profesorkou Tonkovičovou, si připravila informace o českých Vánocích. Vytvořili jsme několik skupinek a každá se zaměřila na jiný zvyk či tradici, které jsou pro naše Vánoce typické. Seznámili jsme tedy japonské studenty s nádherným časem předvánočním plným očekávání onoho Štědrého dne – adventem. Také jsme je seznámili s tradicemi o Štědrém dnu a večeru a nakonec mohli i ochutnat, jaké cukroví se peče v našich domácnostech. Na konci tohoto programu nás všechny čekala společná píseň Tichá noc. Tato vánoční píseň se nesla po gymnáziu ve španělštině, ruštině, francouzštině, němčině, angličtině, češtině, a dokonce jsme se dočkali i japonské verze.  Japonští studenti si to tu moc užili a my jsme rádi, že se jim tu líbilo.

Denisa Hubáčková 4.A

 

 

 

 

Česky

Gymnázium Karlsbad

Karlsbad

Naše partnerská škola Gymnasium Karlsbad se nachází v Německu u Karlsruhe - hlavního města spolkové země Bádensko-Württembersko. Spolupráce mezi oběma gymnázii začala v roce 1994. Od té doby se setkávali žáci a vyučující německého jazyka každý druhý rok při výměnných pobytech. Od roku 2015 je interval tříletý. Jeden týden stráví účastníci společně ve Vyškově a následující týden v Karlsbadu.

Gymnasium Karlsbad nabízí všeobecné osmileté vzdělání, během studia si žáci volí humanitní nebo přírodovědné zaměření. Škola má v současné době 700 žáků. Zapojuje se do mezinárodních projektů a kromě naší spolupráce udržuje partnerství se školami v Anglii a Francii.

Web školy: www.gymnasium-karlsbad.de

Stránky o partnerství:

Auf Wiedersehen, liebe Freunde!

Studenti němčiny Gymnázia a SOŠZE Vyškov pokračovali letos v červnu v tradici výměnných pobytů s družební školou v německém Karlsbadu ve spolkové zemi Bádensko–Württembersko. Naše spolupráce s partnerským gymnáziem začala už v roce 1994.V Německu jsme navštívili Karlsruhe, Ettlingen a historické univerzitní město Heidelberk. U nás jsme hostům ukázali Vyškov, Brno, Olomouc, hrad Pernštejn, Moravský kras a Prahu. Součástí programu byly také sportovní aktivity: lanové centrum Kandel a tradiční atletické závody naší školy Joklův memoriál.

V případě výměnných pobytů se nejedná o běžný poznávací zájezd. Bydlíme v rodinách, celou dobu komunikujeme v cizím jazyce a porovnáváme vyučování v obou školách.

Naše poděkování patří jednak Spolku Gymnázia a SOŠZE Vyškov za finanční podporu, jednak vedení vyškovské radnice za milé přijetí hostů. Pro většinu z nich to byla první návštěva naší republiky. Těší nás, že se jim ve Vyškově líbilo. Všichni budeme na dva společně prožité týdny rádi vzpomínat.

Historie partnerství

Karlsbad

Gymnázium Vyškov se může pochlubit dlouholetým partnerstvím s družební německou školou Gymnasium Karlsbad ve spolkové zemi Bádensko - Württembersko.

 

Karlsbad

Každý druhý rok se konají výměnné pobyty, kdy více než 20 českých studentů stráví týden v hostitelské rodině v Německu a další týden přivítají německé studenty v hostitelských rodinách na Moravě. Hlavními organizátorkami studentských výměn jsou vyučující německého jazyka, z německé strany hlavně pan Jörg Vögely, učitel dějepisu a francouzštiny. Poprvé navšívil Vyškov již v roce 1969, kdy přijel jako mladý člen amatérského divadelního souboru Das Sandkorn Kellertheater z Karlsruhe na pozvání vyškovského divadélka "Za branou". Do roku 1989 však nebyly podmínky k tomu, aby se navazovaly kontakty se západoevropskými zeměmi. První výměnný zájezd se tak uskutečnil až v roce 1997, další následovaly v letech 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 a 2015.

Karlsbad

Studenti i pedagogové získávají zkušenosti, které se jen ve škole nabýt nedají. Mají možnost poznat trochu blíže naši sousední zemi, tamní životní styl, vyzkoušet si v praxi komunikaci v cizím jazyce, zúčastnit se několika vyučovacích hodin v německé škole. V rámci společného programu se podívají např. do krásného zámku i Centra moderních technologií v Karlsruhe, do nejstaršího univerzitního města v SRN Heidelbergu, do starobylého Ettlingenu, lázeňského Baden - Badenu, do zemského hl. města Stuttgartu, do Freibergu atd. Také u nás se vždycky pochlubíme památkami a přírodními krásami, kromě samotného Vyškova ukážeme něměckým hostům Moravský kras, zámek a napoleonské bojiště ve Slavkově, Bučovice, Brno, Olomouc, Vranov atd.

Karlsbad

Těší nás, že jak zahraniční studenti, tak i vyučující (v průběhu let se vystřídali vedle J. Vögelyho K. Eptingová, D. Dietrich, B. Riesová. K. Ewert - Hass, D. Schliebitz, J. Kunze, T. Koch) se na závěr pobytu v ČR vyjadřují v samých superlativech. Studentská setkávání mají velkou podporu ze strany vedení obou škol i města Karlsbadu.

Velký dík patří komunitní nadaci Tři brány, KÚJmK, Městu Vyškov a Spolku Gymnázia a SOŠZE za finanční podporu.

 

Věříme, že tradice družebních styků Vyškov - Karlsbad přetrvá, tak jako přetrvala mnohá osobní přátelství, která při těchto výměnných pobytech vznikla.

Výměnný pobyt Vyškov - Karlsbad 2013

Vyškovští gymnazisté pokračují v tradici výměnných pobytů s partnerskou školou Gymnasium Karlsbad. Naše spolupráce trvá již od roku 1994. V květnu 2013 jsme se zúčastnili jubilejní desáté výměny. Poprvé měli možnost přidat se také studenti zdravotnických, ekonomických a zemědělských oborů naší sloučené školy.

Program byl jako vždy bohatý a zajímavý. V prvním květnovém týdnu jsme německým hostům ukázali Vyškov, Brno, hrad Pernštejn a Moravský kras. Pak jsme se s nimi vydali do spolkové země Bádensko-Württembersko. Zde jsme si prohlédli města Karlsbad, Karlsruhe, Heidelberg a Ettlingen. Krásami oblasti Südpfalz jsme se kochali při projížďce na drezínách. Zajímavá byla pro nás samozřejmě návštěva partnerského gymnázia, ukázka výuky a vybavení školy.

Během obou společných týdnů bydleli studenti v rodinách. Měli tedy skvělou příležitost komunikovat v cizím jazyce a poznat běžný život v sousední zemi. Návratem domů ovšem nově navázaná přátelství nekončí. Studenti jsou nadále v kontaktu a plánují soukromá setkání, snad již v létě.

Máme velkou radost, že se česko-německý výměnný pobyt opět vydařil. Naše poděkování za finanční podporu patří městu Vyškov, Občanskému sdružení Gymnázia Vyškov a vyškovskému zooparku.

Štítky: 
Česky

Výměnný pobyt Vyškov - Karlsbad 2015

Již téměř dvacet let probíhá tradice výměnných pobytů mezi studenty naší školy a gymnázia v německém Karlsbadu.

Letos se akce konala od 20. 4. do 3. 5., kdy jsme všichni společně strávili jeden týden ve Vyškově a jeho blízkém okolí, následující týden pak ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Zahraničním přátelům jsme představili naši školu a zajímavosti města. Na vyškovské radnici je přivítal pan místostarosta Karel Jurka. V dalších dnech jsme navštívili Brno, hrad Pernštejn, Sloupsko - šošůvské jeskyně a v neposlední řadě jsme podpořili svojí účastí charitativní akci „Lauf mit Herz“.

Druhý týden probíhal již ve zmiňovaném Karlsbadu a jeho blízkém okolí. I nám, českým návštěvníkům, byla představena naše partnerská škola. Dokonce jsme se zúčastnili několika hodin vyučování. Navštívili jsme krásný Ettlingen, moderní Karlsruhe, starobylý Heidelberg, pro sportovce byla jako stvořená jízda drezínami.

Celý program jsme si všichni moc užili. Viděli jsme nová místa, poznali jiné zvyky, zdokonalili své jazykové dovednosti, ale především jsme navázali nová přátelství, která budou bezpochyby trvat i nadále. Čeští i němečtí žáci vytvořili skvělou partu, ve které nebyla o zábavu nouze.

Po celou dobu nás doprovázely paní učitelky Vejmolová a Vrbacká, kterým bychom chtěli všichni moc poděkovat za vstřícnost a přípravu programu.

Za finanční podporu děkujeme Občanskému sdružení Gymnázia Vyškov a firmě Fritzmeier s. r. o.

Daniela Anna Horáčková, 6. XB

Štítky: 
Anglicky

Willkommen in Vyškov!

Der Schüleraustausch zwischen den Schulen Gymnázium a SOŠZE Vyškov und Gymnasium Karlsbad beginnt am 3. Juni 2018. Eine Woche verbringen wir gemeinsam in Deutschland, dann kommen wir mit den deutschen Schülern und ihren Lehrern, Frau Grace und Herrn Koch, nach Tschechien.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und schöne Erlebnisse!

Výměnný pobyt Vyškov – Karlsbad

Ve dnech 3. – 10. 6. navštívíme naši partnerskou školu Gymnasium Karlsbad. V pondělí 11. června přivítáme německé studenty a učitele ve Vyškově. Pro většinu z nich to bude první návštěva České republiky.

Přejeme jim mnoho krásných zážitků!

Gymnázium Pavla Horova Michalovce

Logo Michalovce

Gymnázium Pavla Horova Michalovce patří k nejstarším a v současnosti i největším gymnáziím na Slovensku. Vzniklo v roce 1922. Jde o nejstarší gymnázium na východ od Slánských vrchů.  Historii školy zdobí mnoho slavných jmen vynikajících pedagogických osobností, ale i vynikajících absolventů, kteří se díky talentu i houževnatosti dokázali prosadit v nejrozmanitějších oblastech života společnosti na Slovensku i v zahraničí. Uchazeči o studium si mohou vybrat ze čtyř učebních plánů: 1) Všeobecné zaměření, 2) Informatika, 3) Tělesná výchova, 4) Cizí jazyky. 

Web školy: http://www.gphmi.sk/

Stránky společného projektu Poznejme se navzájem:

Štítky: 
Česky

IES Broch i Llop

BL

Střední škola IES Broch i Llop se nachází ve městě Vila – Real asi 60 km od Valencie. Tato střední škola patří k nejprestižnějším v této oblasti  a nabízí svým studentům všechny španělské maturitní obory – humanitní, přírodovědecký a umělecký. Zapojuje se do řady mezinárodních projektů (Comenius i MAC) a pořádala výměnné projekty s mnoha školami  např. v USA, Švýcarsku, Polsku nebo Itálii. Zvláštní důraz je kladen na jazyky, kdy výuka některých předmětů probíhá v angličtině, francouzštině nebo italštině.

Web školy: http://iesbrochillop.edu.gva.es/

Přátelství se školou  IES Broch i Llop ve Villarrealu bylo navázáno v roce 2006. První setkání s tamními studenty proběhlo v rámci zájezdu Francie-Španělsko 2006 v Tarragoně, poté následovaly tři výměnné pobyty v roce 2007, 2009 a 2015. První dva výměnné pobyty proběhly díky výrazné finanční podpoře JmK z dotačního programu Do světa.

V rámci výměnných pobytů mají naši studenti jedinečnou možnost poznat pravé španělské fiestas, navštívit krásné památky a pláže ve Valencii, starověké město Sagunto dobyté slavným Hannibalem, Oceanográfico - jedno z největších akvárií na světě a také Peňíscolu proslavenou natáčením seriálu Game of Thrones. Vždy jsme také byli vřele přijati na radnici ve Vila-Realu. Pro zdokonalení mluveného slova má velký význam pobyt žáků v rodinách, kde si studenti mohou procvičit slovní zásobu z různých oblastí. Domů se vždy vracíme plni úžasných zážitků. Také španělští studenti v naší zemi mají možnost navštívit spoustu krásných míst, poznat české tradice nebo se zúčastnit rekonstrukce bitvy u Slavkova.

Velkým přínosem těchto výměnných pobytů je především zdokonalení komunikace ve španělském a též anglickém jazyce, dále seznámení se s historií a kulturou Španělska a uvědomění si společných kulturně-historických tradic.

Stránky společného projektu Poznejme se navzájem:

Česky

Linz

Naše partnerská škola HAK und  HAS (Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule) se nachází v Linci, hlavním městě Horního Rakouska.

Škola v současnosti nabízí tříleté až pětileté studium ekonomického zaměření, a to formou denního, dálkového nebo večerního studia. Aktivně se zapojuje do mezinárodních projektů.

Spolupráce mezi naší školou a Obchodní akademií v Linci začala v roce 2007. Od té doby se pravidelně konají studijně-poznávací pobyty našich studentů a pedagogů v Rakousku. Zatím poslední proběhl ve dnech 25. 9. – 29. 9. 2017.

Web školy: http://www.hak-linz.at/

Česky

Návštěva partnerské školy v Linci

Dne 25. září 2017 se němčináři naší školy vydali na návštěvu partnerské obchodní akademie Handelsakademie Linz. Bohatý program zahrnoval nejen setkání s rakouskými studenty a učiteli, ale na své si přišli také milovníci historie, zeměpisu a umění při prohlídkách památek, výletech a exkurzích.První zastávkou bylo město Kremže (Krems) s překrásnou památkovou rezervací. Dále jsme navštívili nádherný barokní klášter v Melku a koncentrační tábor Mauthausen-Gusen.

Druhý den jsme se vydali do Salcburku, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu světových památek UNESCO. Obdivovali jsme zámek Mirabell, pevnost Hohensalzburg i monumentální salcburský dóm. Zajímavá byla také prohlídka solného dolu v nedalekém Halleinu.

Třetí den jsme strávili v Linci. Dopoledne v naší partnerské škole, odpoledne komentovanou prohlídkou města.

Předposlední den jsme navštívili pamětihodnosti města Lince, jako je nejstarší kostel svatého Martina z roku 799 n. l. nebo zámek s vyhlídkou na Dunaj. Poté jsme se v centru moderních technologií Ars Eletronica přenesli do vesmírného prostoru. Večer jsme se vydali na procházku městem a zúčastnili se  vernisáže v Lentos Art Museum.

Poslední den byl opět velmi pestrý.  Dopoledne jsme navštívili zdravotnickou školu v Linci, se kterou plánujeme navázat užší spolupráci. Studium zde trvá tři roky, škola je propojena s nemocnicí (Krankenhaus der Elisabethinen Linz), kde studenti absolvují placenou praxi. Rádi bychom využili možnosti vzájemných odborných stáží pro studenty zdravotnických oborů.

Poslední zastávkou na naší cestě byl Freistadt, město na česko-rakouském pomezí se zachovalým středověkým opevněním a bohatou historií.

Děkujeme vyučujícím Ivetě Höferové a Evě Tichopádové za bezchybnou organizaci a Spolku Gymnázia a SOŠZE za finanční podporu našeho naučně poznávacího pobytu.

Anna Valínová, 4.A

Štítky: 
Česky

Moskva - projekt "Dialog kultur"

Štítky: 
Česky

Mezinárodní Skype videokonference Vyškov - Moskva 2017

V pondělí  13. 2. 2017 se studenti ruského jazyka  tříd 3. A, 3. B, MA, MB, OA, OB a 4. B a partnerské školy v Moskvě zúčastnili Skype  videokonference na téma „Světem hudby“  v rámci projektu Dialog kultur.

Tématem byla hudba se zaměřením na to, co v současné době poslouchá mladá generace v obou zemích, výuka hudební výchovy v rámci ŠVP a možnosti, kde se učit hře na hudební nástroj nebo zpěvu nad rámec školní výuky.

Akci samé předcházela dlouhodobá aktivita - vybrání a sestavení seznamu písní, které poslouchá současná mládež v obou zemích, zaslání seznamu partnerům, jejich poslech a volba těch, které se nejvíc líbily. Vítězné písně spolu s komentářem byly představeny v průběhu videokonference.

Po úvodu, kdy koordinátorka z naší školy videokonferenci zahájila a obě školy se navzájem pozdravily a představily účastníky, dostali slovo žáci, kteří si připravili pod vedením svých vyučujících ústní prezentace k výše zmíněným bodům.   Po prezentacích následoval i zpěv a hudba – opět v  podání zúčastněných žáků.

Za naši školu vystupovali Veronika Trávníčková, MB, Izabela Adamcová, MB, Anna Alánová, 3.A, Vendula Gottvaldová, 3.B, Karolína Kapounková, MA, Dušan Morbitzer, MB, Vojtěch Adam, OA, Lucie Kupčíková, OA, Kristýna Šperková, OA, a skvěle zazpívala  Veronika Schmidtová, 4.B, s doprovodem žáků ze tříd OA a OB.

I tentokrát byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností a využití moderních technologií. Veškerá komunikace probíhala v ruském jazyce. Akce se velmi zdařila a všem zúčastněným přinesla i příjemný kulturní zážitek.

                                                                                                                                        Mgr. Zlatka Zbořilová

Česky

Mezinárodní projekt „Dialog kultur“

Mezinárodní projekt „Dialog kultur“

Jak jste si mohli všimnout, již v minulém školním roce se seznam našich mezinárodních partnerských škol rozšířil o školu z hlavního města Ruské federace Moskvy. Školy se dohodly spolupracovat na mezinárodním  projektu „Dialog kultur“, jehož hlavním cílem je  vzájemné obohacení  žáků  i  učitelů obou škol v oborech  ruského, českého a anglického jazyka, výtvarné výchovy, informatiky a dějepisu v různých oblastech (lingvistika, literatura, kultura a umění, historie, věda, sport). Přípravné aktivity probíhaly již od ledna 2014, plnění dohodnutých úkolů začalo od září 2014.

Úkoly 1. etapy zahrnují  vytvoření a provedení  kvízů „Česká literatura – známá i méně známá“, „Ruská literatura – známá i méně známá“ a Skype on-line beseda na téma „Svátky a tradice“.

 Při práci se klade důraz na mezipředmětové vztahy a využití moderních technologií.

 

 

 

 

Štítky: 
Česky

Mezinárodní projekt „Dialog kultur” pokračuje

Dialog kultur 2015

I ve školním roce 2015/2016  plníme úkoly nad rámec výuky RJ  v rámci  mezinárodního projektu “Dialog kultur”. Plán společných aktivit na další období  byl vypracován po vzájemné dohodě obou škol  a obsahuje opět úkoly, které kladou důraz na mezipředmětové vztahy, využití moderních technologií a rozvoj komunikačních dovedností.

Úkoly 3. etapy zahrnují  vytvoření a provedení  kvízu  a soutěž  referátů  na téma „Znáte významné osobnosti naší země?“, videokonferenci zaměřenou na literaturu spojenou s recitací básní,  vytvoření koláží a prezentací „Představujeme významné osobnosti naší země“. 

V současné době pracujeme na prvním úkolu - vytvoření kvízu, který zahrnuje  otázky na znalost českých (i československých) osobností z mnoha různých oblastí -  vědy, sportu, historie, filmu i politiky.

Česky

Mezinárodní videokonference Vyškov - Moskva

V pondělí  14. 12. 2015 se studenti ruštiny tříd 2. A, 2. B, MA , 4. A a partnerské školy v Moskvě zúčastnili Skype  videokonference „Světem poezie“   v rámci projektu Dialog kultur.

Tématem byla literatura se zaměřením na poezii - rok 2015 byl v RF vyhlášen rokem literatury, což nás inspirovalo k provedení této akce.

Po úvodu, kdy se obě školy navzájem pozdravily, koordinátorka z moskevské školy krátce vysvětlila, jak se rok literatury projevil ve výuce a jak přispěl ke zvýšení zájmu o čtení a literaturu. Poté již dostali slovo žáci, kteří si připravili pod vedením svých vyučujících recitaci. Zazněly básně Lermontova, Jesenina, Bunina, Asadova i slavné úryvky z románu ve verších A. S. Puškina „Evžen Oněgin“ – „Portrét Taťány“ a „Dopis Oněginovi“.

Za naši školu recitovali Jiří Setinský, Ivona Kudličková, Zuzana Klusalová, Vít Malovec a také náš bývalý student a skvělý recitátor Dalimil Ševčík.

I tentokrát byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností a využití moderních technologií. Veškerá komunikace probíhala v ruském jazyce. Akce se velmi zdařila a všem zúčastněným přinesla v předvánočním čase i příjemný kulturní zážitek.

Mgr. Zlatka Zbořilová

Česky

Mezinárodní videokonference Vyškov-Moskva

Skype konference

V pondělí 15. 12. 2014 se studenti  ruštiny z 4. A a OB zúčastnili Skype  videokonference  se studenty z partnerské školy v Moskvě.  Obsahem byly svátky a tradice se zaměřením na české Vánoce, ruský Nový rok a jejich srovnání. Po úvodu, kdy se obě školy navzájem pozdravily, Ivar Kusák a Míša Orságová představili naše Vánoce a poté jsme odpovídali na otázky, které nám kladli ruští studenti. Potom nám i oni představili Nový rok a odpovídali na naše dotazy. Dokonce jsme se dočkali překvapení v podobě písničky В лесу родилась ёлочка v moderní úpravě  a malého tanečního vystoupení, což přispělo k přátelské a příjemné atmosféře.  Komunikace probíhala v  ruském jazyce. Akce  se všem líbila a těšíme se na další spolupráci.

 

Štítky: 
Česky

Projekt Dialog kultur rozvíjí mezipředmětové vztahy

Ve druhém pololetí se žáci v rámci projektu Dialog kultur zaměřili na aktivitu nazvanou Naše město, ve které využili nejen ruský jazyk, ale i znalosti a dovednosti z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu,  informatiky a výtvarné výchovy. Společná práce na kolážích také přispěla ke zdokonalení dovedností vzájemné komunikace a spolupráce.

Žáci naší školy se snažili formou výkresů, koláží a prezentací představit město Vyškov – jeho historii i současnost, památky, turistické atrakce i to, jak se stará o životní prostředí. Všechny práce byly zaslány do moskevské partnerské školy, kde byly vystaveny, hodnoceny a nejlepší odměněny diplomy.

Naši žáci i učitelé naopak hodnotili práce, které nám zaslala partnerská škola. Nejlepší z nich byly také oceněny a odměněny diplomem.

Tato aktivita přispěla nejen ke zpestření výuky RJ, ale i k prezentaci naší školy a našeho města v zahraničí.

Štítky: 
Česky

„Představujeme osobnosti naší země“ v Projektu Dialog kultur

Ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 se žáci v rámci projektu Dialog kultur zaměřili na aktivitu nazvanou „Představujeme významné osobnosti naší země“, ve které využili nejen ruský jazyk, ale i znalosti a dovednosti z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu, fyziky, chemie, biologie, hudební výchovy, společenských věd, informatiky a výtvarné výchovy. Společná práce na kolážích také přispěla ke zdokonalení dovedností vzájemné komunikace a spolupráce.

Žáci naší školy se snažili formou koláží a prezentací představit významné osobnosti naší země z mnoha různých oblastí – vědy, umění, kultury, historie, sportu atd. Naši žáci představili např. Václava Havla, Karla IV., Bedřicha Smetanu, Josefa Ladu, Jaroslava Heyrovského, Vladimíra Remka, Jaroslava Seiferta, Ottu Wichterleho, Jana Svěráka, Emila Zátopka, Věru Čáslavskou, Petru Kvitovou, Tomáše Baťu a mnohé další.

Všechny práce byly zaslány do moskevské partnerské školy, kde budou vystaveny, hodnoceny a nejlepší odměněny diplomy.

Naši žáci i učitelé naopak budou hodnotit práce, které nám zašle partnerská škola. Nejlepší z nich budou také oceněny a odměněny diplomem.

Tato aktivita přispívá ke zpestření a rozšíření výuky RJ, rozšíření slovní zásoby, k využívání mezipředmětových vztahů i moderních technologií. Zároveň nám dává možnost i k prezentaci naší země v zahraničí. 

Ukázky z naší práce i její výsledky budou vystaveny i na nástěnce a panelu RJ. 

                                                                                                                                    Mgr. Zlatka Zbořilová

Česky

Zvolen

Štítky: 
Česky

Poznejme se navzájem

Poznejme se navzájem - trojstranná spolupráce škol

Na podzim 2007 proběhl mezinárodní projekt Poznejme se navzájem, kterého se zúčastnili studenti Gymnázia Vyškov, španělského gymnázia IES Broch i Llop ve Villarrealu a gymnázia ze slovenských Michalovců.

Dne 6. října odletěla skupina 11 studentů za doprovodu Mgr. Kláry Skálové a Mgr. Jany Kolčářové do španělského Villarrealu. Studenti byli ubytováni v rodinách, kde měli jedinečnou možnost poznat Španělsko očima přímého účastníka a seznámit se s běžným životem svých vrstevníků. Při poznávání Vila-realu viděli výchovné středisko fotbalistů - třetí nejvýznamnější ve Španělsku, fotbalový stadion El Madrigal a další zajímavosti města včetně kostela Sv. Pascuala. Na radnici je přivítal starosta Vila-realu – Juan José Rubert Nebot. Samozřejmě si prohlídli i školu, kde pro ně byla též připravena k obědu výborná paella. V průběhu pobytu navštívili Segorbe, Sagunt, Castellón a Valencii - nádherné město známé svou historií, památkami a býčími zápasy.

Dne 17. října následovala cesta 10 studentů v doprovodu Mgr. Jany Kolčářové a PhDr. Radka Mikulky do slovenských Michalovců. I zde studenti bydleli v hostitelských rodinách. Poznali školu slovenských kamarádů, jejich město i přírodní a historické zajímavosti blízkého i vzdálenějšího okolí – například starobylý Bardejov, Muzeum A. Warhola v Medzilaborcích, Morské oko či Zemplínskou šíravu. Také zde byli naši studenti přijati nejvyšším představitelem města, primátorem Viliamem Záhorčákem.

Vyvrcholením tohoto projektu bylo setkání všech studentů ve Vyškově. Španělská skupina strávila dva dny v Praze, kde si prohlídla nejslavnější pražské památky a povečeřela v kavárně Slavia. Všichni účastníci projektu byli uvítáni v aule školy, prohlédli si budovu našeho gymnázia a v učebně dějepisu proběhla prezentace zadaných úkolů. Ve Vyškově též byli přijati panem starostou na radnici, prohlédli si město a navštívili muzeum. Stěžejní částí programu byla účast na rekonstrukci historických událostí roku 1805 ve Vyškově, exkurze po slavkovském bojišti (Slavkovský zámek, Žuráň, Mohyla míru) a účast na rekonstrukci bitvy u Slavkova. Pro španělskou skupinu též bylo připraveno mikulášské rozloučení v budově školy.

Tento projekt splnil očekávání všech zúčastněných stran. Velkým přínosem tohoto projektu bylo především zdokonalení komunikace ve španělském a též anglickém jazyce, dále seznámení se s historií a kulturou Španělska a Slovenska a uvědomění si společných kulturně-historických tradic. Hlavním tématem v tomto ohledu bylo poznání období napoleonských válek. Studenti se dověděli, jak se napoleonské války dotkly našich zemí, jaký dopad měly na život obyvatel, jak se odrážely a odrážejí v umění, v historiografii, folklóru, v literatuře. Jedním z vrcholných momentů bylo přímé zapojení studentů do rekonstrukce historických událostí roku 1805 ve Vyškově a v Tvarožné. Též neocenitelné je navázání nových kontaktů a přátelství, které u mnohých přetrvá i nadále. Navázaná spolupráce mezi školami bude zajisté pokračovat i v budoucnosti.

V rámci těchto výměnných pobytů studenti také pracovali na tématech, vedoucích k poznání zemí jejich přátel a představení nejcharakterističtějších rysů vlastního regionu. Tyto práce každá skupina prezentovala v učebně dějepisu.

Informace o tomto projektu byly zveřejněny na internetových stránkách školy, ve Vyškovském zpravodaji, Vyškovském deníku, reportáž o přijetí na radnici vysílal vyškovský informační kanál a lze jej shlédnout v archivu na internetových stránkách:

http://www.vymik-tv.cz/index.php?mesic=&rok=&akt=1&player=wmp&cesta=http....

Na závěr patří velké poděkování za finanční podporu Jihomoravskému kraji a městu Vyškov, bez jejichž podpory by byl tento projekt nemyslitelným. Dále děkujeme za spolupráci Muzeum Vyškovska, MKS Vyškov, OÚ Tvarožná a projektu Austerlitz 2007.

 

Vila-real - Michalovce 2007

 S potěšením můžeme nejen vyškovské veřejnosti oznámit, že v říjnu letošního roku nadějně odstartoval mezinárodní projekt „Poznejme se navzájem“, jehož se účastní studenti Gymnázia Vyškov, Gymnázia Pavola Horova ze slovenských Michalovců a středoškoláci ze španělského Villarrealu.

Nejprve navštívilo ve dnech 6. až 13. října 10 vyškovských studentů své španělské přátele ve Villarrealu. Kromě běžného života v této jihoevropské zemi, s nímž se seznámili ve svých hostitelských rodinách, poznali naši studenti také města Segorbe, Sagunt, Castellón, ale zejména krásnou a starobylou Valencii. Na radnici ve Villarealu je přivítal i starosta tohoto města Juan José Rubert Nebot.

Nedlouho poté, ve dnech 16. až 21. října, odjela další desetičlenná skupina vyškovských studentů na přátelské setkání se slovenskými hochy a děvčaty do Michalovců, které, jak známo, jsou také partnerským městem Vyškova. I zde byli studenti ubytováni v hostitelských rodinách. Poznali školu slovenských kamarádů, jejich město i přírodní a historické zajímavosti blízkého i vzdálenějšího okolí – například starobylý Bardejov, Muzeum A. Warhola v Medzilaborcích, Morské oko či Zemplínskou šíravu. Také zde byli naši studenti přijati nejvyšším představitelem města, primátorem Viliamem Záhorčákem.

Nutno dodat, že tyto výměnné pobyty nemají pouze rekreační účel – studenti v rámci zmíněných mezinárodních kontaktů pracují na projektech, vedoucích k poznání zemí jejich přátel a představení nejcharakterističtějších rysů vlastního regionu. Dodejme, že koncem listopadu se sejdou slovenští i španělští studenti s vyškovskými právě v našem městě, kde se společně budou podílet na akcích souvisejících se slavnostním připomenutím výročí bitvy u Slavkova.

Závěrem je nutno poděkovat Jihomoravskému kraji i Městu Vyškov, bez jejichž významné podpory by byl tento bezesporu užitečný projekt nemyslitelným. A samozřejmě se těšíme na další setkání…

 

Jana Kolčářová Radek Mikulka

Michalovce 2008

<p>&nbsp; Ve dnech 17. - 21. září 2008 se uskutečnil v rámci mezinárodního projektu Poznejme se navzájem další výmměnný pobyt studentů, tentokrát v Michalovcích na východním Slovensku.</p>
<p>Vyškovští studenti spolu s koordinátory projektu Mgr. Janou Kolčářovou a PhDr. Radkem Mikulkou si prohlédli nejen školu a město, ale poznali i kraj v okolí Zemplínské Šíravy, v Michalovcích se zúčastnili městských slavností Dni mesta, pozdravili se s primátorem a radními, poznali historické pamětihodnosti Košic a také absolvovali turistickou vycházku ve Vysokých Tatrách.</p>
<p>Spolupráce Gymnázia Vyškov a Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích započala v roce 2006. Příští setkání proběhne v říjnu 2008 ve Vyškově.</p>
<p>Fotografie z akce najdete v sekci Fotoalbum <a href="http://www2.gykovy.cz/drupal2014/obsah/michalovce2008">- <span>Projekty.</span></a></p>

Vila-real 2009

Ve dnech 7. až 21. října se několik z nás, studentů Gymnázia Vyškov, zúčastnilo spolu s Mgr. Klárou Skálovou a Mgr. Evou Formánkovou česko-španělského výměnného pobytu. První setkání se uskutečnilo před dvěma lety a díky oboustranné spokojenosti nic nebránilo jeho dalšímu pokračování. Letošním tématem bylo poznávání památek UNESCO, kterému jsme zasvětili jak první týden v České republice, tak následný týden ve Španělsku. V naší zemi jsme navštívili Prahu, Brno, Lednicko-Valtický areál, Olomouc, Kroměříž a samozřejmě i Vyškov, kde jsme byli přivítáni na radnici místostarostou Romanem Celým.

Po týdnu s našimi španělskými přáteli jsme se přesunuli do jejich trochu teplejší země, abychom mohli pokračovat v poznávání památek, seznamování se a procvičování našich jazykových znalostí. Nechyběla prohlídka partnerské školy IES Profesor Broch I Llop ve Villarealu, kde jsme se mohli zúčastnit několika vyučovacích hodin a následně tak porovnat způsob španělského a českého vzdělávání. Během dalších dnů jsme se podívali do Valencie, na středověké památky, trhy i do moderního oceánografického centra, do města Sagunt, Morella, San Mateo, a také se nám dostalo přijetí na radnici města Villarreal.

Při pobytu v rodinách našich výměnných studentů jsme se seznámili se španělskou kulturou a způsobem života, ale hlavně jsme navázali cenná přátelství a zpátky domů jsme si odvezli nezapomenutelné zážitky. Je tedy na místě poděkovat Jihomoravskému kraji a Městu Vyškov za výraznou finanční podporu při realizování mezinárodního projektu Poznejme se navzájem.

Charlota Blunárová, MA

Vyškov 2009

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem, jehož první kroky se datují do června 2006, je založen na spolupráci studentů a profesorů Gymnázia Vyškov, slovenského Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích  a IES Profesor Broch I LlopVillareal ve Španělsku. Projekt je realizován především formou pravidelných výměnných pobytů (česko – slovenských každoročně a česko – španělských jednou za dva roky) spojených s poznáváním zemí a regionů partnerských škol.

V říjnových dnech letošního roku se podařilo na gymnáziu uskutečnit další česko – slovensko – španělské setkání. Španělští studenti a profesoři strávili v naší zemi týden od 7. do 14. října 2009, slovenští od 12. do 16. října 2009. Dominantním tématem setkání roku 2009 jsou památky UNESCO. Španělsko – česká skupina navštívila Prahu, Brno, Lednicko – valtický areál, Slavkov u Brna a Vyškov. Slovensko – česká skupina poznávala Brno, Slavkovské bojiště a Vyškov. Obě dvě skupiny společně si prohlédly města Olomouc a Kroměříž. Ve Vyškově byli účastníci projektu přijati na radnici starostou RNDr. Petrem Hájkem a místostarostou Romanem Celým; setkání se rovněž  zúčastnili Mgr. Petr  Bařinka, vedoucí oddělení kultury a památkové péče, dále Ing. Petra Lakomá, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, a mluvčí vyškovské radnice Ing. Dana Bednářová. Ve středu 14. října odletěli vyškovští studenti s Mgr. Klárou Skálovou a Mgr. Evou Formánkovou společně se svými španělskými přáteli do Villarealu. Druhá skupina vyškovských účastníků projektu  odjede počátkem listopadu s Mgr. Janou Kolčářovou a PhDr. Radkem Mikulkou do Michalovců.

 Výše jmenovaní koordinátoři děkují Jihomoravskému kraji a Městu Vyškov za výraznou finanční podporu při realizování tohoto mezinárodního projektu.

 

Mgr. Jana Kolčářová

Za východoslovenskými památkami UNESCO 2009

    Třetí etapa letošního ročníku mezinárodního projektu Poznejme se navzájem proběhla na východním Slovensku. Jedenáct vyškovských gymnazistů spolu s Mgr. Janou Kolčářovou a PhDr. Radkem Mikulkou navštívilo ve dnech 2. – 6. 11. 2009 partnerské Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích. Skupina českých a slovenských studentů a profesorů byla rovněž přijata na radnici zástupcem primátora Michalovců. Vyškováci si prohlédli partnerské město a v Zemplínském muzeu blíže poznali i jeho historii. Zajímavým zážitkem byla návštěva keramické dílny v Pozdišovcích, kde viděli při práci mistra Parikrupu a pod jeho vedením si dokonce někteří mohli vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu.

     Poznávání východoslovenských památek UNESCO začalo důkladnou prohlídkou  nejrozsáhlejšího hradního areálu ve střední Evropě – Spišského hradu. V Levoči všechny fascinoval asi 15 m vysoký gotický oltář Mistra Pavla. Ani hrozící chřipka neodradila od návštěvy romanticky působících dřevěných kostelíků v Inovcích a v Ruské Bystré v blízkosti ukrajinských hranic. Mimo těchto skvostů účastníci projektu poznali zajímavé památky a pozoruhodnou architekturu  měst Kežmarok a Humenné.

     A co je na celém projektu snad nejcennější? Navázání nových přátelství a prohloubení těch dřívějších. Nejen profesoři, ale i studenti si i nadále navzájem korespondují, někteří se navštěvují se a scházejí se na různých akcích.

     Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem by se však nemohl realizovat bez finanční podpory JmK a města Vyškov, za kterou koordinátoři děkují.

 

                                                                                                       Mgr. Jana Kolčářová

 

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2011

V říjnu letošního roku se uskutečnilo další pokračování mezinárodního projektu Poznejme se navzájem, jehož účastníky jsou Gymnázium Vyškov a Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích.

Ve dnech 10. – 14. října 2011 nejprve proběhlo setkání v Michalovcích. Vyškovští účastníci projektu měli možnost poznat nejen partnerskou školu, ale i některé z kulturních a přírodních atraktivit východního Slovenska. Hned první den se podívali k maďarským hranicím na zámek do obce Borša, rodiště Františka II. Rákocziho, a do vesnice Malá Trňa, která je známá výrobou tokajského vína. Další den navštívili Sabinov, město známé z oskarového filmu Obchod na korze, dále Prešov, centrum šarišské oblasti, a všichni si vyšlápli i na Šarišský hrad, druhý největší hradní komplex na Slovensku. Třetí den pobytu byl věnován prohlídce Michalovců, návštěvě místního regionálního muzea a turistické vycházce kolem Morského oka a Vinného jazera.

Ve dnech 17. – 21. října 2011 projekt pokračoval setkáním ve Vyškově. První den si slovenští studenti a profesoři spolu se svými vyškovskými přáteli prohlédli Vyškov, a to i z věže radnice, poté navštívili zoopark, dinopark a hvězdárnu. Celý další den byl věnován lokalitě Slavkovské bojiště, kterým účastníky provedly rakouská a francouzská markytánka, v civilu profesorky vyškovského gymnázia. Třetí den byl věnován návštěvě krajského města Brna.
V průběhu setkání ve Vyškově i v Michalovcích proběhla jednání koordinátorů s řediteli obou partnerských gymnázií o dosavadním úspěšném průběhu projektu, který byl započat v roce 2006, a rovněž o jeho dalším pokračování.
Všichni letošní účastníci projektu byli přijati starostou Vyškova Ing. Jiřím Piňosem. Setkání s představiteli radnice se ve Vyškově stalo již tradicí, neboť projekt Poznejme se navzájem se opírá o dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce.

Poděkování za podporu realizace projektu patří městu Vyškov a nadaci Tři brány, bez jejichž grantů by se akce jen stěží uskutečnila, dále rodičům zúčastněných studentů, vedení Gymnázia Vyškov, Zooparku a dinoparku Vyškov a partnerům projektu na slovenské straně.

Fotografie z akce najdete na www2.gykovy.cz/drupal2014/album/vymenny-pobyt-michalovce-2011.

Koordinátoři projektu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka

 

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2012

V říjnu 2012 proběhlo další setkání v rámci mezinárodního projektu Poznejme se navzájem, který byl započat v roce 2006. Jeho účastníky jsou Gymnázium a SOŠZZE Vyškov a Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích. Projekt navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce.

Ve dnech 9. – 13. 10. navštívili vyškovští studenti gymnázium v Michalovcích, které si v letošním roce připomíná 90. výročí svého založení. Na programu však bylo nejen seznámení se s partnerskou školou, ale i s některými kulturními a přírodními atraktivitami východoslovenského regionu. Hned první den pobytu si účastníci vyšlápli na hrad Vinné, kde měli možnost vidět jeho netradiční rekonstrukci dobovými řemeslnými postupy a technikami.

Další den se podívali k ukrajinským hranicím. V obci Baškovce měli možnost prohlédnout si znovuobjevený vzácný evangeliář z 15. století, v Ruské Bystré zase dřevěný kostelík, který je zapsán na seznamu památek UNESCO. V obou obcích byla celá skupina přijata starosty. Z přírodních zajímavostí studenty zaujal zatopený kamenolom Beňatina. Velmi netradičním bodem programu byla prohlídka policejní stanice na hraničním přechodu s Ukrajinou.

 Vyvrcholením setkání byl třetí den, který byl věnován oficiálním oslavám 90. výročí založení Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích. Hlavním bodem programu byla výpravná školní akademie. Při této příležitosti se koordinátoři projektu setkali s primátorem města Michalovce a některými členy samosprávy.

 Projekt pokračoval listopadovým setkáním u nás ve Vyškově. Slovenští studenti si s vyškovskými kamarády prohlédli Vyškov, navštívili Brno a Slavkovské bojiště. V prostorách Hanáckého statku vyškovského ZOO PARKU soutěžili ve vaření guláše. Na česko – slovenské soupeření se přišli podívat i vyškovští místostarostové a vedení zooparku.

Gulášová bitva nakonec skončila nerozhodně.

 Nejcennějším přínosem těchto pravidelných setkání je navázání nových a upevnění starých přátelství, poznávání zvyků a tradic partnerských regionů.

  Poděkování za podporu projektu patří městu Vyškov, Gymnáziu a SOŠZZE Vyškov, rodičům zúčastněných studentů a partnerům na slovenské straně.

Fotografie najdete v albu Projekty - Poznejme se navzájem 2012.

 Koordinátoři projektu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka

Poznejme se navzájem - setkání 2014

A s kým se budeme poznávat? No přeci s žáky našeho partnerského gymnázia v Michalovcích!

Projekt Poznejme se navzájem byl započat v roce 2006. Jeho účastníky jsou Gymnázium a SOŠZE Vyškov a Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích. Projekt navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Setkání v rámci projektu probíhají na bázi výměnných pobytů studentů zúčastněných škol nebo jako setkání na zajímavých místech naší společné historie i současnosti

V letošním roce proběhlo setkání ve dnech 29. a 30. září. Pro poznávání  byla vybrána Bratislava a Vídeň, dvě překrásná města na Dunaji, a unikátní archeopark Carnuntum. Provázela nás Mgr. Jana Kolčářová ve spolupráci s Mgr. Zlatkou Zbořilovou za českou stranu a PhDr. Violou Želinskou, Mgr. Helenou Andrejevou, Mgr. Matějem Starjakem a Mgr. Michalem Košičanem za slovenskou stranu.

Se slovenskou skupinou jsme se setkali před Michalskou bránou, v ulicích pod Bratislavským hradem, kam jsme se ve volném čase sami podívali, zatímco se Slováky jsme se vrhli na prohlídku města. Viděli jsme i  korunovační katedrálu a procházeli též přes most Slovenského národního povstání s unikátní vyhlídkovou restaurací ve výšce 80 m.

Odpoledne jsme navštívili světově známou výstavu Tutanchamon, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o dávném Egyptě. Navečer jsme se zastavili v městské části Bratislavy, Děvíně, kde jsme se pokochali zdejší památkou, jíž je majestátně se vypínající hrad  nad soutokem Dunaje a Moravy. Počasí nám přálo a měli jsme odtud opravdu překrásný výhled.

Povečeřeli jsme v menze vysokoškolských kolejí v Mlynské dolině a přejeli do nedalekého místa ubytování, abychom si odpočinuli na další den s programem o nic méně nabitým.

Druhý den jsme směřovali do Vídně. Cestou jsme měli zastávku v zajímavém archeoparku Carnuntum, nám nejbližším zaniklém římském městě. Poté už přímo ve Vídni následovala prohlídka Vojensko-historcikého muzea Arsenal a stejně jako v Bratislavě také prohlídka samotného města a jeho úžasné architektury.

V podvečer jsme se však museli rozloučit se slovenskou skupinou, protože je čekala předlouhá cesta domů. Protože pro nás ještě nebylo tak pozdě, mohli jsme si dovolit poslední plánovanou zastávku, zábavní park Prater.

Celá akce se moc vydařila a těšíme se na další setkání!

Poděkování za realizaci projektu Poznejme se navzájem patří nejen  českým a slovenským organizátorům, ale i Městu Vyškov za finanční podporu.

 

Tereza Fusková (sexta B)

   

   

Štítky: 
Česky

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2015 – setkání v Michalovcích

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojeny dvě partnerské střední školy, a to Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Vzájemná setkávání probíhají formou výměnných pobytů, během nichž gymnazisté mají možnost blíže poznat školu, město, region, zvyky a kulturu svých přátel. Letošní setkání proběhlo ve dnech 5. – 9. října 2015 v Michalovcích.

První den v partnerském městě začal prohlídkou Gymnázia Pavla Horova, kde studenti a pedagogové z Vyškova a Michalovců byli přijati vedením školy. Poté následoval naučný program. Pod vedením odborného průvodce z Klubu vojenské historie Beskydy se účastníci projektu prošli po stopách první světové války na východním Slovensku - v místě karpatské fronty let 1914 – 1915.  

Druhý den čekal na všechny zajímavý interaktivní program na hradě Vinné. Tady byla k vidění probíhající rekonstrukce hradu s využitím starých technik a postupů, ukázky uměleckého kovářství, kamenosochařství a historického šermu. To vše si každý mohl i vyzkoušet. Prohlídka zrekonstruovaného hradního sklepa byla zpříjemněna chutným obědem.

Třetí den byl pobyt na východním Slovensku završen návštěvou tokajské vinařské oblasti a závěrečnou prohlídkou historických pamětihodností Michalovců.

Další setkání, na které se všichni účastníci těší už nyní, proběhne v roce 2016.

Koordinároři projektu za českou stranu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka děkují zúčastněným studentům a jejich rodičům, partnerskému gymnáziu v Michalovcích  a vedení Gymnázia a SOŠZE Vyškov za podíl na realizaci projektu, který se letos uskutečnil navzdory nepříznivým finančním podmínkám, které projekt ohrožují do budoucna.

Koordinátoři projektu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka

 

 

Štítky: 

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2016

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojeny dvě partnerské střední školy, a to Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Vzájemná setkávání studentů a pedagogů probíhají formou výměnných pobytů. V letošním roce to bylo ve Vyškově.

Pětidenní program projektu, který se zaměřuje na poznávání historie a tradic našich zemí a regionů, byl opět bohatý. Po úvodním večeru ve Vyškově následovaly dva dny věnované prohlídce pamětihodností Prahy, hlavního města ČR.  V rámci dalšího dne projektu vyškovští studenti ukázali svým slovenským kamarádům školu a pokračovali na prohlídku Vyškova, a to i z věže radnice. V průběhu dopoledne byla celá skupina oficiálně přijata jak vedením Gymnázia a SOŠZE Vyškov, tak vedením města Vyškova. Odpoledne účastníci projektu navštívili památná místa slavkovského bojiště.

V den odjezdu bylo možno říci, že cíl projektu byl splněn – studenti společně poznali další místa, historii a tradice, ale především upevnili a prohloubili navázaná přátelství.

Koordinátoři letošního ročníku projektu Jana Kolčářová, Radek Mikulka a Zlatka Zbořilová děkují zúčastněným studentům a jejich rodičům, Gymnáziu Pavla Horova v  Michalovcích, Gymnáziu a SOŠZE Vyškov za podíl na realizaci projektu a městu Vyškov za finanční podporu a těší se na spolupráci i v dalších letech.

Jana Kolčářová – koordinátorka projektu

                                                                               

Projekt Poznejme se navzájem - Michalovce 2017

Po stopách Karpatsko-dukelské operace roku 1944

Mezinárodní česko-slovenský projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojena dvě partnerská gymnázia - Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Letošní setkání se slovenskými kolegy, kterého se zúčastnily Mgr. Jana Kolčářová a Mgr. Zlatka Zbořilová spolu s deseti studenty vyškovského gymnázia, proběhlo ve dnech 9. – 13. října 2017 v Michalovcích. Studijním tématem byla druhá světová válka.

První den pobytu v partnerském městě začal na Gymnáziu Pavla Horova, kde byli účastníci projektu přijati vedením školy. Poté následovala prohlídka pamětihodností Michalovců a největšího hřbitova vojáků  2. světové války na Slovensku.

Druhý den se vydala celá skupina pod vedením vojenského odborníka po stopách Karpatsko-dukelské operace roku 1944.  Tady si studenti připomněli hrdinství příslušníků 1. československého armádního sboru v bojích při osvobozování Československa.

Třetí den pobytu na východním Slovensku studenti společně navštívili krajské město Košice. V odpoledních hodinách se potom všichni zúčastnili oficiálního programu k 95. výročí založení Gymnázia Pavla Horova. V průběhu slavnostního večera se Mgr. Jana Kolčářová a  Mgr. Zlatka Zbořilová setkaly s primátorem města Michalovce, který stál u zrodu projektu Poznejme se navzájem.

Další setkání se uskuteční v roce 2018 ve Vyškově. Nejcennější devizou celého projektu byla a jsou navázaná přátelství.

Koordinátoři projektu děkují Městu Vyškov, partnerskému gymnáziu v Michalovcích, vedení Gymnázia a SOŠZE Vyškov, zúčastněným studentům a jejich rodičům za podíl na realizaci projektu.

Mgr. Jana Kolčářová

Více fotografií najdete ve Fotogalerii.

Štítky: 

Slovenští přátelé hosty našich gymnazistů

Ve dnech 1. až 5. října 2018 byli v rámci tradiční „české“ části projektu Poznejme se navzájem našimi hosty kamarádi z Gymnázia Pavla Horova v Michalovcích – 10 studentů a dva vyučující. Vyškovští gymnazisté oplatili svým vrstevníkům ze Zemplína jejich pohostinnost z loňského roku, kdy se uskutečnila „slovenská“ část projektu.

Kromě své školy jim ukázali vyškovský ZOO park a DinoPark s novými expozicemi i atrakcemi včetně jízdy na kole nad hlavami druhohorních ještěrů. V Brně je vedle prohlídky kapucínské hrobky a špilberských kasemat čekaly tradiční nákupy, na Slavkovském bojišti se přenesli do časů, kdy se vyškovský region stal místem jedné z nejslavnějších bitev novodobé historie lidstva. Týden utekl jako voda, leč navázaná přátelství budou mít dozajista trvání mnohem delší.

Těšíme se za rok třeba zase v Michalovcích!

Štítky: 

Praktika

Česky

Přírodovědné pro primy

Česky

Přírodovědná praktika 2009/2010

První dva týdny se jako už tradičně konala přírodopisná praktika nejmladších studentů naší školy – primánů. Akce, na kterou děti dlouho vzpomínají, má za úkol nejen seznámit studenty se základy zkoumání přírody a orientace v terénu, ale hlavně prostřednictvím her a vzájemné spolupráce dospět k seznamování a poznávání se v rámci třídy navzájem.

Nejen učitelé, ale i studenti vyšších ročníků si pro primány připravili spoustu aktivit, které k tomuto zpevňování kolektivu pomáhaly. Kromě biologického projektu, exkurze do Moravského krasu, zeměpisné soutěže po Ruprechtově, byly děti nadšeny ze stezky odvahy, diskotéky a her, které nachystali jejich starší spolužáci, kterým patří velký dík. Pobyt obou tříd byl završen konferencí, na které studenti prezentovali výsledky svého snažení zástupcům vedení školy. Domů se všichni vraceli bohatší o nové zkušenosti a plni dojmů a nezapomenutelných společných zážitků.

Přírodovědná praktika prim byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009, Jihomoravským krajem v rámci projektu „Jak na život“, Městem Vyškov v rámci grantu „Praktická výuka přírodovědných předmětů“ a Občanským sdružením Gymnázia Vyškov.

Přírodovědné praktikum primy 2014/15

Píše se pondělí 1. září a 29 čerstvě probuzených studentů se rozhlíží po svých nových spolužácích na autobusovém nádraží ve Vyškově. Po osmé se autobus rozjíždí a celá třída vyráží na první společně strávený týden na Maliné v Ruprechtově.

Po ubytování následují různé seznamovací aktivity, ale všichni se těší na odpoledne, kdy přijíždějí tutoři – Áďa, Kačka, Jarda, Verča, Monča, Tom, Zuzka, Lucka, Verča, Kája a Eliáš, kteří jim po celý týden pomáhali. Večer se za nimi dorazili podívat i skauti, kteří měli připravených několik her, kterými se třída zase o něco více poznala a zapamatovala si svoje jména. Po odjezdu skautů Jarda s Verčou představili hru, která spočívala v „zabíjení spolužáků, tutorů i učitelů“ a hrála se po celou dobu pobytu. Počasí nám však v tento večer vůbec nepřálo, a tak jsme zbytek dne strávili hraním her v budově.

Druhý den nebyl, co se týká počasí, o moc lepší… Pršelo a nás čekal celodenní výlet do jeskyní. Vyrazili jsme až po desáté hodině dopolední. Museli jsme vypadat jako skupinka zmoklých šílenců, když jsme se rozhodli brodit se v jeskyních, tzv. „plazivkách“. Primánům očividně celodenní déšť nevadil. Snad nikdo nezůstal bez označení bahnem, ale i bahno patří k praktiku. Potom, co se všichni včetně učitelů a tutorů usušili, jsme si zahráli společenské hry, které primány tak zaujaly, že chtěli některé hrát dokonce dvakrát.

Třetí den nám začal obzvláště vesele, jelikož venku už bylo příjemné slunečné počasí, a tak se třída prima A spolu s tutory mohla vydat na cestu do Ruprechtova. Zde se orientovali pomocí GPS a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o obci. Po vydatném obědě nastal čas se trochu zdokonalit v mikroskopii a teraristice. Přednášku si pro primány připravil pan učitel Klement. Večerní diskotéka byla plně v režii tutorů. Někteří primáni se styděli tancovat, jiní naopak předvedli svůj taneční talent v plné kráse.

Čtvrteční dopoledne spočívalo v tom, že se třída primánů vypravila ke Třem smrkům. Jejich návrat na Malinou byl překvapením pro paní kuchařky, které byly obdarovány několika velkými houbami. Odpoledne na primány čekal snad nejtěžší program celého týdne. Ve skupinkách se spolu s tutory vydali na určenou přírodní lokalitu, kde zkoumali život rostlin a živočichů. Někteří z nich se vrátili se vzorky vody ve zkumavkách, jiní v gumákách. Následně si skupinky rozdělily práci a začaly pracovat na projektech písemně. Večer se však ve třídě ukázalo, kdo je odvážný a kdo má naopak v teplácích bobky. Ano, čas na stezku odvahy nastal. Nakonec to však všichni zvládli statečně a vrátili se do tábora, kde je čekala poslední noc.

A jak se říká, vše jednou musí skončit. Tady na praktiku to znamená pátek. Rozvrh na tento den byl jednoduchý. Projekt. Primáni zvládli poslední „dodělávky“ na projektu, prozkoušeli si svoje role a napjatě očekávali příchod "poroty". Ta se skládala z paní zástupkyně Voženílkové a Čermákové, dále pak z přísedících pana učitele Klementa a třídního pana Kudličky. A potom to vše mohlo začít. Projekty byly po všech stránkách povedené, a i když se někteří zdráhali, nevadí, přece jenom to byla jejich první větší práce na nižším gymnázium. A po projektech zbývalo už jediné. Dobalit se a připravit k odjezdu. Nevím, jak primánům, ale tutorům se domů a do školy určitě nijak nechtělo. I přes deštivé počasí na začátku týdne šlo o celkově velmi vydařené přírodovědné praktikum.

Za finanční podporu bychom rádi poděkovali komunitní Nadaci Tři brány a Občanskému sdružení Gymnázia Vyškov.

Veronika Trávníčková a Karolína Kapounková, QA

Fotografie z akce jsou v abu http://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/prirodovedne-praktikum-2014

 

Štítky: 
Česky

Praktikum primánů v Krásensku 2016/17

Od 5. do 9. září se primáni seznamovali na praktiku na středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko nejen mezi sebou, ale také se svými budoucími učiteli a novými předměty.

Přečtěte si výběr z jejich reakcí a zážitků:

„Nejvíc se mi líbilo, když jsme odebírali vzorky a zkoumali různé živočichy."

"Nejlepší byly volně přístupné jeskyně, protože jsme se tam mohli plazit."

"Bavilo mě hrát hry s tutory a trávit s nimi volný čas. Přál bych si to zopakovat."

"Diskotéka a hvězdy, to byl boží večer."

"Vybaví se mi vytváření a přednášení projektů."

"Líbilo se mi tam, že jsme se poznali a že byla sranda i to, že tam s námi byli tutoři."

"Bylo to super. Nejvíc mě zaujaly v jeskyni Balcarce stalaktity a stalagmity."

"Super bylo klouzání po zabahněném plácku u rybníka."

"Stezka odvahy byla skvělá, až na to, že jsme některá strašidla viděli."

"Nejlepší bylo určování poledníků a stupňů."

"Kromě jeskyně byl nejlepší ping-pong."

"Líbily se mi ukázky se zvířaty."

"Nejvíc se mi líbila diskotéka kvůli písničce monster."

"Nejlepší bylo, že jsme se tam nenudili."

Štítky: 

Zeměpisné pro kvarty

Česky

Zeměpisná praktika 2009

Již tradičně se kvarty v dubnu a v květnu zúčastnili tzv. Zeměpisných praktik. Nejen že se zde dozvěděli nové možnosti zeměpisu, jako je použití GPS a využití GIS, ale především mohli aplikovat vše, co se naučili na gymnáziu. O jejich nemalých zkušenostech a dovednostech jsme se poté všichni přesvědčili během závěrečného projektu a při jeho prezentaci. Všichni studenti si jistě zaslouží naše uznání a pochvalu.

A co říkají na praktikum sami studenti?

 

Ve dnech 20. - 24. 5. 2009 se naše třída KA zúčastnila zeměpisného praktika v Krásensku. Hned po příjezdu na Rychtu jsme se seznámili s instruktory, kteří nás měli mít následující čtyři dny na starost. Poté jsme se ubytovali a šli do jídelny poobědvat (nutno říci, že jídla byla po celý týden výborná). Odpoledne jsme procházeli okolí za pomoci GPS navigace. Potom nám instruktor Michal ukázal exotická zvířata a pověděl nám o nich mnoho zajímavých informací. Večer po orientačním běhu Krásenskem byli všichni tak unavení, že šli poměrně brzo spát.

V úterý jsme se vydali na výlet do nedalekých jeskyní Moravského Krasu, kde jsme mimo jiné zjišťovali čistotu vody a zajímali se o okolní přírodu. Po tomto dopoledním programu jsme měli možnost prolézt velmi malou a úzkou štěrbinou ve skále, kterou obývalo mnoho druhů pavouků. Tento úkol zvládli jen ti nejodvážnější.

 

Středa se projevila jako typický krizový den. Všichni jsme byli unavení z předchozích probdělých nocí a jen stěží jsme se dokázali soustředit na velice zajímavý, ale vyčerpávající výklad o mapách a GPS navigacích. Odpoledne byla na programu simulační hra. Všichni jsme se zhruba na dvě hodiny stali obyvateli Nového Drozdova a měli rozhodnout, zda kolem obce vybudovat obchvat nebo ne. Každý dostal svou roli a přede všemi musel prezentovat její pocity a názory ohledně stavby obchvatu. Pro lepší vtáhnutí do děje jsme měli možnost vypůjčit si kostýmy, na tom se někteří studenti opravdu vyřádili. Po dlouhé diskusi jsme odhlasovali, že se obchvat stavět bude a středeční program byl u konce.

 

Ve čtvrtek jsme se rozdělili do skupin a začali pracovat na projektech. Úkolem bylo zkoumat okolí Krásenska a zjistit co nejvíce informací o zadaném tématu (např. lesy, zeleň v obcích atd.). Na základě zjištěných údajů jsme měli vytvořit prezentaci, mapu a zpracovat zápis do učebnice. Projekty nám zabraly celý den, ale výsledek stál za to.

V pátek dopoledne jsme svoje práce prezentovali před ostatními a po obědě už jsme se vydali na zpáteční cestu do Vyškova.

Celkově hodnotíme praktikum jako velice vydařené a rádi bychom prostřednictvím tohoto článku vzkázali studentům nižších ročníků, že se mají opravdu na co těšit

Studenti KA

Zeměpisné praktikum 2016 - Nahlédnutí pod čepec naší přírody

S naší třídou (4.KA) jsme na pět dní navštívili skautskou základnu Kaprálův mlýn u Ochozu u Brna. Byl pro nás připravený naučný zeměpisný program s mnohými aktivitami a projekty. Rozhodla jsem se, že vás tímto pobytem provedu.

1. den

Brzy ráno jsme přijeli na místo. Šli jsme se ubytovat a pak nás skauti provedli celou budovou. Seznámili nás s ekologickými vychytávkami, díky kterým se nejen chrání životní prostředí, ale také se ušetří mnoho peněz.
Hned první den pro nás měli nachystaný program. Byli jsme rozděleni na skupiny, přidělili nám určitou trasu a pomocí GPS v tabletu jsme po ní šli a po cestě plnili úkoly. Měli jsme fotit různé typy lesů, najít místní rostliny nebo například sepsat to, co se nesmí dělat v jeskyních. Seznámili jsme se nejen s prostředím, ve kterém budeme celých pět dní, ale také jsme se dozvěděli něco nového o okolí mlýna. To, co jsme se dozvěděli, jsme pak prezentovali před třídou. Kdo chtěl, mohl jít večer pozorovat netopýry. 
Už hned první den byl velmi zajímavý.
2. den
Druhý den nám přidělili do skupin témata, která jsme měli zpracovávat na plakáty. Vyrazili jsme tedy na celodenní výlet Moravským krasem a v průběhu se snažili sehnat co nejvíce informací k zadanému tématu. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst, podívali jsme se do jeskyní a dokonce jsme měli možnost jimi i prolézt. Cestou nám průvodci ukazovali rostliny, které tady rostou. Viděli jsme jaterník podléšku, sasanku hajní a další krásné místní kytky a trávy. Nové informace jsme získali o zdejší historii, ale i o minerálech, které se v této oblasti vyskytují. Celý výlet jsme zakončili na Býčí skále. Výlet se nám moc líbil, i přes to, že nás strašili, jak bude velmi náročný.
3. den
Ve středu jsme měli vyhrazený čas pro vypracování projektu, na který jsme sbírali informace předešlý den. Naše skupina zpracovávala téma o historii a od ostatních jsme se dozvěděli souhrn toho, co jsme v úterý viděli za rostliny, minerály a nebo kolik měří teplota vody a celkově vše o říční síti Moravského krasu. Večer jsme měli volný program a hráli jsme jak deskové, tak pohybové hry. 
4. den
Tři dny utekly jako voda a čtvrtý den jsme dostali další projekt, který jsme zvládli i přes o trochu horší počasí než v předešlých dnech. Opět jsme byli rozděleni do skupinek, ale tentokrát jsme měřili a zkoumali. Tento den jsem si velmi užila a musím říct, že jsme se i mnohé naučila. Některé skupinky měly naměřeno za chvíli, některým to trvalo déle. Po získání dat jsme naměřené hodnoty dali dohromady a nakonec vytvořili prezentaci, kterou jsme před třídou přednášeli. Večer nás překvapili programem, který nikdo nečekal. Byla to večerní hra, něco jako “Jak  najít sám sebe“. A i když nám nepřálo počasí, hra neztratila svoji atmosféru.
5. den
Než jsme se nadáli, už tu byl poslední den, který byl pojatý odpočinkověji. Navštívili jsme zdejší  jeskyni, kde jsme hledali netopýry. Spočítali jsme několik netopýrů a užili jsme si možnosti navštívit jinak veřejnosti nepřístupnou jeskyni. Byla velká a krásná a odtud jsme si také odnesli úžasný zážitek. Potom, abychom také přispěli rukou k dílu, jsme pomohli uklidit a vyčistit jeskyně a posbírat odpadky v jejich okolí. Tento pobyt se nám všem moc líbil. Skauti, kteří nám vytvářeli program, byli milí a velmi ochotní. Celé toto místo je kouzelné a okolí Kaprálova mlýna bylo velmi krásné. Jak ubytování, tak i jídlo bylo velice dobré. Všichni jsme se víc spřátelili. A dovolím si za celou třídu říct, že bychom Kaprálův mlýn rádi navštívili znovu.
Současně bych chtěla poděkovat komunitní nadaci Tři brány za finanční podporu zeměpisného praktika.
 
Denisa Machalová, 4.KA
 

 

Česky

Přednášky

Česky

Cyklus přednášek z různých oblastí života

Česky

Přednáška Elektrická aktivita srdce

Přednáška MUDr. Markéty Bébarové, Ph. D., absolventky naší školy, na téma Elektrická aktivita srdce: od orgánu po iontové kanály se uskuteční v úterý 16. 2. 2016 v 16:00 hod. v učebně 258.

Srdcečně zveme.

Štítky: 

Přednášky 2008/2009


Přednášky 2010/2011

Ve školním roce 2010/2011 pokračujeme v tradici populárně naučných přednášek. Pro přednášky je vyhrazená učebna fyzika v  pondělí od 14.00 hod. 

Přednášky jsou určeny studentům, zaměstnancům, absolventům a příznivcům naší školy.

Nabídka konkrétních akcí bude uveřejněna na webu školy, na facebooku a na nástěnkách v budově Komenského.

Víte, jak chutná kumys?

Odpověď na tuto otázku a mnoho dalších zajímavostí jste se mohli dovědět, pokud jste v pondělí 22. února 2016 navštívili další z přednášek pořádaných Centrem dalšího vzdělávání při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov.

Mgr. Petr Kudlička nám v poutavém vyprávění, nazvaném Kyrgyzstán - země Nebeských hor, přiblížil své zážitky ze čtrnáctidenního putování po severní části této hornaté země. Své postřehy doprovázel řadou unikátních fotografií zachycujících život místních obyvatel i majestátní přírodu v okolí jezer Ysyk-Köl a Song-Köl.Mgr. Iva Mandelíková

Škola podporující zdraví

Prezentace k projektu

V letošním školním roce se naše Gymnázium zapojilo do evropského projektu Škola podporující zdraví. Ve spolupráci s koordinátory projektu je našim studentům umožněno zúčastnit se tradičních aktivit, jako třeba lyžování, ale také se zapojit do aktivit méně obvyklých, jako je jezdectví, aquaerobic a jiné.

Česky

Konference „ Zdravý životní styl ve školách podporující zdraví „

Konference

Ve  čtvrtek  10. 10. 2013 se 10 studentů   našeho  gymnázia zúčastnilo konference Zdravý životní styl projektu  ŠPZ. Představilo  se zde 10 středních škol z Jihomoravského kraje se svou vlastní originální prezentací a doprovodným vystoupením s tématem Zdravý životní styl. Nejlepší škola byla odměněna věcnými dárky a vstupenkou na sportovní veletrh SPORT Life. Součástí programu také bylo zdravé občerstvení, které bylo zajištěno  pořadatelem – odborem školství JM kraje.

Naše škola prezentovala akce, které pořádáme. Ty byly rozděleny na tradiční (např. lyžařské kurzy, Joklův memoriál) a netradiční  (Přechod  Jeseníků, Bláto v kopytech, Pyžamová party ap.). Celý program jsme si užili a jsme rádi, že jsme se mohli podívat na aktivity jiných škol a získat  inspirace pro naši další tvorbu. Velmi zajímavé informace jsme se dověděli z odborné přednášky PhDr. Mgr. Jitky Reissmannové  z Masarykovy  university, od  které  jsme získali prezentaci s velmi užitečnými internetovými odkazy, jež  vám doporučujeme zhlédnout. Určitě se přitom poučíte i pobavíte.

Pokud ještě neznáte tento projekt, doporučujeme se s ním seznámit na školních webových stránkách. Stránky projektu najdete v sekci Projekty - Škola podporující zdraví.

 

Kateřina Špaková, 2.B

Mgr. Lenka Jančiová, školní koordinátor

Štítky: 
Česky

Učitelé a žáci společně nejen mezi lavicemi

Kdo z nás tráví víkendy společně s učiteli? Myslím, že málokdo. Někteří z nás měli to štěstí, že si mohli s nimi užít jeden den z víkendu. V sobotu 3. 10. jsme se společně vydali poznávat krásy Pálavy v rámci projektu Škola podporující zdraví.

V sobotu ráno jsme natěšení a plní energie vyrazili autobusem od naší školy. První zastávkou byl Pavlov, kde se mimo jiné točil seriál Vinaři. Odtud jsme se vydali po červené značce směrem do Mikulova. Po zdolání prvního náročného kopce jsme se dostali ke zřícenině Dívčích hradů. Pak jsme pokračovali dál přes Děvín až k Sirotčímu hrádku a nakonec jsme dorazili až do Mikulova. Naše trasa byla dlouhá asi 13 km, ale po celou dobu jsme se kochali krásným výhledem, obdivovali podzimní přírodu a sluníčko nás hřálo do tváří, takže jsme bolest nohou vůbec nevnímali.

Poté většinu z nás čekalo to nejlepší z celého dne - návštěva Aqualandu v Pasohlávkách. Ale ještě před tím nás trochu potrápil pan řidič, který si nejspíš myslel, že nám výlet nestačil, a my kvůli němu museli ujít další kilometry navíc. Neměli jsme mu to za zlé - alespoň jsme si díky tomu prohlédli Mikulov.

V Aqualandu jsme vyzkoušeli všemožné vodní atrakce, které nás stály zbytky našich sil. Ve večerních hodinách jsme se autobusem vraceli unavení, ale spokojení a plní zážitků.

 

Štítky: 

1. fitness maraton

Jistě každý na naší škole ví, že jsme škola podporující zdraví. V rámci tohoto programu se v naší tělocvičně v pátek 15. 11. 2013 uskutečnil 1. fitness maraton. Zúčastnily se dívky z různých ročníků a dokonce i jeden chlapec.

V tříhodinovém programu s krátkými pauzami jsme si vyzkoušeli step aerobic, posílili všechny svaly těla a nakonec zatančili ZUMBU. Tři hodiny utekly jako voda a my moc děkujeme paním profesorkám Aleně Klimešové a Martě Bednářové. Bylo to SUPER a už se těšíme na další maraton!

Drahomíra Gurková, 4. A

Česky

Rozjezdy pro hvězdy!!!

Jen pět dnů do Štědrého dne a žáci společně s učiteli se rozhodli hvězdně si zpestřit svůj předvánoční čas. V rámci projektu Škola podporující zdraví aneb studenti a učitelé jinak než v lavicích jsme si krátili čekání na Ježíška ve Skiparku Červená voda. Měli jsme možnost se pořádně rozjezdit na zimní sezónu.

Počasí bylo krásné, sluníčko svítilo a sníh se třpytil. Svah byl celý náš, a proto jsme si mohli lyžovačku pořádně užít. Když nám vítr vál do vlasů, připadali jsme si úplně jako hvězdy v reklamě, proto název Rozjedy pro hvězdy! Děkujeme učitelům za den plného pohybu stráveném na čerstvém vzduchu. A teď už můžeme zase doma mlsat vánoční cukroví :)

 

Nikol Trávníčková, 4. A

Štítky: 

Bláto v kopytech

Ve dnech 10. a 11. října se několik studentů našeho gymnázia zúčastnilo akce nazvané „Bláto v kopytech …a nejen tam“ pořádané DDM Vyškov.

Jak už název napovídá, hlavními hrdiny víkendu byli koně. Někteří z nás na nich seděli poprvé, jiní už si s nimi plně rozuměli. Kromě jízdy na těchto vznešených zvířatech nám instruktoři DDM připravili bohatý program: zajímavé hry (např. „zobáčkovaná“ či „parlament“), malování na sklo a další výtvarné aktivity, stolní hry apod. Někteří si zavzpomínali na dětství a pěkně si pohráli s kostkami. Zápal pro nejrůznější aktivity jsme projevili nejen my, studenti, ale také naše paní profesorky Jančiová a Voženílková, kterým za čas, co  nám věnovaly, chceme  poděkovat.

A počasí? V sobotu byla mlha, v lese dost mokro, v neděli občas vysvitlo sluníčko. Ale to není podstatné. Důležité je, že na tento víkend nám určitě každému zůstane nějaká ta zajímavá vzpomínka. Doufejme, že se podobných akcí podaří uspořádat ještě víc. Věříme, že některé se stanou dobrou tradicí.

Víkendový pobyt byl zorganizován v rámci zapojení naší školy do dlouhodobého projektu Škola podporující zdraví a projektu JmK Jak na život?

Fotky na: www2.gykovy.cz/drupal2014/2009/galerie/

B. A. Bajajová, studentka MA

Mikulášský fitness maraton 2014

V pátek 5. prosince  se v tělocvičně sešla početná skupina fitness nadšenců, aby se zúčastnila téměř tříhohodinového maratonu. Hned na úvod dorazila andělsko-čertovská delegace z primy s perníčkovou nadílkou pro všechny účastníky, aby jim vydržela energie až do poslední chvíle. Škola podporující zdraví tentokrát nachystala mikulášské kardio, posilovací peklo a andělskou jógu. Fotky z maratonu si můžete prohlédnout na facebooku.

Všem děkujeme za výdrž a těšíme se na příště!

 

Štítky: 
Česky

Podzimní procházka Rakoveckým údolím

V ranních sobotních hodinách se na autobusovém nádraží sešla naše malá skupinka statečných. Na lukách sice ještě ležela mlha, ale my jsme věřili, že si náš výlet se Školou podporující zdraví užijeme. A taky užili. Necestovali jsme sami. Doprovod nám dělali tři krásní chlupáči. Pejsci byli hodní, klidní, žádný štěkot nebo vrčení, přesto je pan řidič odmítl vzít do autobusu. Nakonec se tedy s námi svezl jen Fok, zatímco Týnka s Kodie měli svůj vlastní odvoz.

Naše kroky se odvíjely po stopách naučné stezky. Víc než tabule s obrázky a popisky jsme ovšem obdivovali krásu podzimní přírody. Stromy zbarvené stovkami odstínů hnědé, červené, oranžové, ale taky žluté a zelené navodily romantickou atmosféru. Z klidného rozjímání nás vytrhl až Fok. Nevím, jestli si s námi chtěl hrát na schovávanou nebo zkrátka zabloudil, ale chvíli nám trvalo, než jsme toho rošťáka našli. Naše putování jsme zakončili v hospůdce. Na zahřátí jsme si dali česnečku a na zahnání hladu hamburger a topinku. Pochutnali jsme si. S plným břichem a zhruba 15 km v nohách jsme se vydali zpátky k domovu. Na závěr mého povídání bych ráda vyzvala ty, co zůstali líně sedět doma, ať se příště přidají. Vždyť když bude nás víc, nemusíme se bát vlka nic!

Více fotek na fb gymnázia:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152955359004179.1073741847.304231239178&type=1

Barbora Uhlová, 4.B

Štítky: 
Česky

Přechod Jeseníků 2012

Jako milovníci horské přírody jsme se 6. října vydali na přechod Jeseníků. S paní profesorkou Romanou Orságovou a profesorem Jaroslavem Orságem jsme naši trasu započali v Karlově Studánce. Odtud jsme šli údolím řeky Bílé Opavy. Cesta byla pekelně náročná, pořád samé stoupání. Když jsme konečně došli na chatu Barborku, posvačili jsme a vydali se dále na druhou nejvyšší horu České republiky: Praděd.

Po cestě jsme potkali pár běžců, kteří měli závody v běhu do vrchu. Z Pradědu jsme zamířili na Švýcárnu. Bylo kolem 15. hodiny a zbývalo nám pouhých 6,5 km do konce. Počasí bylo příjemné, takže jsme to ušli vcelku rychle. Na Červenohorské sedlo jsme dorazili včas. Zde jsme se najedli a vyspali. Druhý den jsme měli jít další část trasy, ale jelikož počasí nám nepřálo, jeli jsme vlakem domů. Ušli jsme cca 20 km. Myslím, že až na to nedělní počasí se přechod Jeseníků velice vydařil.

Drahuš Gurková, 3.A

 

Fotky z akce najdete ve Fotoalbu.

Společná zdravá snídaně

Zdravá snídaně 2015

Mezinárodní den dětí začali žáci nižšího gymnázia netradičně společnou snídaní ve školní jídelně. Pro sebe a své spolužáky si doma připravili zdravou snídani a hezky se nastartovali do nového dne a možná i celého týdne. Na stolech se objevily cereálie, lupínky, domácí sušenky, palačinky, ale i ovoce, zelenina či rohlík se sýrem nebo šunkou. Pro někoho je to běžná ranní činnost, ale věříme, že i ti, kteří ráno odchází z domu bez snídaně, si nakonec pochutnali a možná se i zamysleli a rozhodli se změnit svá rána a snídani přidat ke každodenní rutině… A TO JSME CHTĚLI!

 

   

Štítky: 
Česky

Víkend pod dozorem?

Myslíte si, jestli jsme se nezbláznili? Ne, jen jsme se přihlásili na akci v rámci projektu Škola podporující zdraví. „Učitelé a žáci společně nejen mezi lavicemi“ si vyrazili na jednodenní lyžování dne 6. 2. 2016 do Skiparku Červená Voda.

V sobotu ráno si někteří z nás museli trochu přivstat. Odjížděli jsme v 6.30 hodin z Vyškova. Za dvě hodiny už jsme vystupovali na místě, obuli lyžáky, lyže a šli lyžovat.

Počasí nebylo nic moc, bílo bylo všude. Na zemi i nad ní. Byla mlha. Sluníčko jsme celý den vyhlíželi marně. Jednou se na nás kouklo, ale hned se polekaně schovalo.

Jezdili jsme různě po několika sjezdovkách, mohli jsme zkusit i skokánky.  Nahoru na svah nás vyvezla super čtyřsedačková vyhřívaná lanovka - jediná v ČR. Stavili jsme se na oběd. Den plný lyžování rychle uběhl a nastal čas odjezdu. Osvěženi čerstvým vzduchem a unaveni jsme se vydali na zpáteční cestu.

Škoda, že všechno pěkné tak rychle letí. Jeli bychom znovu.

 

Izabela Adamcová, 6.XB

Štítky: 
Česky

Červenohorské sedlo

Na vánoční prázdniny přichystaly paní profesorky Jančiová, Klimešová a Voženílková pro své studenty čtyřdenní zeměpisně-lyžařsko-„protidrogový“ zájezd na Červenohorské sedlo. Akce proběhla od 27. do 30. prosince 2008 v rámci projektu Škola podporující zdraví. Ačkoli nás vyjelo asi jen 25, byla to jedinečná šance užít si první sníh. Počasí nám přálo, a tak i přes to, že ze sněhu na sjezdovkách vykukovalo borůvčí a tráva, jsme si tu zimní nádheru dosyta užili. Někteří na lyžích, někteří na snowboardu, někteří z nás poprvé v životě vyzkoušeli běžky.

Na večery byl nachystaný program, kdy jsme se mohli zapojit do společenských her nebo třeba vyzkoušet velkou trampolínu nedaleko naší chaty. K příjemným zážitkům tohoto zájezdu jistě přispělo i sluníčko, které nás provázelo celým naším pobytem na horách.

Eva Césarová, Andrea Hořavová a Alena Vágnerová, 4. A

www2.gykovy.cz/drupal2014/2009/galerie/

Archiv projektů

Česky

Příběhy bezpráví

Oživlá historie na Dnech památek 2018

8. - 10. září 2018 poběhly ve Vyškově Dny památek. Studenti z projektu Oživlá historie se opět ujali rolí průvodců bývalým klášterním sklepením a výstavou ke 100. výročí vzniku Československa.

Oživlá historie na akci Vyškov v roce 1805

Oživlá historie na akci Vyškov v roce 1805

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2018 se vyškovské náměstí přeneslo do roku 1805. V komponované ukázce v režii Jany Kolčářové mohli diváci vidět stovku vojáků v dobových uniformách, francouzského chirurga a jeho improvizované polní obvaziště, dvacet koní a více než padesát dobových civilistů. Právě dobové civilisty - měšťany, sedláky, mnichy, jeptišky - již tradičně ztvárňují studenti zapojení do projektu Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov.

Foto - viz Fotogalerie

Štítky: 
Česky